Nordiska Net-nets

I jakt på net-nets har jag på slutet utökat jaktmarkerna till de nordiska marknaderna. Förutom DLH har jag tyvärr inte hittat någon aktie som jag upplever som portföljvärdig. Jag tänkte ändå publicera denna snabbanalys eftersom den kanske kan vara någon annan till hjälp då ”onödigt” arbete redan är genomfört av mig. I tabellen nedan visar jag de net-nets jag hittat. Nästan på förhand är det uppenbart att en analys av en dansk handbollsklubb eller läkemedelsbolag som är net-nets inte kommer att resultera i någon investering. Men i det här spelet ökar man som vi vet sina chanser genom att vända på så många stenar som möjligt. Så av den anledningen har jag även gått igenom dessa. En vacker dag kanske jag stöter på en fantastisk handbollsklubb-net-net och då vill jag inte gå miste om den chansen på grund av mina fördomar.

nordiska_net_nets

Dalhoff Larsen & Horneman

Behandlat i detta inlägg.

TK Development

TK Development grundades 1960 och utvecklar fastighteter i Danmark, Sverige, Polen och Tjeckien. Fastigheterna används i regel till köpcentrum och detaljhandel. Bolaget har även ett affärsområde som kallas ”asset management”. Inom det affärsområdet äger och driver man färdigställda projekt.

TK Development håller för tillfället på att genomföra en nyemission. Tidigare antal utestående aktier var ca 42 miljoner, om nyemissionen blir fulltecknad kommer det att finnas 98 miljoner aktier utestående. Jag har inget intresse för att investera i net-nets som genomför nyemissioner eller att delta i dem.

Viborg Håndbold Klub

Viborg Hånbold Klub är ett börsnoterat professionellt handbollslag. Utöver själva ”lagverksamheten” är man engagerade i en idrottsskola samt säljer presenter och sportutrustning. Detta gör mig direkt lite tveksam till bolaget. Jag har svårt att se hur ett noterat idrottslag kan drivas med samma fokus på vinstmaximering som ett vanligt bolag. Kanske är mina fördomar felaktiga, men klart är att jag skulle föredra att ha aktier i ett ”riktigt” företag i min portfölj före ett lag i handboll eller någon annan sport.

VHK har visat kraftigt röda siffror varje år de senaste fem åren. Positivt är att antalet aktier varit detsamma under hela perioden, men det egna kapitalet har förbrukats i en hög hastighet. Det balanserade resultatet är även det kraftigt negativt. Kassaflödet från den operativa verksamheten lyfter heller inte upp läget utan även där är siffrorna kraftigt negativa.

Något som är positivt är att VHKs omsättningstillgångar till stor del består av likvida medel. För mig uppväger detta dock inte avsaknaden av en fungerande verksamhet. Risken för nyemission eller konkurs är överhängande. Baserat på vd:s ord tror jag dock inte att en frivillig likvidation har tagits upp till diskussion. Så om likvidation sker kommer det ske under tvingade former och då med betydligt mindre tillgångar på balansräkningen.

Clavis Pharma

Clavis Pharma är ett norskt läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel mot cancer. Clavis Pharma är för närvarande ingen net-net men var det nyligen. Likt många net-nets i läkemedelsbranschen har Clavis Pharma en stor men snabbt minskande kassa. Resultatet har varit negativt de senaste fem åren, omsättningen har dock sakta men säkert årligen ökat.  Dessvärre har antalet aktier ökat varje år de senaste tre åren. Bolaget har även ca 2 miljoner utestående optioner på ett för tillfället totalt antal aktier om 33 miljoner.

Det balanserade resultatet är negativt vilket nästan är givet i läkemedels-net-nets. Vinstgenererande läkemedelsbolag blir förmodligen ytterst sällan net-nets även om det så klart är möjligt. Även det operativa kassaflödet har de senaste åren varit kraftigt negativt.Positivt är att ledning och styrelseledamöter alla har egna aktier i bolaget. Det är tyvärr i princip det enda positiva jag kan se med Clavis Pharma som net-net.

SD Standard Drilling PLC

SD Standard Drilling PLC grundades år 2010 och är ett olje- och gasbolag baserat på Cypern. Verksamheten är inte oljeutvinning utan tillverkning av oljeriggar. SD har tidigare varit lönsamt och på balansräkningen återfinns 180 MNOK i balanserade vinster.

Clearwater Capital partners är storägare i SD med 30 % av aktierna. Jag misstänker att de den senaste tiden tvingat fram kraftiga förändringar i bolaget. Bolaget verkar vara i någon form av likvidering eftersom man för tillfället inte har några riggar under konstruktion eller i lager. Den 10e maj delades $320 miljoner ut till aktieägarna. I maj såldes även aktier i ett dotterbolag. I Juli skrev ledningspersoner på uppsägningsavtal effektiva 1a augusti. Styrelsen har även den helt bytts ut under en extra bolagsstämma augusti.

Bolaget är ett ”limited liability company” med bas i Cypern. Detta är inte något som gör mig bekväm. Jag har ingen koll alls på hur den här typen av bolag fungerar eller vilka lagar och regler som gäller för det. Jag upplever att riskerna i bolag baserade på Cypern, Malta eller liknande skatteparadis är betydligt högre än i vanliga net-nets. Risken att insynspersoner eller storägare ska kunna missbruka sina positioner bör vara större. I våras var även Cyperns bankers agerande starkt omdiskuterat och jag vill inte äga aktier i något bolag som har sin kassa i dem.

Man nämner i ett pressmeddelande att planen är att gå från att ha varit en riggtillverkare till att bli ett investmentbolag inriktat på olje- och gasbranschen. Jag tycker det är lite svårt att få en överblick över exakt var i denna process man är för tillfället och hur bolaget kommer att se ut i framtiden. Jag letar inte efter net-nets som helt byter affärsidé utan efter bolag som haft mängder med problem eller helt enkelt är bortglömda men där grundverksamheten historiskt varit fruktbar. Utöver detta skulle jag inte känna mig bekväm med att ha ett Cypernbaserat bolag i portföljen.

Slutdiskussion

Denna genomgång av nordiska net-nets mynnade inte ut i någon ny net-net i portföljen. Eftersom bolagen minst sagt var bristfälliga har det gått väldigt fort att gå igenom dem. Jag har inte behövt läsa mig igenom massvis med årsredovisningar och finansiella siffror för att bilda mig en uppfattning. I nästan alla fall har det funnits en del stora och uppenbara brister som direkt gjorde att jag avskrev bolagen från intresselistan.

Det var dessutom endast TK Development och DLH som hade godkända F-Scores. TKDs avskrivs dock som portföljkandidat på grund av den nuvarande nyemissionen. När jag letar net-nets i norden nästa gång kommer det åtminstone gå lite fortare då jag redan känner till några av dem.

Mer läsning:

Svenska Net-nets

Har du någon erfarenhet av dessa bolag?

3 thoughts on “Nordiska Net-nets

Kommentera