Uppföljning Weight Watchers International

Weight Watchers släppte i torsdags siffror för det fjärde kvartalet 2013. Det var ingen vacker läsning och marknaden gillade inte vad den såg. Aktien föll med 28 % under fredagens handel. Jag har endast ägt Weight Watchers strax över ett halvår nu men det har sannerligen varit en minnesvärd resa. Två dagar där kursen rasat över 20 %. Detta är vad jag förväntar mig att få uppleva i mina net-nets, inte riktigt i lika stor utsträckning i mina kvalitetsbolag.

För kvartalet var omsättningen ner 11 % och betalda veckor ner 8,5 %. På helårsbasis sjönk omsättningen med 6,3 % och EPS med 20,5 % jämfört med året innan. Inga återköp har skett och utdelningen kommer även framöver hållas inne. Allt överflödigt fritt kassaflöde ska gå till att betala av skulderna.

logo_wtwUtöver att siffrorna i Q4an inte var något att vara imponerad över påverkar de kraftigt årets första kvartal vilket är det viktigaste för Weight Watchers. Resultatet på årsbasis är kraftigt beroende av huruvida bolaget startade med ett högt eller lågt antal medlemmar samt hur framgångsrik marknadsföringen varit runt jul och nyår.

WW hade även i samband med rapporten ett ”earnings call”. Hela rapporten i sin helhet har ej släppts (10-q) utan endast deras 8-k som dock innehåller de viktigaste siffrorna. Att resultatet fallit betydligt mer än intäkterna beror till stor del på engångskostnader i form av ovanligt höga administrationskostnader samt nedstängning av verksamheten i Kina. Med tanke på att WW har ytterst lite fasta kostnader och en väldigt skalbar verksamhet är jag dock lite förvånad att det diffar så mycket här. Speciellt med tanke på att de uttalat sig om att de åtminstone sedan i mitten av 2013 dragit ner på marknadsföringen på grund av apparna. Detta för att de ansåg sig jobba i en för tillfället stark motvind och att marknadsföringen skulle få mer effekt i ett mer normalt affärsklimat. Något som också var lite oroväckande var att WeightWatcher.coms intäkter föll för första kvartalet någonsin.

EPS var under år 2012 $4,23 och under 2013 $3,63. De uppskattar att EPS för 2014 kommer att hamna inom intervallet $1,3-$1,6 – en rejäl sänkning. Detta är förmodligen till stor del anledningen till fredagens kursras. WW planerar en större omstrukturering nu under Q1 2014 och uppskattningsvis blir kostnaden för detta $5-10M.

I min analys skrev jag att ett orosmoln var den kraftiga skuldsättningen och att WW var högst beroende av att kassaflödena fortsätter att vara lika stabila framöver. Under 2014 kommer det fria kassaflödet uppskattningsvis vara betydligt lägre än historiskt och det är rimligt att titta på hur skuldsituationen ser ut.

WW har $2 388M i räntebärande skulder och $174,6M i likvida medel. Nettoskulden är alltså $2 215M. Ett vettigt nyckeltal för att mäta den kortsiktiga betalningsförmågan är Räntebärande skulder/EBITDA. I WWs fall använder de i årsredovisningen EBITDAS där S står för ”stock-based compensation”. Detta nyckeltal visar alltså hur mycket bolaget absolut maximalt skulle kunna använda till att betala av på skulderna. Det är dock bara ett kortsiktigt nyckeltal. EBITDAS skulle snabbt minska om WW helt drog in på alla underhållsinvesteringar.

WW har för tillfället en nettoskuld på 4,5x EBIDTAS. De skulle alltså med 4,5 års EBITDAS kunna betala av hela skulden. Det är dock rent teoretiskt, i praktiken skulle det förmodligen inte vara möjligt. I min analys använde jag mig av räntebärande skulder i relation till fritt kassaflöde. Det tycker jag egentligen är ett mer realistiskt nyckeltal. Det bedömer mer den långsiktiga betalningsförmågan. Men EBITDAS passar bättre för att undersöka betalningsförmågan i en kortsiktig krissituation.

