Sammanfattning Rapala

Rapala (Finland) är ett fiskeföretag som agerar globalt och består av en rad ledande varumärken. Exportförsäljningen inleddes redan under 1950-talet och bolaget finns nu etablerade med egen försäljning i cirka 40 länder. Koncernens kärnverksamhet utgörs av försäljning och distribution av diverse produkter inom fritidsfiske. Varumärkesportföljen består bland annat av Rapala, Sufix, VMC, Storm, Marttiini och Mora Ice varav många är ledande inom respektive marknad. Majoriteten av tillverkningen sker i egna produktionsanläggningar. Visionen är att bli den globala ledaren inom fiskeredskap. De egna produkterna står för 62 % av försäljningen medan resten kommer från försäljning av tredje parts produkter.

Globaliseringen är en viktig drivare för Rapalas tillväxt och koncernen är idag den mest globala aktören i branschen. Distributionen är uppbyggd för försäljning året runt på global basis. Senaste tiden har en ökning av rekreationsaktiviteter observerats i industriländerna. Eftersom branschens efterfråga drivs av människors vilja att ägna sig åt fiske bedömer jag marknaden som tidlös. Den globala marknaden för fiskeredskap är relativt fragmenterad där Rapala är en av de fyra dominanta aktörerna.

I samband med att franska VMC förvärvades 2000 blev familjen Viellard stor aktieägare. Idag är de största ägarna VM&C (32 %), Sofina Sa (19 %) och Nordea Småbolagsfond (8 %).

Fakta:

  • Rörelseresultatet har ökat i genomsnitt 1,3 % årligen senaste tio åren. Omsättningen har ökat med 5,4 % under samma period.
  • Soliditeten snittar senaste tio åren 36 % och uppgår i dagsläget till 42 %.
  • ROE-snitt senaste tio åren 18 % och de senaste fem åren 14 %.
  • Utdelning alla år sedan 2001. Till kursen 4,9 får man 4,7 % i direktavkastning.
  • P/E 13,9 och P/E (3y) 12,9 (kurs 4,9)
  • Varje bibehållen euro har gett cirka 0,20 euro i börsvärde senaste tio åren.

Rapala har starka varumärken samt unik distribution och tillverkning. De olika hörnstenarna i verksamheten torde stärka varandra vilket således skapar en fördel mot mindre konkurrenter. Tillverkning och FoU använder sin expertis till att skapa nya produkter som sedan snabbt kan slussas ut till kunden via det globala distributionssystemet. Kunderna handlar återkommande och för att ha goda marginaler över tid är det viktigt att varumärkenas styrka upprätthålls. Lång erfarenhet i marknadsföring mot fiskekonsumenter samt skalfördelar i kommunikationen mot kund skapar ytterligare fördelar mot potentiella konkurrenter. Tillväxtmöjligheterna är enorma då koncernen kan växa på befintliga marknader precis som etablera sig på nya. Det finns även flera produktkategorier inom fritidsfiske de kan växa sig starkare inom.

Rapala har avkastat dåligt på det återinvesterade kapitalet. Det räcker inte att ledningen gör ett bra jobb att driva bolaget operativt om inte kapitalet allokeras fördelaktigt för ägarna. Det finns anledning att fråga sig om ledningen varit tålmodig i att satsa på en kostsam globalisering med ett distributionssystem som kostat mer än det kortsiktigt genererat. Med tanke på att Rapala besitter många egenskaper som kännetecknar en Franchise hade jag gärna sett mer bevis på att en vändning i lönsamheten är nära. Att många års strategiskt uppbyggande av kundrelationer samt distribution snart kommer bära frukt. Jag bedömer dock att det är väl optimistiskt att tro att en sådan vändpunkt kommer att nås närmaste åren.

Rapala har vad som krävs för att bli en framgångsrik ”buy and hold”-investering. Förutom stark tilltro på affärsmodellen och konkurrensfördelar bör man i en sådan investering bedöma ledningen som mycket ägarorienterade. Jag anser att nyckeln i detta case är kapitalallokeringen. Bevisligen har ledningen historiskt lyckats dåligt med detta och efter att läst de senaste femton årsredovisningarna betvivlar jag att en förändring ligger runt hörnet. Hittills har verksamheten varit hyfsat fokuserad men med vissa undantag som exempelvis Peltonen. “Distribution is our route to categories outside fishing” lyder det på hemsidan under fliken ”investors”. Detta citat får mig att ytterligare ifrågasätta om bolaget går den bästa vägen för långsiktig framgång.

One thought on “Sammanfattning Rapala

Kommentera