En knippe amerikanska net-nets

Jag och Daniel brukar lägga upp analyser av de net-nets som får en plats i våra portföljer. Det som inte syns är dock att för varje net-net som tas in avfärdas betydligt fler. För att i framtiden få en bättre koll på vilka net-nets jag tidigare ratat och varför har jag bestämt mig för att även skriva kort om de som inte får en plats i portföljen. De net-nets som radas upp nedan är alltså sådana som jag för tillfället finner ointressanta av olika anledningar. Dock uppfyller vissa av dem nästan mina kriterier och kommer att följas framöver. För att få inlägget att se lite trevligare ut inleds det nedan med en bild på en av de framgångsrikaste net-netinvesterarna någonsin – Walter Schloss.

axtAXT Inc grundades 1986 och utvecklar och tillverkar ”high-performance semiconductor substrates”.  Oklart för mig exakt vad det är. AXT uppfyller i princip inget av mina kriterier. Utöver att både F- och Z-Score är lågt har antalet aktier spätts ut kraftigt under de senaste tio åren. De balanserade vinsterna är även de kraftigt negativa. Allt som allt en kvantitativt sett mycket oattraktiv net-net.

 

hastingsHastings Entertainment grundades 1972 och är en detaljhandlare inom multimedia. Hastings har ett attraktivt F-Score men ett mediokert Z-Score. Bolaget påminner en del om Trans World Entertainment, och det är inte något positivt. Affärsidéns framtida överlevnad är i mina ögon något tveksam. Hastings har även en del leasing men även utan att ta den i beaktning är det ingen billig net-net. Bolagets skuldsättning är dessutom relativt hög, något man inte vill se i en olönsam net-net med tveksamt hållbar affärsidé.

 

SEDSED International Holdings  är en hårdvarugrossist som säljer produkter och tillbehör för datorer. Antalet aktier utestående har ökat med 20 % under de senaste tio åren. Det balanserade resultatet är kraftigt negativt. Utöver detta har SED ett mycket lågt F-Score på 2. De flesta åren både negativt resultat och negativt fritt kassaflöde.

 

Books-a-million
Books-A-Million  grundades 1917 och är en amerikansk bokhandlare. Det är en traditionell bokhandlare som har 257 butiker runt om i USA. Bolaget är relativt kraftigt skuldsatt. Soliditeten är endast 40 %. En siffra som för många andra bolag kan tyda på en relativt stark balansräkning. Men i skakiga net-nets är 40 % i mina ögon för lågt. Omsättningstillgångarna är nästan uteslutande bestående av varulager. Resultathistoriken är förvånansvärt fin för ett bolag inom denna bransch. Positivt resultat under åtta av de tio senaste åren. Dock var de röda siffrorna under 2012 och 2013.

Något som är positivt är att antalet aktier nästan årligen minskat de senaste tio åren. Bolaget återköper aktier relativt aggressivt. Det balanserade resultatet är positivt. Negativt är detaljhandeln som i princip alltid medför stora leasingåtaganden. Justerar man för den är förmodligen inte Books-A-Million någon net-net längre.

 

chs
CHS Inc grundades 1936 och är ett kooperativt energibolag. CHS är en mycket stor net-net med ett börsvärde på $379M. Bara det är lite skrämmande. Men vid en snabb anblick ser bolaget relativt fint ut. Lönsamt varje år sedan 2005, stark omsättningstillväxt samt relativt starkt och konsekvent fritt kassaflöde. Utöver detta har CHS positivt balanserat resultat. Värt att titta djupare på. Har dock svårt att skaka av mig den olustiga känslan jag får från en gigantisk net-net i det här börsklimatet.

 

surge

Surge Components  grundades 1981 och är en leverantör av elektroniska produkter och komponenter. Sedan 2009 har Surge visat positivt resultat. Bolaget är mycket litet med ett börsvärde på $6,8M. Surge är skuldfritt och sitter på en kassa om $4,3M. Ingen utspädning har skett de senaste tio åren. Genomsnittsresultatet de senaste fem åren är $1,4M. Surge handlas alltså justerat för kassan till 1,8x femårsgenomsnittet.