Nu behöver dock inte WW betala tillbaka hela skulden de närmaste åren. 2016 ska de betala ~$300M och år 2020 ~$2 100M. Enligt deras ”earnings call” är den uppskattade räntekostnaden för 2014 $125M. Givet att stora delar av kassan inte är öronmärkt för omstruktureringar täcker den för tillfället årets räntekostnader. Dock är nog det inte helt orimligt att långt ifrån hela kassan kommer att kunna användas till det ändamålet. Men om WWs EBITDAS skulle sjunka i linje med EPS skulle det ge EBITDAS om $195M på helårsbasis. Uppskattad EBITDAS + kassa för 2014 är alltså $370M, en bra bit över räntekostnaderna på $125M.

Enligt Chambers kommer man dock fokusera på att arbeta ner skuldnivåerna under året. Något som tyder på att de inte är oroliga för betalningsförmågan av räntorna. Dock är årets förväntade räntekostnad förvånansvärt hög. När jag analyserade WW var räntekostnaderna för 2013 ~$80M och räntan 3,33 %. Räntekostnaderna för 2013 slutade enligt den senaste rapporten på ~$90M. Nu förväntar man sig 56 % högre räntekostnader trots att skuldnivån är densamma. Räntan är för år 2014 5,2 %.

Det var bolaget, nu till aktien. Den lever lite sitt eget liv och det finns mycket som påverkar aktiekursen. Det är så otroligt mycket negativt inbakat i den nu. Jag börjar nästan få lite net-netvibbar av WW, att bolaget är prisat för en katastrofal framtid jämfört med dess historik.

I min förra analys kom jag fram till att om bolaget återgår till tidigare lönsamhetsnivåer kommer det att ge aktieägare som köper in sig kring $36 mycket god avkastning. I dagsläget kommer aktieägare som köper in sig till $22 få fantastisk avkastning om bolaget inom några år återgår till historisk lönsamhet. Nu tror jag inte historisk lönsamhet ens behövs för god avkastning längre, det räcker nog med att WW överlever och får lite vind i seglen inom några år.

Jag har dock upptäckt en risk jag inte tänkte på under min förra analys. Risken att Artal kan snuva aktieägarna på konfekten. Om vi målar upp scenariot att aktiekursen faller till $16-18 något under våren borde det inte vara orimligt att Artal skulle kunna försöka köpa ut WW från börsen. De skulle då kunna erbjuda ett premium och betala kring $20-24/aktie. De äger redan 50 % av de utestående aktierna och om marknadens syn på bolaget blir alltmer negativ kanske de kan komma över ett stort antal aktier om de erbjuder ett premium.

Jag tror dock det finns en regel som säger att om 10 % eller fler av rösterna motsätter sig utköpet så nekas det. De senaste veckorna har några större institutioner köpt in sig i WW och tagit positioner kring 5-8 % av de utestående aktierna. De som köper in sig runt $30 och tror på bolaget på sikt kommer knappast att sälja tidigare till lägre nivåer. Detta kan vara en eventuell räddning för oss småsparare i ett budscenacrio.

Positivt är att det den senaste tiden skickats in många ”13 Gs”. Alltså nya storägare som tagit plats på ägarlistan. Greenblatt ökade nyligen sin position med 54,5 % och Steven Cohen ökade med 227 %. Jim Simons köpte även han nyligen in sig och äger strax under 75 000 aktier. På ägarlistan återfinns även Marty Whitmans bolag Third Avenue Management.

aktieagare_wtw

Något som också är intressant är att 59,5 % av wws ”free float” är kortad. Detta är en mycket hög siffra och talar sitt tydliga språk om marknadens syn på bolaget. Enligt en lista över S&P 1500s mest kortade aktier är den mest kortade Blyth med ett 80 % av free floaten kortad. Nummer två på listan är Rubicon Technology med 45 %. Hade Weight Watchers ingått i dessa 1 500 bolag hade det alltså varit det näst mest kortade.

Det öppnar dock upp möjligheten för en framtida ”short squeeze”. WW har varit kraftigt kortat från åtminstone $40 och nedåt. Det känns inte helt orimligt att ganska många borde börja överväga att stänga sina positioner och således måste köpa tillbaka aktien.

