Sammanfattning Fiskars

Fiskars (Finland) är ett globalt konsumentproduktföretag som i sin portfölj innehar flertalet anrika varumärken. Fiskars grundades 1649 och är Finlands äldsta företag. Bolaget är uppdelat i fyra affärsområden; Hem, Trädgård, Uteliv och övrigt. Förutom dessa fyra har de ett stort aktieinnehav i varvs- och verkstadsbolaget Wärtsilä samt både ett fastighets- och markinnehav omkring Fiskars bruk och på Hangö udd i Finland.

Fiskars varumärkesportfölj består av bland annat; Fiskars, Iittala, Gerber, Royal Copenhagen, Rörstrand, Buster och Höganäs Keramik. Redovisningen lämnar mycket att önska och det är utifrån årsredovisningarna mycket svårt att skapa en uppfattning om de olika dotterbolagens omsättning och lönsamhet, eller huruvida något av dem är ett ”ankare” som tynger totalresultatet. Efter lite djupdykning känner jag mig dock ganska säker på att det är orginalverksamheten Fiskars, med tillverkning och försäljning av saxar, matlagningstillbehör och trädgårdsprodukter som är det lönsammaste dotterbolaget.

Storägare i Fiskars är den finska adelssläkten Ernrooth som tillsammans äger – privat och genom bolag – 44,9% av aktierna. Det finns även ett antal stiftelser med större innehav som släkten Ernrooth eventuellt kan ha kontroll över.

Lite fakta:

  • Omsättning och resultat har ökat med 2,2 % respektive 13,4 % årligen sedan 1998.
  • Positivt fritt kassaflöde varje år de senaste 18 åren.
  • Stark balansräkning med en soliditet på 59 %.
  • Genomsnittlig ROE 18,2 % (sedan 2008 då koncernen till stor del förändrades), Exkl. Wärtsiläs utdelningar är siffran 9,3 %.
  • P/E (TTM) 8,3 och P/E (3y) 10,4

Fiskars äger 13 % av aktierna i Wärtsilä till ett marknadsvärde på ca €910M, och dess utdelningar står för ca hälften av koncernens resultat och fria kassaflöde. Det är därför av stor vikt att förstå Wärtsilä då dess utveckling kommer att påverka Fiskars mer än något av de enskilda dotterbolagen. Wärtsilä är en leverantör av anläggningar, lösningar och tjänster för sjöfarts- och energiinstrin och jag upplever att bolaget i dagsläget ligger utanför min kompetenscirkel.

De senaste 15 åren har Fiskars genomfört en mängd förvärv och avyttringar och jag anser att man haft lite svårt att bestämma inriktning för verksamheten. Positivt är att de flesta av förvärven är relativt små och kan anses ligga inom Fiskars ”kompetenscirkel”, negativt är flertalet bolag köpts och avyttrats under mycket korta tidsperioder, samt att flertalet förvärv skett från PE-bolag som gjort ”exit”. Det är även kring förvärven relativt dåligt med information men av det lilla jag fått fram får jag känslan av att förvärven allt som oftast skett till relativt höga multiplar.  De senaste fem åren har dock verksamheten renodlats och man har sedan dess haft lite bättre fokus.

I absoluta tal ser Fiskars ut att värderas attraktivt men jag ställer mig dock tveksam till om så verkligen är fallet. De senaste åren har resultatet dopats av engångsvinster som uppkommit genom försäljningar av aktier i Wärtsilä. Deras innehav ger dem även stora utdelningar vilket jag tycker ger en något förskönande bild av verkligheten. På grund av Fiskars spretiga struktur upplever jag att om man ska investera i bolaget bör man kräva en relativt stor säkerhetsmarginal. Någon sådan anser jag inte att man får i dagsläget.

Hade Fiskars varit endast Fiskars, inte ett konglomerat med stora aktieposter i bolag inom sjöfartsindustrin, skogsinnehav och flertalet keramik- och porslinstillverkare, hade jag varit betydligt mer intresserad av bolaget.

Vad är din syn på Fiskars?

Analysen i sin helhet finns att läsa här.

Andra analyser av Fiskars: Spartacus

6 thoughts on “Sammanfattning Fiskars

Kommentera