Forsstrom High Frequency avnoteras

I fredags skickade Forsstrom ut ett pressmeddelande om avnotering. Bolaget kommer att avnoteras för att förmodligen bli noterade på Alternativa. Forsstrom var för ca ett år sedan en net-net. Idag handlas aktien till ~7x NCAV men fortfarande lågt mot EK-t. För mer information om bolaget se min analys av Forsstrom High Frequency. I detta inlägg tänkte jag endast snabbt kommentera avnoteringen och dagens värdering.

Det är rimligt att Forsstrom väljer att avnoteras. Forsstrom är ett mycket litet bolag med starka ägare (kontrollerar 87%). Det finns inte riktigt någon vettig anledning till att de ska vara noterade. I mitt förra inlägg om Forsstrom diskuterade jag noteringskostnaderna och uppskattade dem till minst 175 TSEK per år. Det är mycket pengar för ett bolag som Forsstrom. Det talas även i pressmeddelandet lite mystiskt om alternativa lösningar. ”Alternativ som innehåller möjligheter men även risker och förändringar. Förändringar som kan kräva nya typer av samarbete”. Mycket oklart vad det är.

forsstrom

I pressmeddelandet talar man om att bolaget ska noteras på en alternativ marknadsplats. Gissningsvis är det ”Alternativa” de talar om. Att vara noterat där kostar 60 TSEK per år. Forsstroms kommer alltså direkt att spara minst 115 TSEK, förmodligen något mer. Marknaden gillade inte denna nyhet och kursen sjunk 11,5% under fredagen. Dock är ”marknaden” här mycket liten, väldigt få aktier omsattes.

Dagens börsvärde är 7,63 MSEK. EK-t är 11,24 MSEK och Forsstrom handlas till  0,67x P/B-t. De har dock en kraftigt nedskriven fastighet. Värderar vi den till anskaffningskostnad istället för nettovärde handlas Forsstrom till 0,41x P/B-t. Det är lågt, men inte riskfritt. Forsstroms resultat de senaste åren har inte varit någon vacker historia, -6 MSEK under 2013 och -4,2 MSEK under 2012. Kassaflödet från den löpande verksamheten var dock positivt under 2013, 4,1 MSEK.

Bröderna Forsstrom kontrollerar förmodligen fortfarande ~87% av aktierna. Så även om avnoteringsförslaget kommer att tas upp på årsstämman så är utfallet givet. Uppskattningsvis är bolagets free float ca 10 % av det totala antalet aktier. 1,3 % av dessa ägs i kapitalförsäkringar genom Avanza. Jag är ganska säker på att dessa kommer att tvingas sälja. Så vitt jag vet är det inte möjligt att äga aktier noterade på alternativa aktiemarknaden i varken kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Gissningsvis är det en hyfsat stor del av de tio procenten som ägs i de sparformerna. Det kommer nog med andra ord att bli ett visst säljtryck fram till avnoteringen.

Detta kan eventuellt skapa möjligheter för den som är beredd att ha bolag noterade på Alternativa i sin portfölj. Som jag ser det finns det dock två stora nackdelar med Alternativa. Jag tycker i grunden att det är en väldigt bra idé och skulle gärna se mer handelsplatser av den här typen i framtiden. Problemet är att aktierna inte kan ägas i ISK/KF, vilket inte är perfekt ur skatte- och deklarationssynpunkt. För de som vant sig med ISK/KFs bekvämlighet tror jag att detta är en ganska stor tröskel. Det andra är courtaget. Det är dessvärre i mina ögon för dyrt att handla på Alternativa. Courtaget ligger på 1 % samt ett minimicourtage på 250 SEK. Om man vill ha – eller på grund av likviditet får – mindre poster blir courtaget snabbt högt.

Högt courtage och skatte- och deklarationsnackdelar är en stor tröskel för mig. Tyvärr. Jag hade annars gärna grävt runt bland den här typen av obevakade bolag. Nåväl, nu ska detta inlägg inte handla om Alternativa utan om Forsstrom. Bolaget har stora problem just nu och om de fortsätter att redovisa negativa resultat i den här farten är det snart inte så mycket kvar till aktieägarna. Men även om bolaget skulle få än mer problem med lönsamheten kvarstår det att deras fastighet förmodligen är värd en bra bit mer än hela bolaget värderas till i dagsläget.