59,5 % av WWs free float måste alltså köpas tillbaka någon gång framöver. Något som är intressant är att några större institutioner nyligen tagit stora positioner i bolaget. Deras aktier är förmodligen inte till salu kring dessa nivåer. Om vi antar att Artals aktier inte är till salu återstår 49 % av aktierna. 59,5 % av dessa måste alltså återköpas någon gång framöver, det vill säga 29 % av det totala antalet aktier. De två näst största ägarna Fidelity Management och Capital Resarch Global Investors ökade nyligen och säljer förmodligen inte sina aktier kring de här nivåerna. Tillsammans kontrollerar de 19 % av alla aktier. Alltså måste resterande antalet aktier byta ägare (49-19 = 30 %) för att alla kortpositioner ska kunna stängas. Det upplever jag som ett ganska orimligt scenario. Det finns förmodligen betydligt fler ägare som inte säljer sina aktier kring dagens kursnivå.

WWs ”short interest ratio” är strax över 8. Det skulle alltså ta 8 dagars handelsvolym för att stänga alla positioner. Det är mycket det med tanke på att shortarna knappast kommer att komma över 100 % av handelsvolymen.

Men sedan jag skrev min analys, har något inträffat som bör få mig ändra min syn på bolagets framtid? Det ska kort sägas här att det finns en risk att jag har blivit lite ”anchorad” av Gannons närvaro i Weight Watchers. Det kan knappast undgått någon läsare av bloggen att jag nästan har en osund beundran av Geoff Gannon. Det finns en risk att jag undermedvetet låter Gannons position i Weight Watchers väga lite väl tungt. Att jag kanske har extra överseende med varningsflaggor med resonemanget att ”Gannon har 25 % av sin portfölj i WW, då är det förmodligen jag som överreagerar”. Men i och med att jag själv är medveten om denna risk vill jag hoppas att jag åtminstone stannar upp och försöker tänka själv.

Åter till WWs framtid. Det stora orosmolnet är fortfarande gratis appar. WW har som tidigare sagt dragit ner på marknadsföringen och detta i kombination med att apparna för tillfället stjäl en del kunder bidrar till det försämrade resultatet. Frågan är hur den långsiktiga påverkan är på WW. Jag kan inte riktigt se hur appar helt plötsligt ska ersätta den funktion WW tidigare haft. Men appar är något av en fluga för tillfället och det kostar inget att prova dem. Det är rimligt att WWs kunder tycker att det låter spännande och i och med att det är gratis är valet att testa dem enkelt.

Sedan ska man komma ihåg att WW vänder sig till ca 5 % av alla som försöker gå ner i vikt genom dieten. De som är mest motiverade att betala för viktnedgång. WW behöver inte vinna över apparna. De behöver bara behålla den delen av kunderna som tidigare gärna betalade för viktnedgången.

stats_wtw

Källa: Investor Day Presentation

Apparna har inte heller den viktiga beteendeförändringen som WW har. Jag jämförde i min tidigare analys WW med Anonyma Alkoholister (AA). Om vi tar det exemplet  igen. Jag finner det helt orimligt att se att AA inte längre skulle behövas om det släpptes någon ny gratis app för att bli av med ett alkoholmissbruk. Nu är inte jämförelsen helt rättvis. Min misstanke är att träffarna är betydligt viktigare för AAs medlemmar än för WWs. Men jag tror det är lätt att underskatta WWs träffars påverkan på slutresultatet. I mina ögon är det inte jämförbart med en app som man använder ensam och WWs träffar där man i en grupp gör framsteg.

Dock klarar många viktnedgången själva. De allra flesta gör nog det. De gjorde de innan apparna, och de kommer de att göra sedan apparna introducerades. Men den grupp som tidigare behövde hjälp med viktnedgången av exempelvis WW har jag svårt att se kommer klara sig själva med hjälp av appar. Appar är gratis och de är bekväma. Jag tror inte att det räcker för den här kundgruppen.

Något som talar för detta är att genomsnittsanvändaren av gratis appar använder dem i två veckor. WWs genomsnittskund gör programmet i åtta månader. Hur framgångsrik kan en diet som i genomsnitt varar två veckor vara? På åtta månader är det möjligt att ändra ett beteende. På två veckor är det möjligt att gå ner några kilon.