Surge ser vid en snabb anblick ut som en relativt fin net-net. Bolaget har dock negativt balanserat resultat och halvdåliga scores. Jag misstänker dock att det negativa balanserade resultatet har uppkommit genom ett förvärv eller något liknande. Surge kan vara värt att följa.

Mer läsning om Surge Components:

Surging To A Large Discount – Gurufocus

Is Hummingbird Forced To Sell, And Can You Take Advantage?  – Gurufocus

Surging Towards Intrinsic Value: Surge Components – Gurufocus

 

alco

Alco Stores grundades 1915 och är en detaljhandlare med 217 butiker runt om i USA. Alco erbjuder 35 000 olika produkter inom allt från biltillbehör, kläder, hälsoprodukter samt leksaker. Bolagets börsvärde är endast $30,8M men har ett enterprise value på $123M. Det säger en hel del om skuldsättningen.

Något som är positivt är att bolaget aggressivt återköper egna aktier. Dessvärre finns det mycket negativt att säga om Alco som net-net. Det finns en hel del leasing med i bilden som ofta är fallet för detaljhandlare.  Sedan är omsättningstillgångarna i princip till fullo bestående av varulager. Lönsamheten är varierande men inte katastrofal. Avslutningsvis är Alcos F- och Z-Score mycket låga.

 

alliance

Alliance Distributors Holding är en tv-spelsgrossist.  Bolaget har endast en soliditet på 26 %. Bolaget har visat ett starkt resultat de senaste fem åren. Sedan 2005 har det förmodligen inte förekommit någon utspädning (inte haft tillgång till siffror för 2007-2010). Omsättningstillgångarna består nästan enbart av varulager och fordringar med störst vikt på det första. Under åren 1999-2006 visade bolaget negativt resultat alla år utom ett. Kan vara värt att titta djupare på. ADH har ett positivt balanserat resultat och hyfsade scores. Aktien är dock lite dyr i dagsläget.

 

spectrum

Spectrum Group International är en auktionsbyrå som auktionerar ut samlarföremål som bland annat frimärken, mynt samt vapen. Även SGI har en svag balansräkning med en soliditet på 27 %. Låg soliditet och net-net rimmar inte väl i mina öron. Bolaget har haft tre förlustår under de tio senaste åren.

Omsättningstillgångarna består till stor del av varulager och fordringar. Antalet utestående aktier har varit hyfsat stabilt de senaste tio åren. En marginell utspädning. SGI har negativt balanserat resultat. Något som förmodligen beror på ett större förvärv eller någon nedskrivning som inte syns på Gurufocus 10-årsöversikt. Intressant diskussion i vd-orden i årsredovisningen för 2012. Kan finnas något intressant här, värt att gräva lite djupare i.

 

Gencor

Gencor Industries tillverkar tunga maskiner som används vid tillverkning av i huvudsak asfalt. Gencor har ett börsvärde på $98M och en nettokassa på $92,7M. Här får man alltså en rörelseverksamhet för $5,3M. Familjen Elliott kontrollerar bolaget. Något som kan ses som både positivt och negativt. Bakom gardinerna är allt inte frid och fröjd i Gencor. Bolaget har bytt CFO hela fem gånger mellan 2009-2010. Geoff Gannon har även skrivit detta kritiska inlägg om Gencor. Han har dock haft med den i Gurufocus portfölj för ”NCAV Letter”.

Gencors balansräkning är mycket konservativ. På den finns land som inköptes för längesedan, hård nedskrivna anläggningstillgångar samt varulaget bokfört med LIFO-metoden. Chanserna för att det ska finnas dolda värden här är minst sagt goda. Antalet aktier har i princip varit detsamma under de senaste tio åren. Gencor har redovisat ett positivt resultat under 21 av de senaste 23 åren. Ovanligt starkt för en net-net. Det fria kassaflödet har dock endast varit positivt under tre av de senaste tio åren. Gencor är en relativt fin net-net men är för närvarande inte särskilt billig. Det finns även en del frågetecken kring hur aktieägarvänligt bolaget drivs. Jag är heller inte riktigt bekväm med trovärdigheten för management och väljer därför att inte gå vidare med Gencor trots att den uppfyller mina kriterier. Till en låg NCAV-multipel skulle jag dock kunna bli intresserad av bolaget.

