Sammanfattning: Malmbergs Elektriska

Malmbergs Elektriska är noterat på Small Cap och har sedan 1981 sysslat med import, grossistförsäljning och distribution av framför allt elprodukter. Verksamheten är fördelad på tre affärsområden där det största är elmateriel, näst största GDS-produkter (Gör Det Själv) och det minsta Tillfällig el. Området elmateriel erbjuder professionella användare, grossister och återförsäljare elmateriel och tjänster. GDS omfattar i princip samma produkter som Elmateriel men säljs under det egna varumärket Praktikern. Tillfällig el/Bygg-Ströms affärsidé är att förse byggbranschen med elmateriel för tillfälligt bruk. Den geografiska spridningen av intäkter 2011 var fördelad följande: Sverige: 54,5%, Norge: 27,8%, Danmark: 10,6, Finland: 6,6%, England: 0,5%.

Bolaget agerar på en marknad som är tråkig och trögrörlig med hyfsade inträdesbarriärer. Malmbergs kundbas är stabil och dess tillväxt sker organiskt genom öppnande av nya proffsbutiker. Dessa etableringar av proffsbutiker med hämtlager kommer att kunna fortsätta i framtiden då min bedömning är att man inte vuxit ur norden.

Jag anser att Jan Folke är en bra VD med långsiktigt tänk och stor kompetens. Han har fokus på kärnverksamheten och arbetar med organisk tillväxt snarare än förvärv. Det är självklart en fördel att han kontrollerar 44% av kapitalet och 70% av rösterna vilket betyder att han har ”skin in the game” och kommer säkerligen leda företaget på ett sätt som gynnar långsiktigt aktieägare. Antagligen kommer sonen Johan Folke ta över posten som koncernchef och VD när Jan Folke pensionerar sig. Johan är nu vVD för koncernen och VD för Malmbergs Norge.

Lite fakta

  • Genomsnittlig rörelsemarginal de senaste tio åren 8,5%, och de senaste fem åren 8,7%.
  • ROE- snitt senaste tio åren 15,66% och de senaste fem åren 15,4%
  • Soliditet snittar senaste tio åren 58,8% och de senaste fem åren 60%
  • Positivt nettoresultat och fritt kassaflöde de senaste tio åren.
  • Genomsnittliga omsättningsökningen senaste tio åren 4% årligen.
  • Ingen FoU
  • Spenderat perioden 2002-2011 34% av nettoresultatet på Capex.
  • Utdelningstillväxt 56% senaste tio åren och 15% de senaste fem åren.
  • 2011 års utdelning 5 kr/aktie, till kursen 47 kr får man direktavkastning 10,6%.
  • Varje bibehållen krona har gett 2,54 kronor i börsvärde senaste tio åren.

Malmbergs Elektriska är inte ett wonderful company men det är ett välskött företag vars affärsidé visat sig fungera väl i nästan 30 år. Resultatet under finanskrisen skapar osäkerhet huruvida företagets intjäning håller i en lågkonjunktur. Om företaget korrigerat de felaktigheter som orsakade problem under finanskrisen har jag dock svårt att tro att en investering i bolaget till dagens nivåer skulle innebära en permanent förlust av kapital. Namnet på företaget drar inte direkt till sig analytiker eller den stora massan vilket är en fördel. En trygg verksamhet på en tråkig marknad, bra utdelningshistorik och undervärderad aktie gör en investering i bolaget försvarbar enligt mig.

Viktigt att tillägga är att aktien kostade 43 kronor vid analystillfället.

En utförligare analys av bolaget finns här

One thought on “Sammanfattning: Malmbergs Elektriska

Kommentera