Men man ska nog inte ge apparna hela skulden för WWs utveckling de senaste åren. Av det jag läst är det många som ställer sig tveksamma till hur lyckad marknadsföringen varit på slutet. En liten fadäs var även att deras ansikte utåt – Jessica Simpson – blev gravid mitt under den kontrakterade tiden. Det verkar dock återigen som att hon ska representera WW, förhoppningsvis är hon färdig med familjebildandet nu.

Värdering

WW var enligt väldigt många mätt lågt värderat vid min senaste analys. Då var aktiekursen $36, idag är den $22. I deras 8-k fanns ingen kassaflödesanalys varför P/FCF saknas i den högra tabellen.

Vardering_WW

Aktien handlas mycket lågt om bolaget i framtiden kan komma i närheten av tidigare lönsamhet. Sedan ska man också komma ihåg att bolaget kan dela ut allt eller till och med lite mer än det redovisade resultatet till aktieägarna och ändå växa. Affärsmodellen – när den fungerar som bäst – är verkligen otroligt effektiv.

Slutdiskussion

John Templeton rörde sig ofta i de marknader som för tillfället var omgivna av ”the maximum point of pessimism”. På bolagsnivå vill jag nog påstå att Weight Watchers är omgivet av otroligt mycket pessimism. Det skrivs inte mycket positivt om bolaget för tillfället och kursen är otroligt nedtryckt. Jag tror även att marknadens syn på WW är mycket kortsiktig. På ett eller två års sikt kanske dagens värdering är rimlig givet att resultatet under 2014 blir kraftigt nedtryckt. Men då värderar marknaden WW som att $1,3-1,6 i vinst per aktie är den nya normalnivån. Det tror jag inte. Även om det skulle ta tio år för WW att återgå till tidigare lönsamhetsnivåer så är dagens aktiekurs attraktiv. Jag tror inte att det tar tio år, men jag tror heller inte det löser sig framåt våren 2015. För att ha WW i portföljen krävs att man har uthålligt kapital samt orkar stå ut med volatiliteten. Det är helt klart inte helt bekvämt när ett av mina största innehav rasar 20-28 % på två enskilda dagar. Men som värdeinvesterare bör jag vara glad över att få chansen att köpa mer till ett billigare pris. Jag har sakta men säkert ökat i WW på vägen ner och ökade idag igen.

Vad är din syn på Weight Watchers och den senaste tidens utveckling?

Mer läsning:

Can You Lose Weight And Make Money With Weight Watchers? – Seeking Alpha

Weight Watchers International’s CEO Discusses Q4 2013 Results – Earnings Call Transcript – Seeking Alpha

Jessica Simpson New Commercial – Youtube

Orelaterat länktips:

CONTRARIAN – a documentary about John Templeton – Bloomberg TV

14 thoughts on “Uppföljning Weight Watchers International

 • Känner flera som går på Viktväktarmöten. Mycket starkt varumärke och nisch och knappast en kundkrets som försvinner. Jag är investerad i fetmaepidemin via Novo Nordisk (diabetes) och tror att det är en mycket säker demografisk utveckling på sikt! Ska sätta mig in i WTW, utifrån nyckeltalen tycker jag att det ser väldigt billigt ut.

  • Tack för inflikningen Nick! Ja dessvärre ska det nog mycket till för att den utvecklingen ska vända i den närmaste framtiden. Inte särskilt bekant med Novo Nordisk men känner igen själva grundidéen i caset. Återkom gärna om du får någon insikt som jag verkar ha missat.

 • Jag har varit småsugen men inte tagit mig tid att sätta mig in i bolaget. Nackdelen för mig är att det är en marknad som är helt främmande för mig (min viktreglering sker genom att helt enkelt blunda på vägen förbi chokladhyllan…) och att det är ett stort bolag med stora skulder.

  • Härligt att höra med tanke på det senaste halvårets utfall. Vi har lite samma strategi ser jag 🙂 Ja skulderna är obekväma. Och märker nu hur snabbt de kan bli mycket mer obekväma.