Bolaget drivs även av grundarfamiljen som definitivt kommer göra allt i sin makt för att vända på skutan. Deras Incitament är här helt klart i linje med övriga aktieägares intressen. Marknaden verkar ofördelaktig för tillfället och jag har absolut ingen kunskap alls om och när en eventuell vändning kommer.

Men jag kan dock tänka mig att Forsstrom till strax över 4 SEK kan vara ett fint tillägg till en diversifierad portfölj av ”deep value”-karaktär. Idag handlas Forsstrom till 4,36 SEK/aktie. EK-t är 6,4-10,7 SEK/aktie beroende på hur man värderar fastigheten. Dock bör man nog även göra lite nedjusteringar av omsättningstillgångarna vilket jag inte gjort. Grant Thornton har nyligen värderat Forsstrom till spannet 4 till 7,4 SEK per aktie. Mitten av det intervallet är 5,7 SEK. Det finns förmodligen en viss uppsida från dagens värdering samtidigt som nedsidan bör vara relativt begränsad. Problemet är som sagt var (i)likviditet, courtage, skatt och deklaration. I dagsläget vet jag inte riktigt om jag tycker att det är värt det. En investering i Forsstrom är ju långtifrån någon garanterad homerun. Men om kursen fortsätter ner en bit under 4 SEK får jag nog ta mig en funderare igen.

Disclosure: Ingen position

Hur ser du på Forsstroms avnotering?

8 thoughts on “Forsstrom High Frequency avnoteras

 • Nästan sämsta möjliga utfall för nuvarande aktieägare men samtidigt tycker jag att det helt klart är ett bolag som hör hemma på Alternativa Aktiemarknaden snarare än normala börsen.

  Gustav kollade Alternativa Aktiemarknaden för något år sedan och då fanns det tyvärr inte några bolag som föll mig i smaken.

  • Ja det är många bolag som är publika men som kanske egentligen inte borde vara det. Har också gått igenom Alternativa halvsnabbt. Inget som såg särskilt intressant ut rent värderingsmässigt.

 • Tack för nyhetsuppdateringen. Det hade jag missat. En nedgång med 11 % i en net-net är inget konstigt så jag förutsatte inte att det hade hänt något 🙂

  Jag ska ta mig en funderare på hur jag ska göra med mitt lilla innehav i Forsstrom. Jag kan inte påstå att det lockar att behålla bolaget när courtaget och likviditeten sticker iväg åt fel håll, men jag måste fundera lite först.

  • Hehe lätt hänt, -11% behöver verkligen inte betyda något. Missade det också. Daniel snokade upp det. Förstår dig. Dock är det kanske inte helt säkert att likviditeten blir sämre. Att samla ihop all handel på några dagar per månad låter väl egentligen vettigt jämfört med hur det är idag.

 • Tack för informationen om att man inte får äga aktier onoterade eller aktier på alternativa listor i en kaptitalförsäkring. Sitter i en liknande sits med mitt innehav i Domstein ASA där huvudägaren lagt ett skambud på 10kr per aktie.

  Han fick bara ihop 71% från sina tidigare 49% och har nu förlängt budtiden i hopp om att få ihop 90% vilket jag inte tror Rolf Domstein kommer få såvida han inte sockrar budet. Samtidigt har man ansökt om att avnotera bolaget. Eget kapital uppskattas till 21kr per aktie och P/S till 0,08 och man ser ut att kunna göra vinst. Det är verkligen snorbilligt för ett företag i en branch som ser ut att gå mot en turnaround med kraftigt förbättrade marginaler. Vill verkligen inte sälja egentligen utan skulle vilja stanna kvar oh vänta på att de riktiga värdena realiseras men nu blir jag väl så illa tvungen att sälja. Tvångsäljer Avanza aktierna åt mig om jag inte själv gör det i sambande med en avnotering?

  Det är ju något man ska ta i beaktning i den här typen av riktigt små bolag med extremt dålig likviditet, att även om man är beredd att vänta ut de rätta värdena så kan man bli tvångsinlöst antingen genom skambud eller att bolaget avnoteras. Det är ju även väldigt viktigt att man litar till huvudägaren och ledningen ser till alla aktieägares intressen. Känns ju som att det finns många fall där man hittar sätt att ”röka ut” mindre aktieägare som strävar emot. Tror väldigt få orkar hålla ut om ett bolag avnoteras och man dessutom får mindre insyn i form av uteblivna kvartalsrapporter etc.

Kommentera