Dammar av gamla tankar om Duni

Letade runt bland mapparna i datorn och hittade en analys av Duni AB som jag gjorde i våras någon gång. Jag vill minnas att det fanns vissa egenskaper hos bolaget (tråkigheten bland annat) som fick mig att vilja undersöka vidare om bolaget var något att ha. Ganska snabbt fick jag känslan av att bolaget inte hade vad som krävdes för en investering vilket gjorde analysen i sin helhet mycket ytlig. Tänkte ändå att jag skulle publicera vissa delar av analysen här på bloggen för att se om det finns något jag totalt missade samt eventuell övrig feed-back och tankar om bolagets framtid.

Bakgrund

Bonnierkoncernen köpte 1989 ut Duni från börsen och sålde vidare bolaget i två omgångar till EQT. 2004 börjades arbetet med ett omstruktureringsprogram som syftade till att öka effektiviteten och kraftigt sänka kostnaderna. Totala kostnaden för programmet som löpte under 2004 och 2005 beräknades till närmare 400 MSEK. I början av 2005 slutfördes stängningen av Dunis plast- och tallriksfabrik i Halmstad och tillverkningen av papperstallrikar startades i Polen. Som ett led i anpassningen till Europa avvecklades konverteringen i Skapafors och produktionen flyttades till Polen och Tyskland.

De amerikanska verksamheterna Duni Corporation och Duni Supply såldes 2006 och försäljningen av flygcateringverksamheten avslutades våren 2007. Arbetet med att rikta fokus på kärnverksamheten, Duni Europa, avslutades 2007. Samma år i november noterades Duni på Stockholmsbörsen under Midcap. Därefter bedrivs verksamheten inom de tre affärsområdena: Professional, Retail och Tissue.

Senaste tio åren har företaget genomgått en stor förändring och är knappast ”samma” bolag idag som 2002. Med anledning av de rådande förutsättningarna samt att bolaget varit i händerna av riskkapitalbolag anser jag att det inte är relevant att kolla på företagets redovisning längre tillbaka än 2007.

Bolagsdata

Duni1

Duni2

Anledningen till vinstmarginalnivån 2007 är att avvecklade verksamheter bidrog med 472 MSEK till resultatet.

Duni3

Slutdiskussion

Förutsättningarna för att göra en rimlig värdering har försvårats av att företaget har förändrats mycket. Innan börsintroduceringen 2007 hade omfattande omstruktureringsprogram genomförts och efter introduceringen har den makroekonomiska miljön varit instabil. Bedömning av normaliserade nyckeltal inom bolaget som det ser ut idag är därmed svårt.

Positivt med Duni är att de agerar på en tråkig marknad som inte har speciellt stor tillväxt, där bolaget är en av Europas ledande aktörer. Företagets produkter riktar sig till engångsanvändning vilket i sin tur innebär upprepade köp. Bolaget har under senaste tioårsperioden investerat mycket pengar i den omstrukturering som har genomförts. Att Duni gått från minusresultat mellan 2002-2006 till positivt resultat alla år mellan 2007-2011, kan ses som ett kvitto på att organisationen har förbättrats. Marginalerna har förbättrats och stabiliserats samtidigt som soliditeten ökat de senaste tio åren. Mellby gård äger 30% av aktierna vilket jag anser vara positivt långsiktigt.

Duni har redovisat vinst fem av de senaste tio åren och fria kassaflödet har varit negativt två av de senaste fem åren. Jag försöker vara noggrann med att köpa aktier i bolag som visat sig kunna förvalta verksamheten på ett vinstgivande sätt. Jag föredrar alltså att bolaget haft en jämn vinstutveckling de senaste tio åren med god avkastning på det egna kapitalet. Detta kriterium uppfylls inte. Att Duni för varje bibehållen krona skapat 0,28 kr i börsvärde visar att bolaget inte lyckats använda kapitalet väl, då riktmärket är åtminstone en krona börsvärde per bibehållen krona.

Massaprisernas utveckling påverkar marginalerna samtidigt som lågkonjunktur leder till färre antal restaurangbesök, hotellvistelser och minskad konsumtion i konsumentledet samt ökad priskonkurrens.