 • Balansräkningen är ett stort no, no för mig. Jag är av den uppfattningen att ett bolag med en stark balansräkning har större chanser att repa sig från en svacka än ett som redan är skuldsatt till max eftersom en stark balansräkning kan köpa ett bolag tid. Tid för att antingen vänta in konjunkturvändning eller tid för omstrukturera sina affärer. Sedan kan naturligtvis kursen repa sig snabbt om uppfattningen kring bolagets framtidsutsikter förändras. Det behöver ju inte vara kopplat till balansräkningen. Kursrörelser är ju dock jättesvårt att spå. Jag förstår dock att möjligheterna till större vinster ökar om man går in i bolag med mer diffusa möjligheter att lyckas,samtidigt är det ju också ett större risktagande. Jag tror det är bra att redan från början bestämma hur stor andel av sin portfölj man är villig att dedikera ett enskilt turn around case.

  • Jag håller med dig Spartacus. Hade du visat mig WWs balansräkning för ett år sedan och frågat om detta var något jag skulle vilja investera i hade svaret varit ett självklart nej. Hade du frågat mig idag skulle jag också egentligen säga nej.

   WW har blivit – och ska förbli – ett undantag. Hade jag hittat det själv och inte via Gannon hade jag nog heller aldrig gett mig in i det. Men med tanke på vilket fantastiskt bolag det är – rent finansiellt – så känner jag att om man någon gång ska göra ett sånt här undantag, då är det för den här typen av bolag. Och det finns inte så många av dem och de är sällan till salu till låga multiplar.

   Mycket bra poäng där. Det är nog verkligen mycket sunt. Det är lätt att sugas in i någon form av snitta-ner-mig-beteende där man inte riktigt har det klart för sig när nog är nog.

   • Något som dock är glädjande angående skulden är Whitmans position i WW. Det kanske i och för sig inte är han som valt ut WW som ett intressant objekt. Men Whitmans starka sida har alltid varit kredit/konkurs-analyser. Jag kan tänka mig att hela hans firma har den approachen.

 • Frågan jag ställer mig är hur säkra vi kan vara på att det här inte är det nya normalläget. Kan branschdynamiken skiftat till bolagets nackdel framgent, vilket gör att WW är en spillra av sitt forna jag? Marknaden tenderar att överreagera om man ser på gruppen slaktade bolag. Sinsemellan inom gruppen är dock variansen enorm, vissa konkar och andra återgår till tidigare lönsamhet. När man har att göra med sådana här case torde därför stor diversifiering vara av yttersta vikt. Hur stor andel av portföljen utgör WW just nu? Sedan undrar jag om din strategi förskjutits mer mot net-nets på senare tid? Tidigare var det oftare kvalitetsbolag eller hyfsade bolag som analyserades, medan det nu är mer cigarrpuffar.

  Det som gör det svårt för mig med WW är att jag inte vet hur hög fallhöjden i verksamheten är. Utveckligen kan fortsätta många år, för jag har ingen aning. Jag föredrar mer överskådliga problem i företag än när de går in i väggen. Ett exempel är Fenix som jag köpte sommaren 2012 då de hade en del kostnader med utbyggnad av lager och liknande. Det är överskådliga kostnader som drog ned resultatet men som inte antydde att hela affärsmodellen kunde vara på väg att dö ut.

  • Hej Irving!

   Tack för en mycket bra kommentar. Det är helt klart väldigt rimliga frågeställningar.

   Ja det finns en risk att branschdynamiken har förändrats. Det är precis som du säger stor skillnad mellan Fenix lagerproblem 2012 och WWs problem idag. Vi köpte nog Fenix ganska samtidigt då, finns fortfarande kvar i min portfölj. Worst case scenario för Fenix var att lagerkostnaderna skulle trycka ner resultatet i några år. Ett lager för man ordning på till slut. Detsamma kan inte sägas om WW med säkerhet.

   Risken i WW är nog också kanske lite större än jag först bedömde. Men rent demografiskt har de alla tänkbara medvindar och jag kan tycka att WW bör ha en plats här i världen. De har ändå funnits i 50 år och jag vet inte riktigt hur de nya sätten att behandla viktproblem på sikt helt ska förstöra deras affärsmodell. De är en nischaktör som endast har en ytterst liten del av marknaden.

