Sammanfattning: Beijer Alma

Beijer Alma (midcap) är ett holdingbolag utan egen extern fakturering vars verksamhet är att äga och förvalta aktier i onoterade bolag. Bolaget består av de tre dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech. En koncernledning sköter den löpande förvaltningen av dotterbolagen med strategi, uppföljning och styrning. Klart viktigaste dotterbolaget är Lesjöfors som står för hela 80% av Beijer Almas lönsamhet. Dotterbolaget är en av Europas ledande tillverkare av fjäderprodukter till fordon och industri. Lesjöfors är ett fantastiskt fint bolag medan de andra två dotterbolagen är konjunkturkänsligare och mer finansiellt mediokra.

Fakta Beijer Alma efter årsredovisning 2011

  • Genomsnittlig ROE senaste tio åren 15,4% och de senaste fem åren 21%
  • Genomsnittlig vinstmarginal före skatt senaste tio åren 11,7 % och senaste fem åren 16%
  • Starkt och kompetent huvudägare i form av Anders Wall (Majoritet av röster)
  • Positivt FCF de senaste tio åren
  • Konjunkturokänsligt och väldigt stark balansräkning för att vara verkstadsbolag
  • Hög soliditet, för närvarande cirka 67% en nivå den befunnit sig kring senaste fem åren.
  • 2011 år utdelning 7kr/aktie, till kursen 115 är direktavkastning 6,1%
  • Vinsttillväxt senaste 8 åren 13% per år och senaste fem åren 8,8% (justerad)
  • Kassajusterat P/E 10,74 (kurs 115)

Beijer Alma är ett verkstadsbolag som har gett stigande utdelningar och kan förväntas göra det. Samtidigt har man en relativt konjunkturokänslig intjäning och väldigt stark balansräkning. Ledningen bedömer jag som trovärdig och kompetent och då inkluderar jag VD, styrelse och huvudägare i den bedömningen. Beijer Alma har bevisat att man är ett av de bolag som kan skapa värde till aktieägarna genom organisk tillväxt men också genom förvärv.

Beijer Alma har ett tråkigt namn och agerar på tråkiga marknader vilket jag anser positivt. Företaget har en stabil kundbas då ingen kund står för mer än 5% av koncernens intäkter. Man får anta att Johan Wall kommer att ta över efter sin far. Det är positivt att det finns en naturlig efterträdare även om Johans kompetens inte är bevisad på denna nivå.

So far so good.

Sett till dagens aktiepris handlas inte bolaget till någon större rabatt men Beijer Alma skulle kunna kategoriseras som ett wonderful company vilket sänker kraven på margin of safety. Något som sedan höjer kraven på margin of safety är att bolaget ligger utanför min kompetenscirkel. Jag investerar normalt inte utanför kompetenscirkeln och det ska till ett riktigt bra pris för att jag ska tumma på den regeln. Strategin framöver blir att fortsätta följa bolaget och lära mig mer om branschdynamiken samtidigt som jag håller ett öga på om Mr. Market gör något stort misstag.

Notera att analysen är äldre än bloggen vilket gör att någon läsare kanske anser att den är irrelevant i vissa hänseenden. Väldigt kortfattat och övergripande anser jag att halvårsrapport 2012 inte ändrar min syn på bolaget långsiktigt. Jag har skannat bloggosfären och förstått att Beijer Alma är ett ganska välkänt och analyserat bolag i value-kretsar men förhoppningsvis finner någon analysen givande. Den längre versionen av analysen kommer att publiceras på bloggen inom kort.

One thought on “Sammanfattning: Beijer Alma

Kommentera