Mer läsning om Gencor:

Gencor Industries: Deep Value Stock – Seeking Alpha

A Major Highway Bill Beneficiary Trading $3 Under Book Value – Seeking Alpha

Gencor – A Free Business with a Huge Portfolio – Gurufocus

Gencor, Selling below net cash, but is there more than meets the eye? – Oddballstocks

Is Gencor an Accounting Fraud? – EconToughts

Gencor: Bad Management or Fraud? – Pretoria Investment

 

optex

Optex Systems Holding grundades 2006 och tillverkar optiska siktsystem för militärt bruk. Optex är ett mycket litet bolag med ett börsvärde på $2,8M. Bolaget har endast redovisat positivt resultat två år sedan det grundades. Detta har medfört ett negativt balanserat resultat på balansräkningen.

Antalet aktier har sannerligen skjutit i höjden under bolagets livstid. Vid grundandet 2006 fanns 21,7 miljoner aktier, idag är den siffran 157,3 miljoner. Utan att ha undersökt det närmare tror jag dock att det kan ha varit någon split längs vägen, så utspädning har inte varit så illa som det först ser ut.

Optex är en billig net-net av låg kvalitet. Kunde jag köpa alla mininet-nets jag sprang på med höga F-Scores skulle Optex få en plats i den portföljen. Än så länge innehåller min net-netportfölj endast net-nets av något högre kvalitet så idag passar. Dessutom gör likviditeten att det i princip är omöjligt att ta en position i Optex.

 

jaclynJaclyn grundades 1968 och är verksamt inom tillverkning, distribution och försäljning av bland annat dam- och barnkläder. Detta är en grossistverksamhet och de tillverkar inte produkterna själva utan genom externa aktörer. Men de marknadsför viss del av produkterna under eget varumärke.

Bolaget har varit lönsamt under nio av de senaste tio åren. Det fria kassaflödet är inte lika konsekvent men verksamheten är relativt kapitalsnål och kräver inte särskilt mycket  anläggningstillgångar. Det handlas idag till 7,5x femårssnittsvinsten.

Antalet aktier har minskat marginellt de senaste tio åren. Jaclyn har ett positivt balanserat resultat. De senaste åren har man fokuserat på att få ner skuldnivåerna rejält. Idag är soliditeten 58 %. Jaclyn verkar vara en relativt fin net-net. Den är dock precis en net-net. Hade priset varit lägre hade jag eventuellt blivit intresserad av att ta in Jaclyn i min portfölj.

 

zoomZoom Technologies grundades 2002 och är ett holdingbolag vars dotterbolag är verksamma inom produkter för telekommunikation. Rent kvantitativt är Zoom verkligen ingen vacker net-net. Låga scores, stor utspädning och negativt balanserat resultat. Negativt fritt kassaflöde under nio av de senaste tio åren.

 

tandyTandy Brands Accessories grundades 1990 och designar och marknadsför accessoarer som presenter, läderprodukter och jakttillbehör. Tandy har radat upp väldigt stora förluster nästan årligen sedan finanskrisen. Det egna kapitalet har gått från $108M till $7,6M på åtta år. Balansräkningen är mycket ansträngd med en soliditet på 17 %. Tandy är dock otroligt billigt och med den här hävstången skulle avkastningen bli magiskt bra om en vändning kom. Men med tanke på att Tandy inte uppfyller ett enda av mina kriterier är det ingenting jag vågar sätta mina pengar på. Tandybrands hemsida verkar nere, kanske har de redan fått bomma igen och släcka ner.

 

rbcRBC Life Sciences grundades 1991 och är en distributör av näringstillskott. RBC har redovisat negativt resultat under fyra av de senaste tio åren. Ingen utspädning har skett. Det balanserade resultatet är negativt. Bolaget har dock totalt sett varit lönsamt under de senaste tio åren samt haft ett relativt starkt fritt kassaflöde.

 

Vad tror du om denna brokiga skara net-nets? Finns det något guldkorn bland dem?