   Appar är det största hotet. De är nya, spännande och gratis. Om några år kommer de bara vara gratis. Jag vet inte om endast gratis är nog för att WWs nuvarande och forna kundgrupp ska bemästra sina viktproblem. WW bör även framöver någon gång lyckas med marknadsföringen. Kanske framförallt börja med den igen. Årets nedskärningar måste verkligen vara tillfälliga för att bolaget inte ska skadas långsiktigt.

   Marknadsföringen är deras capex och om den långsiktigt sänks så kommer det ge en kraftigt negativ påverkan. Men även om jag tycker att det är rimligt att WW inte på lång sikt kommer att helt sättas ur spel av apparna är det absolut ingenting jag kan vara i närheten av säker på.

   WW är inte en aktie där nedsidan i princip är obefintlig och uppsidan är god. Här finns en rejäl nedsida. Så du har helt rätt i att det är vettigt att vara väldiversifierad om man ska vara i den här typen av turnaround-case. För tillfället utgör WW 7-8 % av portföljen. I mångas ögon är det säkerligen inte en särskilt stor position. För mig är det en relativt stor position och jag skulle inte vara bekväm med särskilt mycket mer. Med tanke på vilken typ av case det här är, vad tycker du är en rimlig andel givet att man har en position i WW?

   Ja min strategi har förskjutits en del mot net-nets. Jag har läst otroligt mycket om dem och jag tilltalas verkligen av den typen av aktier. Institutioner kan i princip inte investera i dem, privata placerare ser bara alla problem de står inför. Allt som allt har de väldigt få ögon på sig. Sedan har de historiskt sett avkastat mycket väl. Chansen till god avkastning finns även med en mycket väldiversifierad portfölj.

   Rent personlighetsmässigt är jag närmare Schloss/Graham än Buffett/Munger gällande diversifiering. Jag tror aldrig någonsin jag kommer tro så mycket på min egen förmåga att jag kommer ha 20-30% positioner. Sist men inte minst tror jag det är vad Graham, Schloss och Buffett skulle göra om det befann sig i min position idag.

   Men med det sagt är net-nets bara en liten del av min portfölj än så länge. Jag tar relativt små positioner och ämnar att ha en bred väldiversifierad portfölj med dem. Att det blivit mer net-nets på slutet beror nog också på att antalet kvalitetsbolag som handlas attraktivt till normaliserade vinstnivåer har blivit färre. Jag förstår dock att bloggen har blivit ointressantare för många läsare.

   • Som sagt har jag inget emot att gå in i bolag med problem, men jag känner att jag har för dålig koll och kompetens vad gäller storleken på problemen och att bedöma om de är tillfälliga i WW. Om jag skulle investera skulle det vara högst spekulativt och av det skälet kan jag inte gå in. Vad gäller portföljandel skulle jag personligen för att jag är skeptisk till affärsmodellen (vilken jag förvisso inte förstår fullt ut) inte vara bekväm med en posse om 8 %. Jag har tidigare inte varit särskilt mycket för diversifiering, men efter att jag lagt till fler och fler intressanta utländska bolag har portföljvikterna generellt blivit mindre. Gannons position på 25 % verkar väldigt hög, men är grabben säker på sin sak, varför inte. Mycket mer än 3-4 % skulle jag inte våga ha i min portfölj. Det tråkiga här är också som nämnt att balansräkningen inte har mycket att erbjuda i termar av buffertar.

    Jag håller med om att antal kvalitetsbolag med lägre värderingar har minskat i och med att riskaptit och multiplar ökat överlag. Emellertid finns det i alla perioder bra bolag som inte värderas för högt. Som sagt har jag gått utanför norden i jakt på dem, men sådana bolag finns, det handlar bara om att hitta dem. De kan finnas bland smallcaps som är underanalyserade och de kan finnas bland större bolag som stöter på tillfälliga problem, men de finns där. En utmaning jag ser med net-nets investering är att tidens tand kan vara grym mot sådana bolag. De kanske har en nettokassa, men om den äts upp av negativa resultat och kassaflöden är det är inte särskilt uppmuntrande för någon i alla fall.

