Dalhoff Larsen & Horneman – Ett år senare

Det är nu precis ett år sedan Dalhoff Larsen & Horneman fick en plats i min portfölj med net-nets. Som jag nämnt tidigare handlar jag net-nets på ettårsbasis. Jag kommer att skriva ett mer detaljer inlägg om mina tankar kring att köpa, äga och sälja net-nets framöver. Men är en net-net attraktiv nog för att få en plats i min portfölj så får den vara där minst ett år, i princip oavsett vad som händer. På ettårsdagen gör jag en uppföljning och om den fortfarande handlas under NCAV och det mesta rent kvantitativt ser okej ut behåller jag aktien i ett år till. Är den inte längre en net-net eller läget har försämrats kraftigt säljer jag.

DLH2014

Så nu är det alltså dags att utvärdera DLH. Det har varit en mycket fin resa och årsavkastningen har varit 37 %. Dock med lite hjälp från valutaeffekter. DLH är dock fortfarande en net-net så även om avkastningen varit fin kanske den förtjänar att stanna i portföljen ett år till.

Den 11e december 2013 gick styrelsen ut med att de skulle likvidera stora delar av koncernen med mål att skifta ut så mycket kapital som möjligt till aktieägarna. DLH har under året skickat ut en mängd pressmeddelanden med informations om likvidationsprocessen.  Något kapital har aktieägarna ej sett, men DLH verkar ha kommit relativt långt i försäljningsprocessen. De har gett sig själva tid till januari 2015 för att slutföra denna operation.

DLH gick nyligen ut med ett pressmeddelande om försäljningen av två dotterbolag i Polen och Slovakien. Den totala köpeskillingen var 100 MDKK vilket var till exakt det egna kapitalet. Detta är mycket goda nyheter för DLHs aktieägare. DLH handlas på börsen under det egna kapitalet och om de kan realisera värden på balansräkningen till bokfört värde är detta mycket fördelaktigt för dagens aktieägare. 100 MDKK är också en signifikant summa då DLH innan transaktionen hade 287,5 MDKK i eget kapital.

Styrelsen har även fått mandat att återköpa upp till 10 % av de utestående aktierna. Om återköp sker ska de makuleras. Än så länge har inga återköp skett. På ägarlistan har det skett en del förändringar. Den danska fonden Small Cap A/S har ökat i DLH och kontrollerar nu över 10% av aktierna. Fragaria GMBH – en annan storägare – har helt sålt ut.

Balansräkningen är fortfarande relativt svag med en soliditet på 39,6%. Den har dock stärkts under året. DLH redovisade ett negativt resultat även under 2013. -29 MDKK på EBIT-nivå. Balansräkningen ser idag något konstig ut för ett bolag som i hög grad fortfarande är i drift. Alla tillgångar klassas som ”assets held for sale”. Alla är dock inte till salu. DLH kommer att fortsätta vara i drift även efter januari 2014. Det är några IFRS regler som gör att balansräkningen ser ut som den gör idag.

DLH handlas idag till P/NCAV 0,84. DLHs F-Score är 5 och Z-Score är 2,79. DLH är på pappret idag en mindre attraktiv net-net än vad den var för ett år sedan. Då handlades den till P/NCAV 0,54 och hade ett F-Score och Z-Score på 5 respektive 2,96.

DLH är en relativt dyr net-net med ett godkänt F-Score och ett mediokert Z-Score. Detta är inte bra nog för att förtjäna att få vara kvar i portföljen ett år till. Jag kan se många scenarier där det fortfarande finns fin uppsida kvar i DLH. Positivt är att de fortsätter att likvidera tillgångar som inte producerat vinster till aktieägarna och att planen är att skifta ut kapital till aktieägarna. Det är även mycket positivt att de lyckats sälja tillgångar till bokfört värde. Dock visar grundverksamheten fortfarande röda siffror och det är långtifrån säkert att likvidationsplanen kommer att gå så smärtfritt framöver som den hitills verkar ha gått. Även om det förmodligen finns en hyfsat fin uppsida kvar i DLH finns där definitivt även en rejäl nedsida. Det finns andra mer attraktiva net-nets där ute. Det kanske inte kryllar av dem just nu, men det dyker upp några nya emellanåt. Jag har därför sålt av DLH och frigör kapitalet för att placeras i nya net-nets.

Disclosure: Ingen position (längre)

Analys av Dalhoff Larsen & Horneman – Min analys för ett år sedan

DLH disposes of its Polish and Slovakian entities

DLH disposes of property in Belem, Brazil

8 thoughts on “Dalhoff Larsen & Horneman – Ett år senare

Kommentera