Sammanfattning: Svedbergs

Svedbergs är en badrumstillverkare som är noterat på Small Cap. Bolagets affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet – den har varit densamma sedan 1980-talet. Svedbergs är marknadsledare i Norden på badrumsmöbler men det mesta av försäljningen sker i Sverige vilket står för ca 75 % av omsättningen. Svedbergs gör det mesta själva och har kontroll över hela värdekedjan från design och produktion till försäljning. En del av deras produkter importeras dock från Asien.

Bolaget grundades 1920 av Holger Svedberg och idag är det hans son Sune Svedberg som är storägare. Familjen Svedberg kontrollerar 31,3 % av kapitalet och 55,4 % av rösterna. Sune är idag styrelseledamot och har varit aktiv i bolaget sedan 1962, han är 80 år gammal. Hans två döttrar arbetar båda i bolaget men jag ställer mig tveksam till om de kommer att ta över bolaget den dag Sune inte längre orkar driva det.

Lite fakta:

  • Låg tillväxt under 2000-talet. Sedan 2000 har omsättningen ökat med 3 % årligen, och resultatet med 2 % årligen. Det såg dock ljust ut fram till finanskrisen. Svedbergs toppresultat var år 2006 och sedan dess har det gått utför.
  • Stark balansräkning. Genomsnittlig soliditet på 73,2 % sedan 1999, idag en soliditet på 51 %.
  • Genomsnittlig ROE 27,7 % och CROIC 19 % sedan 2002.
  •  Positivt fritt kassaflöde de senaste tio åren.
  • P/E(TTM) 16,6, P/E(5y) 8,4 och P/E(10y) 8,1.
  • Utdelning varje år sedan 2002. 9,52 % direktavkastning baserat på förra årets utdelning, den blir dock förmodligen minst halverad.

Svedbergs har det just nu tufft och efterfrågan på bolagets produkter har kraftigt minskat. En skiftning mot lågprisprodukter har skett och även om Svedbergs tillverkar en del produkter inom det segmentet är det en liten del av deras utbud. Produkten badrum är dock en evig produkt i den mening att det alltid kommer att efterfrågas av marknaden. Även om nybyggnationerna ett tag framöver minskar så har vi ett underliggande renoveringsbehov av våra befintliga badrum. I Sverige finns det ca 4,5 miljoner bostäder som alla – vad jag förmodar – har minst ett badrum. Enligt Anticimex är livslängden på ett badrum 15-20 år. Enligt tidningen VVS-Forum renoveras det bara ungefär 150 000 badrum årligen. I den takten skulle det ta 30 för ett badrum att bytas ut, långt över den förväntade livlsängden. Anticimex har vid en undersökning belyst problemet med fuktskador i de svenska badrummen, enligt dem riskerar idag vart fjärde badrum att drabbas av fuktskador.

Risken att Svedbergs – och andra badrumsaktörer – kommer att ha några tuffa år framför sig är nog stor. Jag är också lite oroad över konkurrenter som Aspen som snabbt växt och blivit en tuff konkurrent. Till sist är jag lite oroad över om Svedbergs produkter verkligen ligger i premiumsegmentet. Jag har talat med några av Svedbergs kunder (badrumsåterförsäljare) och den första kommentaren var ”Svedbergs kan du köpa på Konsum”, inget direkt positivt betyg för ett premiumvarumärke. Trots allt detta tror jag chanserna för Svedbergs att klara sig igenom denna svacka är goda. Det är inte bara Svedbergs utan hela branschen som har drabbats av nedgången och med den goda soliditeten och den fokuserade verksamheten tror jag att de kan ta sig tillbaka till historiska nivåer när väl marknaden vänder. Analysen i sin helhet kommer att läggas upp inom kort.

Hela analysen finns att läsa här.

Vad är din syn på Svedbergs?

3 thoughts on “Sammanfattning: Svedbergs

Kommentera