Uppföljning Gullberg & Jansson

I samband med att Gullberg & Jansson nyligen visade upp mycket fina siffror från årets viktigaste kvartalsrapport, och nu genomför en nyemission tyckte jag att det kunde vara passande att göra en kortare uppföljning. Jag har även lite kortare talat med bolagets vd Alex Molvin nu i veckan vilket var mycket intressant och givande. Av det kortare samtalet vi hade fick jag ett mycket bra intryck av Molvin.

Sedan jag blev aktieägare i G&J för lite snart ett år sedan har jag hela tiden sett bolaget ur mina Grahamglasögon. Jag har sett G&J som en net-net och som en del av en bredare portföljstrategi. När man investerar i net-nets tror jag det är viktigt att se sina positioner just så, att ha fokus på gruppoperationen och inte lägga alltför mycket tid och vikt vid enskilda innehav. Men genom att nu ha en diskussion med någon som kunde verksamheten utan och innan blev jag jag återigen blev påmind om att under varje net-net är ett företag där människor av kött och blod dagligen kämpar hårt för att ta verksamheten framåt.

logo_gj

Det var därför återigen intressant att tänka lite mer i banorna kring konkurrensfördelar, marknadsandelar och tillväxtmöjligheter. Något som man i regel inte fokuserar på i net-nets då grundantagandet är att inget av det existerar. Detta förändrar dock inte vad G&J är och har varit för mig, en del av min portfölj med net-nets. Men eftersom den är svensk och det är betydligt mer begripligt vad de sysslar med och hur affärsmodellen fungerar jämfört med exempelvis mina amerikanska net-nets tänkte jag snabbt diskutera bolaget och dess utveckling i detta inlägg.

Under det första halvåret har omsättningen stigit till 22,5 MSEK och rörelseresultatet till 2,2 MSEK. På TTM-basis omsätter nu G&J 33,1 MSEK och har ett marginellt negativt rörelseresultat. Dock tror jag att det är med en del nedskrivningar sedan förra året i de siffrorna som inte är att räkna med i höst. De siffrorna ser förmodligen värre ut än vad vi kan vänta oss i framtiden. Så det går bra för G&J nu vilket är väldigt roligt. Samtidigt har sommaren varit enormt bra för den bransch de är aktiva inom och om det inte hade gått bra nu hade man kunnat fråga sig om det någonsin skulle gå bra.

Jag har tidigare ställt mig lite tveksam till hur rimliga bolagets höga tillväxtmål på 20 % per år är, speciellt som marknadsledare. Men efter att ha talat med Molvin förstår jag vad siffrorna är baserade på och även om jag inte är den som tar ut segern i förskott så ser jag dem inte längre som så extrema som jag tidigare gjorde. Den marknaden G&J agerar på växer betydligt snabbare än vad jag tidigare hade förstått. Sedan 2005 har den årliga tillväxten varit 7-8 % och under det senaste året betydligt mer. Bolaget har alltså en fin medvind med sig i ryggen och kan de utöver detta ta lite marknadsandelar samt bredda verksamheten både marknads- och produktvis är det nog inte en orimlig tillväxttakt.

De har även en fördelaktig marknadssituation med att 70-talisternas barn nu börjar uppnå simålder. 70-talisterna ska enligt Molvin ha det relativt gott ställt och deras föräldrar 40-talisterna likaså. Något som jag inte tänkt på innan är att bolagets kunder kanske inte är så rationella som jag tidigare tänkt mig. I och med kundernas inköp i regel gäller relativt stora summor känns det rimligt att inköpen är noggrant övervägda. Så behöver det nog dock inte alltid vara. Förutom att efterfrågan styrs av vädret tror jag att barnen har en väldig stor påverkan på poolbeslutet. När jag tänker tillbaka på min egen uppväxt slog mig tanken: Hur många familjer är det inte som haft ”poolsnacket” vid middagsbordet? Jag tror detta kan leda till att poolbesluten inte alltid är helt rationella. Barn är duktiga på att tjata och föräldrar blandar in känslor till sina barn i köpbeslutet av pool och pooltillbehör. Jag tror exempelvis att det är relativt ovanligt att ett ensamt par i 40-50-årsåldern skaffar pool om de inte har det riktigt bra ekonomiskt ställt. Det jag menar är att själva hembadandet förmodligen är ett betydligt större intresse hos barn än det någonsin kan bli hos vuxna. Det finns så klart undantag, ett exempel jag konstig nog kom att tänka på är tv-profilen och fastighetsmannen Stig Svedberg som var/är en riktig badare.

För mig som aktieägare i G&J ser jag dock allt detta ovan som en bonus och jag tycker nog att caset – rent kvalitativt – blivit bättre än vad det var när jag först köpte in mig i G&J i december. Alla framtida möjligheter bolaget har behöver heller inte inträffa för att jag som aktieägare ska få god avkastning från min investering. Det är det fina med net-nets, de är så enormt lågt värderade så att det inte krävs alltför mycket goda nyheter för att få god avkastning.

Det finns så klart även en del risker med den branschen bolaget agerar inom. Utöver det uppenbara med ett par dåliga somrar framöver påverkas även G&J negativt av en eventuell sättning på bostadsmarknaden. När Danmark gick igenom lite bostadssvårigheter kände G&J av detta direkt i försäljningen. Utöver detta är en försvagad svensk krona negativt för bolaget.