Senaste åren har affärsområde Retail drabbats av kraftig konkurrens, främst från dagligvarukedjornas egna märken (t ex ICAs egna). Jag anser att Dunis produkter inte har en unik ställning hos privatkunderna och får därmed svårt i denna konkurrens. Retail står dock endast för 16% av intäkterna och 5% av rörelseresultatet. Affärsområde professional står däremot för 73% av intäkterna och 89% av rörelseresultatet (2011). Priskänsligheten inom detta affärsområde bör inte vara lika kraftig eftersom kunderna inte är privatpersoner. B2B gör att de kan skapa fördelar genom distribution och starka kundrelationer. Tror jag själv starkt på produkterna? Nej. Dock anser jag att det nya dukmaterialet Evolin är en intressant produkt, som inte testats på marknaden än.

Jag gör mig själv påmind om att investerare som inte säger nej, avstår från det kanske mest värdefulla verktyget som finns tillgängligt. Jag anser att det finns mer intressanta bolag att investera mina pengar i men kommer att hålla ett öga på Duni i framtiden.

Har jag missat/missförstått något? Vad är din syn på bolaget?

11 thoughts on “Dammar av gamla tankar om Duni

 • Nej! Du har inte missat något. Det som är viktigt att komma ihåg är att tid nerlagd på analys som inte leder till köp är lika viktig för en ekonomiska framtid som motsatsen.
  Mvh kalle56

  • Precis! Det är lätt att känna att man inte gör framsteg för att man inte köper eller säljer. Jag försöker vara tålmodig och vänta på rätt företag 🙂

   Mvh Daniel

    • Tror Buffett någon gång sagt: “Don’t spend time on companies that don’t lend themselves to valuation.” Ett logiskt råd, men ack så bra.

     Man får trösta sig med att kompetenscirkeln förhoppningsvis vidgats lite iaf! Tänkte läsa din analys på tåget ikväll, alltid lär man sig något.

     Mvh Daniel

  • Håller helt med! En tråkig verksamhet gillar jag, men att lägga ner tid på medelmåttiga bolag är inte speciellt spännande. Analysen av Duni framkallade inte direkt en vilja att lyfta på många stenar för att verkligen förstå bolaget och marknaden.

   Jobbar på att förfina urvalsprocessen som är långt ifrån perfekt. Just nu är jag inne på att analysera välskötta bolag även om kursen vid första anblick ser dyr ut. Man hamnar då en bra position när/om kurserna faller till en rimlig nivå 🙂

   Mvh Daniel

 • Jag tittade också på Duni för ett tag sedan: http://spartacusinvest.blogspot.se/2012/08/analys-av-duni.html

  Väldigt kort historik som noterat dock samt en lite brokig historia innan. Kanske inte känns meningsfullt nu att läsa på om bolaget om man söker efter bolag med längre historik men vem vet om några år kanske man har nytta av det. Goda affärstillfällen kommer ju inte alltid när man aktivt letar efter dem utan kan lika gärna komma när man minst anar det. Förkunskaper skadar dock aldrig. 🙂

  • Intressant, ska läsa den ikväll!

   Nej, helt förgäves är det inte. Instämmer att förkunskaper kan leda till mycket fina investeringar när möjligheterna uppstår 🙂

 • Skrev min analys av Duni ett par månader innan din kom ut. Duni är nog mitt största mistag att jag inte köpte den, var mycket sugen att köpa den när den låg på 53 kronor för ungefär ett år sedan, men girigheten och oerfarenheten satte stopp. Tycker att det hade det mesta, visar vinst trotts svåra tider och hade tagit stora investeringar för att förbättra utbudet (Evolin).

  • Okej, tråkigt att du känner så men det kommer fler chanser säkert. Själv känner jag motsatsen faktiskt, även med ”facit” i hand. Jag vet inte hur många bolag jag kollat på senaste året där jag gjort mer eller mindre omfattande analys. Några bolags kurser har dragit iväg medan andra stått stilla eller minskat. Jag har valt att ha en fokuserad portfölj vilket innebär att jag väntar tills jag hittar ett bolag som lånar ut sig själv till analys/värdering och givetvis att de har en verksamhet jag tror på. För att använda en liknelse till poker, jag väntar tills jag har så starka kort att oddsen är på min sida att jag vinner. I mina ögon är Duni ett högt par. Jag tror jag aldrig kommer bli speciellt bra på att spå vad kursen kommer göra närmaste året och har börjat förlika mig med den tanken.

Kommentera