Processen Företagsanalys

Vi kommer i bloggen att publicera företagsanalyser så jag tänkte därför sammanfatta kort hur denna process ser ut. Jag kommer att skriva detta inlägg i jag-form även om jag är ganska säker på att Jonas arbetar med en liknande metod.Till att börja med gäller det att hitta företag som uppfyller de kriterier som jag satt upp, något som inte alltid är enkelt. Under denna del av processen granskar jag aktielistorna, letar på bloggar samt screenar efter intressanta företag. En bra sida att screena på är Financial Times Equity Screener. I selekteringen ingår kontroll av vissa nyckeltal, som till exempel ROE, soliditet, marginaler samt kontroll av det fria kassaflödet. Sedan kontrollerar jag verksamhetsbeskrivningen och om den låter alltför svårbegriplig går jag vidare till ett nytt företag.  Denna del av processen sker numera kontinuerligt där Jonas och jag har en lista där vi lägger till nya intressanta företag, samt tar bort från listan om vi kollat lite noggrannare och upptäckt att det inte var speciellt intressant.

När jag har valt ett enskilt företag att analysera klickar jag hem de tio senaste årsredovisningarna och lägger de i en mapp. Det är en stor fördel att jag genom universitetet har tillgång till alla svenska aktiebolags årsredovisningar i PDF-format. Jag börjar med att läsa den äldsta rapporten och läser mig sedan fram till den senaste för att få en känsla av hur verksamheten har utvecklats och om affärsidén har hållit. Genom denna process börjar jag även få en känsla för ledningens transparens och hur ärliga de är i sin prognostisering.

Jag tar sedan de årliga rapporterna och för in data i Excel där jag använder de senaste 11 årens data (10, men jag behöver lite årsskiftdata från 11e året för några beräkningar). Det brukar resultera i ett Excelblad för resultaträkningen, ett för balansräkningen och ett för kassaflödesanalysen. Detta ger mig alla uppgifter jag behöver för att beräkna de nyckeltal jag finner vara intressant. Några exempel kan vara FCF-marginal, ROE, ROIC, soliditet, marginaler med många mer.

Jag har vid det här laget börjat få en känsla av konkurrenssituationen och jag klickar nu ner konkurrenternas årsredovisningar. Jag läser igenom dessa för att få en förståelse för om de är direkta eller indirekta konkurrenter samt vilket hot de är. Jag öppnar upp ett nytt Excelblad där jag för in finansiell data jag anser relevant hos konkurrenterna, oftast fem år tillbaka.

Efter detta öppnar jag ett Worddokument där jag börjar skriva min analys, oftast börjar jag med att beskriva verksamheten. Sedan är innehållet lite olika beroende på vilken typ av bolag jag analyserar men stående segment är en redogörelse för marknadssituationen, konkurrenssituationen, ledning och ägare, bolagsdata, värdering och slutdiskussion. Jag tar även en titt på de senaste kvartalsrapporterna om det kommit några sedan senaste årsredovisningen, bara för att försäkra mig att inget drastiskt har hänt bolaget under året.

Analysen i Worddokumentet brukar bli någonstans mellan 15-20 sidor A4 inklusive inklipp av diagram och tabeller som skapats i Excel. Varje analyserat bolag kommer att beskrivas i ett sammanfattande blogginlägg där tanken är att beskriva kortfattat vad jag anser om bolaget. Jag kommer även att publicera merparten av analysen jag har i Word och detta av två primära anledningar:

  • Om något är oklart i det sammanfattande blogginlägget kan läsaren gå tillbaka till den mer utförliga versionen för att eventuellt förstå tankegångarna bättre.
  • Ett sätt att dra nytta av den kompetens som finns och kommuniceras via internet. Förhoppningsvis identifieras och uppmärksammas sakfel och oklarheter i resonemang vilket känns nödvändigt för att utvecklas som investerare.

Vad vi kollar på i varje bolag, en så kallad checklista, får bli föremål för ett annat blogginlägg.

Kommentera