 

Orelaterade länktips: 

Some Thoughts about (il)liquidity – Alpha Vulture

There is always something ”on sale” – Value and opportunity

10 thoughts on “En knippe amerikanska net-nets

 • Wow, vilket arbete. Kliade lite i fingrarna att se närmre på b.la. Surge 🙂 Något för Kenny, kanske? Bra jobb med att lyfta intresset för net-nets, iallafall!

 • Säkerligen en lekmanna-fråga, men var hittar man alla dessa amerikanska aktier? Jag har Avanza och lyckas inte leta reda på t.ex. Surge (SPRS) el. några av de tidigare tips du tagit upp i denna blogg.

  T.ex. Apple är dock inget problem, så det är inte fallet att jag helt saknar tillgång till USA-börserna. Enligt Avanza har jag godkända avtal för handel med NYSE, Nasdaq och W-8BEN.

  • Hej Claes,
   Inte alls, var inte självklart för mig hur det här fungerade från dag ett heller. Både Nordnet och Avanza erbjuder handel i en del av dessa aktier. Nordnet visar mer aktier i deras system men tillåter handel med färre aktier. Låter konstigt och det är lite konstigt.

   Anledningen till att du inte ser många av dessa är att de handlas på otc-listor. Avanza och Nordnet visar i regel bara NYSE/NASDAQ. Avanza erbjuder endast handel i dessa via telefonorder och courtaget är något dyrare [min ~$18).

   Det dyrare courtaget i kombination med låg likviditet gör att det är mycket som måste tas hänsyn till innan man lägger ut ordern. Om likviditeten är för låg för att ge en rimlig chans till att bli fylld på en transaktion kan man eventuellt behöva vänta in en högre likviditet (ex kring rapport) eller helt enkelt strunta i net-neten. Har man otur kan man annars får betala många % i transaktionskostnader och då äts den potentiella avkastningen snabbt upp. Sedan är det – som du säkert redan har koll på sen Empire – otroligt viktigt att ha koll på den eventuella spreaden. I net-nets kan vi ytterst sällan möta säljkursen om vi ska ge oss själva möjlighet till god avkastning. Man får vara ihärdig och låta dem möta köp istället.

 • Bilder på gubbar piggar upp och sätter en i rätt stämning!

  – CHS har ju preferensaktier som stökar till bilden vilket säkert är en förklaring till värderingen.

  – Spectrum Group ser helintressant ut tycker jag. Negativt balanserat resultat säger du, men hur stort är det i förhållande till det egna kapitalet? Är det balanserade resultatet minus hundratals procent av det egna kapitalet är det bara att springa mot utgången men om det är några enstaka eller kanske på sin höjd minus tiotals procent av det egna kapitalet tror jag det kan vara OK med negativt balanserat resultat.

  – Surge ser inte heller helt ointressant ut.

  – Tandy Brands verkar ha problem eller redan gått i konkurs.
  Ett defaultat lån som gör att de kränger tillgångar om jag förstår rätt: http://www.bizjournals.com/dallas/news/2014/04/03/tandy-brands-to-auction-off-companys-assets-to.html
  Av denna artikel verkar det som att de ska likvideras: http://www.bizjournals.com/dallas/news/2014/02/10/tandy-brands-to-lay-off-94-as-company-continues.html

  Utan att gräva mer verkar det som att de har dukat under eller är i en sådan process.

  Intressant inlägg i övrigt, tack för det!

  Det är telefonorder på kapitalförsäkring hos Avanza som gäller om man vill handla aktierna, eller hur?

  • Afton!

   CHS: Just ja!

   Spectrum: Använde data från Screener.co så fullt möjligt att spliten inte är med. Håller med om att Spectrum har en hel del fina kvaliteteter. Och jag börjar bli mer och mer öppen för att se mellan fingrarna gällande det balanserade resultatet om det emellanåt finns fog för det. Tex när en grundverksamhet är lönsam men tidigare förvärv varit risiga så stora nedskrivningar medfört ett negativt balanserat resultat. Det jag vill ha reda på är ju om grundverksamheten är lönsam och det kan den ju faktiskt vara trots att det balanserade resultaet är negativt.

   Tandy: Tack för uppdateringen!

   Avanza: Korrekt! Just det, glömde jag säga till Claes ovan. KF som gäller, ISK går ej.

Kommentera