Sammanfattning Byggmax

Byggmax är en svensk byggvarukedja som är noterat på Mid Cap. Byggmax vänder sig i första hand till privatkunder och målet är att genom en väldigt slimmad organisation erbjuda basprodukter till marknadens lägsta priser. Byggmax sortiment består av endast 1 300 artiklar och för att få lite perspektiv på den siffran erbjuder flertalet andra stora återförsäljare runt 100 000 artiklar. Den största ägaren är riskkapitalbolaget Altor som år 2010 börsnoterade Byggmax och då halverade sitt innehav. Byggmax har en klassisk ”PE-balansräkning” samt ganska svajig historik vilket för mig direkt diskvalificerar bolaget som en potentiell investering. Men jag tyckte vid första anblick att deras affärsmodell såg intressant ut samt att jag ville fördjupa mina kunskaper om den problematik som kan uppstå i bolag med en stor goodwillpost. Denna analys är mest gjord för att bredda min kompetenscirkel och min tanke var även att den eventuellt kunde öka min förståelse för Swedol och deras marknad som har en del likheter.

 • En väldigt slimmad och effektiv organisation. Intressant affärsmodell att inte äga någonting utan hyra allt, inget centrallager samt låg bemanning i butikerna. Jag ser det som en konkurrensfördel att de på ett mycket effektivt sätt kan erbjuda byggvaror till låga priser. Men samtidigt ställer jag mig frågan huruvida konkurrensfördelen verkligen är hållbar i och med att den bygger på att inte äga någonting själva. Det borde vara lättare att kopiera denna affärsmodell än om Byggmax effektivitet byggde på en välsmord egen ”hemlig” distribution likt H&M.
 • Ingen stark huvudägare. Jag tror att Altor är på väg ur när de väl får chansen. I ett bolag som Byggmax anser jag att det är extra viktigt med en stark huvudägare i och med att de kan behöva extra kapital om något går snett (pga den svaga balansräkningen).
 • Tuff marknad. Flertalet stora aktörer som erbjuder snarlika sortiment. Att de sedan vänder sig till privatkonsumenter gör mig även lite orolig för framtida priskrig och sänkta marginaler. Jag upplever det som att byggvarukunderna snabbt byter till den butik som säljer till lägst priser, förutsatt att kvaliteten är någorlunda densamma.
 • Med tanke på de marknadsförhållanden som råder anser jag dock att Byggmax har en bra strategi när fokus ligger på kostnadsmedvetenhet och att sälja basbyggvaror så effektivt som möjligt.
 • Svag balansräkning. Massvis med räntebärande skulder i kombination med stor goodwillpost. Dessutom finnansieras anläggningstillgångarna med kortfristiga skulder som inte är räntefria.
 • VD har nyligen halverat sin aktiepost.

Byggmax är ett bolag, till skillnad från de jag hittills tittat på, som jag inte tror kommer klara att övervintra en eventuell längre lågkonjunktur särskilt bra. Jag tycker att Byggmax vandrar på en mycket skör tråd på alldeles för många fronter för att jag skulle vara bekväm med att ha det i portföljen. Analysen i sin helhet kan läsas här.

4 thoughts on “Sammanfattning Byggmax

 • I vilket läge slutar ni att titta på bolag? Det här kanske visar sig när ni lägger upp den fullständiga analysen men jag tycker att det är intressant att lära mig mer om vilka tidiga tecken olika människor använder för att sluta titta på bolag.

 • Mycket intressant fråga Järnvargen, hör gärna dina tankar om hur du arbetar också.

  Egentligen slutar jag (vi) titta på dem relativt fort. Jag har inga särskilt klara riktlinjer för vad som godkänner/diskvalificerar ett bolag men de ungefärliga kriterier jag har kommer från olika böcker eller bloggar. Jag vill nog helst se följande för att jag ska göra någon mer djupgående analys av bolaget, är inga nyheter här utan förmodligen sådant som de flesta värdeinvesterare tittar efter.

  – ~10 års positivt resultat (helst FCF).
  – Relativt hög ROE/ROIC
  – Stark balansräkning
  – Stark huvudägare, gärna grundarfamiljen
  – En verksamhet som jag kan förstå relativt väl om jag försöker sätta mig in i den
  – Värdering som ser intressant ut

  Flera av dessa punkter klarar inte Byggmax, men jag visste sedan tidigare att de hade en stor goodwillpost och då detta är något som är relativt vanligt att stöta på tänkte jag att jag kunde öka min kunskap kring goodwillproblematiken samtidigt som jag gjorde ett litet ”mini-case” av Byggmax. Det blev dock inte jättekort, men kortare än tidigare analyser. Sedan tyckte jag även att det kunde vara intressant och lärorikt att titta på ett bolag där jag visste att jag skulle hitta en del som jag inte riktigt gillade, hittills har jag mest tittat på mindre familjekontrollerade bolag med väldigt fin historik.

  När slutar du (och andra läsare) att titta på ett bolag?

  • Ett litet tillägg till det redan långa svaret. Då jag är relativt ny inom detta och inte förmodar att jag kommer göra mitt livs bästa affärer så här i början så känner jag att målet med mina analyser är minst lika mycket kunskapsbyggande som att försöka hitta bra avkastning på mitt kapital. Bolag som inte klarar sig igenom den första filtreringen kan kanske erbjuda en bra ”läxa” efter en djupgående analys vilken kan komma till användning någon gång i framtiden.

Kommentera