Sammanfattning: Insplanet

Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar och privatlån till konsumenter. Insplanet erbjuder en fristående tjänst med syfte att sänka kostnaderna och förenkla tillvaron för Svenska konsumenter. Detta sker genom en kombination av Insplanet.com och personlig rådgivning via telefon. Intäkterna är idag primärt hänförliga till provisionsintäkter som samarbetande försäkringsbolag och banker betalar för varje förmedlad affär. Majoriteten av affärerna och intäkterna är hänförliga till bilförsäkring.

Fakta efter årsredovisning 2011

  • Inga långfristiga skulder
  • Kassajusterat P/E 7
  • Har sedan 2007 tredubblat vinsten samtidigt som balansomslutningen växt med 30%
  • Gått med vinst sedan 2005
  • Genomsnittlig rörelsemarginal senaste fem åren 21%
  • Genomsnittlig vinstmarginal efter skatt senaste fem åren 16%
  • ROE-snitt de senaste fem åren 34% och senaste tre åren 42%
  • Ordförande Daniel  Soussan och ledamot Richard Båge de största två ägarna (tillsammans 53% av kapital och röster)

Insplanet har onekligen fina siffror men jag hade en känsla av att det var för bra för att vara sant och jag ville därför kolla lite djupare i verksamheten. Analysen blev ett nytt sätt att arbeta för mig eftersom jag inte har analyserat ett tillväxtbolag på en tillväxtmarknad tidigare. Tydligt var hur mycket svårare det var att bedöma bolagets framtid genom att granska bolagets historiska resultat. Jag valde därför att inte lägga speciellt stor vikt vid finansiell data och istället granska de mer svåranalyserade delarna såsom marknadens framtid och bolagets framtid på marknaden.

Den senaste tiden har skapat osäkerhet eftersom marknaden och kundbeteendet har förändrats vilket lett till att ledningen måste implementera en ny affärsplan och strategi som är i linje med de nya förutsättningarna.  För att som investerare kunna få en bra avkastning på investeringen krävs att dessa förändringar lyckas. Jag känner osäkerhet kring branschen då jag inte är kompetent nog att bedöma hur många aktörer som får plats, hur den kan tänkas utvecklas eller om den ens kommer att existera i sin helhet inom tio år.

Jag menar inte att Insplanets framtid nödvändigtvis ser mörk ut, de kommer säkert kunna justera sin verksamhet för att greppa tag i sin ledande ställning på en växande marknad. Dock känner jag att detta liknar, i mitt medvetande, spekulering och inte investering. Jag brukar ställa mig frågan hur stor risken för en permanent förlust av kapital en viss investering har. En fråga jag inte känner mig speciellt självsäker att besvara i detta fall. Sammanfattningsvis tror jag att det finns säkrare investeringar att göra för att tjäna god avkastning på mina pengar men jag kommer att fortsätta följa bolagets framtid.

En utförligare analys av bolaget kan du läsa här

Kommentera