Om Värdebyrån

Vi på Värdebyrån sätter resultatet i första rummet. I praktiken innebär det att vi över tid måste ta bättre köp- och säljbeslut än konkurrerande aktieplacerare. Det är lättare sagt än gjort på den hårt konkurrensutsatta aktiemarknaden.

För att öka möjligheten till bra resultat har vi nischat in oss på vad som kallas ”deep value”. Det innebär nästan uteslutande små, impopulära och lågt värderade bolag. Här saknar professionella förvaltare mandat att investera, samtidigt som privatinvesterarnas intresse i regel är svalt. Detta öppnar för en ineffektiv marknad.

Att köpa 1 krona för 70 öre eller mindre har enligt akademiska studier varit framgångsrikt. I praktiken har vi även sett Benjamin Graham, Walter Schloss och Warren Buffett utklassa börsen genom att köpa tillgångar till rabatt.

Sedan 2013 har vi översiktligt synat över tusen bolag av denna typ – varav hundratals uppfyllt våra kriterier. Med hjälp av en egenutvecklad databas har Värdebyråns portfölj levererat drygt 25 procent i årlig avkastning. Genom att fortsätta utveckla vår process hoppas vi att slå index med god marginal även i framtiden.

// Daniel och Jonas

Kontakt: vardebyran-a-gmail.com