Tankar kring Malmbergs Q3

Malmbergs Elektriska släppte i torsdags deras Q3-rapport, som inte tycktes infria marknadens förväntningar med tanke på kursens reaktion under dagen.

Att resultatet skulle bli svagare 2012 än 2011 var väntat då 2011 var ett mycket starkt år för bolaget som presenterade sitt bästa resultat någonsin. Aktien handlas idag till ett pris som motsvarar det pris jag använde som referenspunkt i tidigare analys (då 43 kr, nu 44 kr). Nettoomsättningen är i stort sett densamma medan resultatet har sjunkit. På den norska marknaden har bolaget ökat omsättningen och lönsamheten något. I Sverige, Danmark och Finland har intäkterna varit näst intill oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år. Dock har Malmbergs kraftigt tappat lönsamheten i Sverige (26 MSEK –> 14 MSEK) och Finland (2,4 MSEK –> 0,9 MSEK). Den bibehållna marknadspositionen på dessa marknader verkar alltså ha skett på bekostnad av lönsamheten.

Jan Folke skrev i VD-ordet 2011:

Det viktiga under 2012 är att från 2011 ta med sig den ökade lönsamheten, men samtidigt se till att vi på våra prioriterade områden ökar våra marknadsandelar, dels genom en större närvaro hos befintliga kundgrupper och dels till större del fokusera på nya kundgrupper inom våra prioriterade produktgrupper. Det är mycket glädjande att vårt dotterbolag i Norge nu resultatmässigt vänt och är tillbaka till den fina utvecklingen som vi tidigare haft i Norge under decennier”

Långsiktigt har min syn på Malmbergs inte förändrats då bolagets EPS och FCF varit relativt volatil -dock alltid positiv- de senaste tio åren. Jag försöker att inte vara arrogant och avfärda information som motbevisar min ursprungliga investeringstes, men ett svagare kvartal ger mig ingen anledning att revidera min långsiktiga syn på bolagets utveckling.

Hur handlas då Malmbergsaktien jämfört med historiska värderingar?

Idag handlas Malmbergs till ett kassajusterat P/E-tal på 8 (TTM). Notera då att Q4 2011 inräknat i TTM var väldigt starkt och kommer sannolikt vara lägre 2012.

Den genomsnittliga vinstmarginalen före skatt har senaste tio åren varit 8%, att jämföra med TTM 11%. Senaste tolv rullande månaders omsättning och den genomsnittliga EBT-marginalen under 2000-talet ger en normaliserad vinst före skatt om 42,5 MSEK. Drar man av 26,3% i skatt får vi fram 3,91 kronor per aktie. Malmbergsaktien (44 kr) handlas till 11,25 gånger den normaliserade årsvinsten. Till omsättningen (TTM) och den historiska FCF-marginalen(5y) får vi P/FCF 12,8. P/B TTM (tangible) är 1,51.

Kommentera