Sedan så är G&J ett bolag med relativt kort historik. Det har även förändrats en del de senaste åren vilket är positivt, men gör att man som aktieägare har ännu mindre historisk data att förlita sig på. G&J är inte som ett Kabe eller Fenix Outdoor där de tidigare radat upp 10+ år med fantastiska siffror.

För att försöka minska sitt väderberoende fokuserar bolaget nu även mer på offentliga kunder. Badhus och liknande verksamheter köper värmepumparna när de behövs, oavsett väder. I dagsläget är dock G&Js försäljning väldigt viktad mot privatkunder med en uppdelning på ~90:10 mellan privat och offentligt.

Men över till det som är mest aktuellt i G&J – nyemissionen. Om nyemissionen blir fulltecknad får G&J in ca 1,5 MSEK före emissionskostnader och de emitterar 570 000 nya aktier. Jag har medvetet undvikit att investera i net-nets där nyemission kan bli aktuellt. Jag undvek att investera i Empire för 1,5 år sedan för exakt den anledningen. Nyemissioner i net-nets är i regel ingenting som är positivt för aktieägarna. De blir utspädda och bolaget säljer iväg nya aktier till en låg värdering. Men det är skillnad på nyemission och nyemission. Man kan klassificera dem som defensiva och offensiva nyemissioner. En defensiv nyemission är vad Empire genomförde, de behövde ta in nytt kapital för att rädda bolaget.

Detta är inte fallet i G&J idag. G&J behöver inte kapitalet som tas in för att säkra bolagets framtida överlevnad. Den främsta anledningen till nyemissionen är att bredda ägandekretsen. G&J har nämligen endast 130 aktieägare idag och likviditeten i aktien är enormt låg. Aktietorgets minimikrav är att listade bolag ska ha minst 200 aktieägare. De skriver dock att de kan medge avvikelser från dessa krav, vilket förmodligen varit fallet för G&J under de senaste åren.

Det låter otroligt lågt med endast 130 aktieägare och förklarar den extrema ilikviditeten i aktien. Utöver det är många av aktieägarna gamla Capilion-aktieägare och därmed nästan per definition långsiktiga aktieägare. De var alltså nöjda med Molvins arbete i Capilon och följde honom in i G&J. Därför tillhör nog stor del av dessa aktier inte ”free floaten” utan de ligger i byrålådor runt om i Sverige i väntan på att G&J ska blomma ut.

Så gällande defensiva och offensiva nyemissioner faller G&J i den senare vilket jag tycker är positivt för oss befintliga aktieägare. Något som dock är mindre roligt med nyemissioner är den utspädning befintliga aktieägare åker på. Speciellt om emissionen sker till en låg värdering, vilket är fallet i G&J. Så det är ingenting jag upplever som positivt. När – och om – bolaget framöver börja visa fina resultatsiffror så kommer vinst per aktie att bli lägre än det blivit om denna emission inte skett, och med en lägre EPS följer en lägre aktiekurs.

Men det finns även fördelar med emissionen för befintliga aktieägare. Likviditeten i aktien är som tidigare nämnts minst sagt begränsad. Detta är något som håller nere värderingen och även en anledning till att en uppvärdering kanske inte sker i samma utsträckning ”som den borde” den dagen G&J visar ännu bättre siffror och börjar uppvisa en god intjäning över tid. Genom en bättre likviditet tror jag fler personer kan få upp intresset för bolaget och kan tänka sig att ha aktien i portföljen.

Jag försöker hålla mina net-nets i ungefär samma storlek och om jag deltar i nyemissioner i vissa fall kommer portföljen bli än mer oviktad än den naturligt blir efter att vissa utvecklas väl och vissa sämre. Även om jag på slutet har börjat ta större enskilda positioner i varje net-net än vad jag gjorde  början när jag köpte JLT, ATG och G&J känner jag att jag är nöjd med dagens position i G&J. Men av de nyemissioner som sker och har skett under året runt om i börssverige tror jag att denna är en av de mer attraktiva.

 

Mer läsning:  

Presentation riktad nyemission

Videopresentation Gullberg & Jansson

5 thoughts on “Uppföljning Gullberg & Jansson

  • Tack för heads-up angående nyemissionen! Jag hade förträngt att det var en på gång, nu fick jag mig en funderare om jag ska hoppa på i sista minuten. Det är ju lite lockande bara med kursdifferensen och även om kursen skulle gå ned nu så är nyckeltalen och (mer osäkert även) framtidsutsikterna goda.

    Jag tror jag kommer att teckna en hyfsad andel och kanske sälja lite av mitt existerande innehav om kursen inte sjunker ned mot 2.68 (hade jag varit lite förutseende hade det senare redan gjorts). Enda krånglet blir att Avanza har stängt för helgen så jag får knyta emissionen till aktiedepån och flytta aktierna till min ISK i ett senare läge.

    Kan jag förresten bolla ett nyckeltal med dig så att jag inte är ute och cyklar? Omsättning är för mig en viktig parameter när jag bedömer bolag. EV/S tycker jag är mer rättvisande än P/S, men på sistone har jag även börjat beakta övriga delar av det egna kapitalet – typ ”EV-tang/S”. Rimligt eller en tankevurpa?

    • Hej Claes!

      Ursäkta sent svar. Jag delar ditt gillande av EV/S före P/S och det är ett nyckeltal som jag börjat titta mer och mer på. Rent spontant låter det som att du gör en tankevurpa med EV-tank/S. Förklara gärna vad det är du försöker få fram genom den justeringen så kan jag se om jag förstår det bättre.

Kommentera