Värdeinvestering och Psykologi

Jag har vid sidan av värdeinvestering hyst ett intresse för psykologi och förståelsen för människans beteenden. I vissa fall går dessa två ämnesområden ihop vilket gör det extra intressant att läsa och skriva om. Jag kommer i bloggen försöka väva ihop mina intressen för värdeinvestering och Behavioral Finance samt föra resonemang kring dessa.

Alla viktiga delar kring värdeinvestering har funnits tillgänglig för allmänheten sedan Security Analysis släpptes 1934. När 60 finanstoppar, främst i USA, skulle lista de främsta böckerna inom finans var mer än hälften av top-10 skrivna av värdeinvesterare. Ändå misslyckas många praktisera filosofin vilket möjliggör för de som lyckas att uppnå framgång. En av många orsaker till detta bör kunna härledas till mänskliga psyket och spekulativa egenskaper till följd av människors girighet och rädsla. Dessa känslor tror jag förekommer hos alla investerare, i olika grad, vilket leder till att aktiekurserna ibland inte korrelerar med verkligt värde. Således bör investerare kunna skapa en edge mot övriga marknaden om denne kan kontrollera och tolka sina känslor.

Skapar värdeinvestering en psykologisk fördel mot andra investerare?

Jag anser att värdeinvestering till viss del hjälper investeraren att undvika agera dumdristigt. Som värdeinvesterare tillämpas en långsiktig investeringsplan och det är viktigt att disciplinerat följa denna. Innan varje placering bör stor förståelse för bolagets verksamhet, lönsamhet och framtidsutsikter bildas. Utifrån egen erfarenhet har jag lärt mig att placeringar utanför kompetenscirkeln ökar risken att man tar dåliga beslut under turbulenta tider. Numera gör jag därför alltid mina egna analyser inför köp snarare än att lita på utomstående information och tips.

Värdeinvesterarens kunskaper om Mr.Market tror jag kan skapa ett lugn när flockbeteendet annars är som destruktivast. Det är faktiskt positivt när börsen sjunker eftersom det ger möjlighet att köpa bolaget till ett lägre pris då det kan vara en kursreaktion snarare än bolagsreaktion. Som Warren Buffett någon gång uttryckt det ”Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful“. Att endast agera i rak motsats anser jag dock vara irrationellt då marknaden oftast är effektiv.

Eftersom priset är vad du betalar och värdet vad du får tendrar investerare få mer värde per investerad krona i välskötta bolag under makroekonomiska orostider. Placeringshorisonten ska även vara så pass lång att enskilda rapporter och den kortsiktiga aktiekursens utveckling är irrelevant. Att nedåtgående kurser välkomnas torde därför leda till att värdeinvesterare inte exponeras psykologiskt på samma sätt som flocken. Därmed kan några av de många psykologiska fällor som är förenade med aktiehandel undvikas. Långsiktighet är alltså ytterligare en edge värdeinvesterare kan ha mot en annars generellt kortsiktig marknad.

Jag tror emotionell intelligens skapar bra investeringsresultat och att duktiga investerare kan tolka och urskilja olika typer av känslor. Investerare med utgångspunkt i värde är självklart INTE immun mot psykologiska fällor men det är en fördel att rationalitet och tålamod är grundstenar. Den som litar på sin långsiktiga investeringsplan samtidigt som denne har självkännedom och är disciplinerad anser jag ha en bra grund för att ta någorlunda korrekta beslut i framtiden.

Enligt många studier tenderar människor vara mycket irrationella när det kommer till ekonomiska beslut. För att hantera irrationellt beteende bör det första steget vara att identifiera och förstå vad som skapar det. Även de som har djupa kunskaper i ämnet begår många misstag men möjligtvis i lite mindre omfattning än andra. Därigenom skapas ett övertag mot övriga investerare.

Kanske inte några nya sanningar, men värt att påminnas.

Passar på att rekommendera två böcker inom ämnet: Irrational Exuberance, Robert J. Schiller och Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman. Boktips välkomnas starkt!

2 thoughts on “Värdeinvestering och Psykologi

  • Att många av oss söker bara efter mycket stabila bolag med begränsad belåning och mycket förutsägbara vinster, där vi ofta prioiterar den långsamma företagsbygget, ger oss nog också en fördel. Det mesta går bättre om det går sakta. Men svarta svanar drabbar även oss, då är det bra för nattsömnen att ha en rejält tilltagen ”Margin of Safety”
    Kalle56

Kommentera