    Varför inte kombinera bolag som handlas ganska lågt mot bokvärdet, men som ändå har en stabil historik av lönsamhet? Då är intjäningen också en slags säkerhet. Sådana case tilltalar mig betydligt mer när vi snackar bolag som har krockkuddar i balansräkningen, men vi är alla olika.

    • Tack för dina tankar. Mycket lurigt det här med portföljsammansättning. Finns många varianter, gäller att hitta vad som passar en personligen bäst. Mindre positioner passar mig nog egentligen bäst så här är jag nått taket.

     Ja, jag kan inte skylla på att de helt har försvunnit. Jag har helt enkelt inte letat noga nog. Jag har scannat av PB < 1 relativt väl i Norden och där har jag inte hittat något som jag tyckte såg mer än halvbra ut. Är lite osäker på vad jag ska ha för krav på de bolagen också. Kvalitetsbolag och net-nets känner jag att jag vet lite mer vad jag letar efter. Mellanbolagen har jag inte tänkt lika mycket kring än.

     Men tänker mig ett ganska bra exempel som Malmbergs Elektriska år 2012. P/B 1,5, lågt P/E och sedan hög lönsamhet (genomsnittligt ROE ~15 % något). Jag skulle mycket gärna plocka in några sådana i portföljen, men inte hittat några. Är som du beskriver mycket bekvämt att veta att värderingen hålls uppe av både en intjäningsförmåga och en substans. I WW är det endast intjäningsförmåga, i många net-nets bara substans. Det man helst vill se är kanske ett P/B under 1 samtidigt som ROE ligger kring 8-10% på sikt. Där bör uppsidan vara relativt god och nedsidan mycket begränsad.

     Ja net-nets har inte tiden på sin sida. Jag tror att om man ska köpa dem måste man göra klart för sig någon form av säljstrategi. Det är absolut inte aktier som får läggas i portföljen för att sedan glömmas bort. Har man dem längre än 3-4 som max är nog chansen för god årlig avkastning kraftigt försämrad.

 • 10% gäller i Sverige. I USA är reglerna betydligt mer flexibla (läs: skyddar minoritetsägare i lägre utsträckning). Dell köptes till exempel ut med hjälp av en omröstning där endast majoriteten av röstande aktieägare behövde säga ja.

  Det finns givetvis jävsregler och sådär så Artal kan inte själva besluta om utköp, men det räcker definitivt inte endast med 10% motstånd för att hålla WTW på börsen om utköp skulle bli en fråga.

  Marty Whitman är pensionerad så det är inte han personligen som stått för investeringen, utgår jag ifrån. Men de som tar besluten är säkert mycket duktiga ändå. Väldigt liten position dock.

  Gotham placerar ju mekaniskt nuförtiden, skulle gissa att WTW är väldigt högt på magic formula-listorna nu utan att ha kollat det själv. Så det säger ju ingenting om någon djupare analys.

  • Hej gilmour!

   Tack för mycket matnyttig information! Ser att jag måste sätta mig in i utsköpssituationen bättre. Då är utköpsrisken något större än jag befarat. Vad jag förstår står WW för lejonparten av Artals tillgångar och med tanke på den kapitalstruktur de väljer att ha i WW har Artal förmodligen ingen gigantisk nettokassa. Men det är säkerligen inte orimligt att de kan resa kapital om de verkligen vill köpa ut WW.

   Bra poäng. De herrarnas positioner är nog inte lika positiva som det kan se ut vid första anblick. Såg även att Third Avenue köpte in sig i WW redan 2012, till kursen $52. De har idag ~3.5x den positionen. Det första inköpet var under helt andra omständigheter än vad det är idag. Finns en kortare analys här (s. 14):

   http://www.thirdave.com/wp-content/uploads/2014/01/Annual-2012-Report-and-Letters.pdf

   Sant, Greenblatts position säger väl egentligen bara att som en del i en MF-portfölj är WW en utmärkt kandidat. Inget mer. När jag analyserade bolaget i höstas visades WW i MF-screeners, gör det säkerligen idag med.

   Skickade ett meddelande till er via er kontaktform härom dagen. Stod något om att den ibland krånglade, så tänkte bara fråga om meddelandet kom fram?

Kommentera