Rella Holding – Ett år senare

Nu är det ganska exakt ett år sedan jag tog in Rella Holding i min portfölj och dags för en uppföljning för att se om Rella får vara kvar eller ska säljas. I det här inlägget kommer jag bara snabbt behandla vad som hänt sedan min föregående uppföljning. För att läsa mer om Rella se min analys av Rella Holding och Uppföljning Rella Holding.

Rella2014

Sedan min uppföljning i Januari har det så vitt jag kan se inte tillkommit särskilt mycket ny information. Aller släpper endast en årsredovisning per år och det har inte varit några större förändringar i Rella. Rella kontrollerar fortfarande 63,8 % av aktierna i Aller och har gjort några mindre återköp av egna aktier och planerar att fortsätta så. Fram till Allers årsredovisning (feb 2015) planerar Rella att återköpa aktier för ca 11 MDKK. Rella har även ökat skuldsättningen marginellt under året, från ~110 MDKK räntebärande skulder till 133 MDKK.

Aller har dock gjort en del mindre förvärv under året. De har förvärvat Datagraf Group som har en omsättning på 210 MDKK per år, det är oklart vad de betalade. De har även förvärvat 95 % av aktierna i Kulturrejser Europa. Aller har även lagt ned några mindre framgångsrika magasin.

Men till det som är mest intressant, förtjänar Rella att vara kvar i min portfölj? Svaret på den frågan är ja. Rella är fortfarande väldigt billig även om aktien handlats upp ~19% sedan jag tog in den i min portfölj. Idag står kursen i 51 DKK och Rella handlas ganska exakt till P/NCAV 1. Siffrorna nedan är på ”look through”-basis.

Rella2014_2

Även om Rella inte längre är en ”look through”-net-net så är värderingen mycket attraktiv. En klok läsare av bloggen som jag diskuterat Rella med ser caset som att man köper ett investmentbolag till kraftig rabatt. Till en stor rabatt får man en okej verksamhet, en stor finansiell portfölj och en mängd fastigheter på några av de attraktivaste adresserna i Norden. Många av Rellas fastigheter är nog i realiteten värda betydligt mer än vad de är bokförda till. Det fastighetsvärde som eventuellt kan ifrågasättas är skrytbygget i Köpenhamn (bild ovan).

Rella2014_3

Något som också är positivt är att det varit ett mindre insiderköp i Rella under året. Det var dock endast för 106k DKK och kan absolut ses som brus. I övrigt har en del institutionella värdeinvesterare ökat i Rella under året. Allt som allt känner jag mig mycket bekväm med att låta Rella ligga kvar i portföljen.

Vad är din syn på Rella Holding?


Mer läsning:

Analys av Rella Holding

Uppföljning Rella Holding

2nd Interim Management Statement – Rella

12 thoughts on “Rella Holding – Ett år senare

 • Rella investeringsegment värde är circka 2 BDKK och marknadsvärde av aktie är 1BDKK. Så Rella rörelsesegment värde måste vara -1 BDKK att marknadsvärde är rätt.

  Vad är rörelsesegment värd?

 • Jag valde att inte ta in Rella i portföljen för att 1) rösträtten ligger hos Aller och ägarfamiljen så svårt för andra aktieägare att påverka kapitalallokeringen. 2) Jag har inte så stort förtroende att ägarfamiljen är skickliga kapitalallokerare baserat på historisk ROA. Min poäng: helt enkelt svårt att realisera uppsidan pga. ägarstrukturen men ska bli kul att följa Rella framöver!

  • Hej rwiman,

   Tack för kommentaren. Delar dina olustkänslor kring de punkterna till fullo. Men i mina ögon är nästintill allting köpvärt till ett lågt nog pris och där tycker jag Rella platsar in väl. Väldigt långtifrån fantastiskt men också extremt lågt värderat. Jag har dock full förståelse för att alla inte vill ha Rella i sin portfölj.

 • Rella är fortfarande ett kanoncase med hög säkerhetsmarginal även om priset är marginellt över NCAV. Definitivt ett bolag att ta in en större position av i en diversifierad net-nets-portfölj! Frågan är bara hur värdena ska realiseras för aktieägarna men nedsidan borde i alla fall vara begränsad och då sköter nog uppsidan sig själv tids nog.

  • Ja det är väldigt svårt att se ett scenario framför sig då värdena realiseras för oss aktieägare. Det är extremt dimmigt vid rellahorisonten. Men jag tror att det är i såna situationer de största missprissättningarna uppstår, när mr market har extremt svårt att få en känsla för framtiden och när det dessutom inte finns alltför mycket hopp i form av förväntan på verksamheten eller branschen.

 • Har egentligen inget att tillföra, bolaget är ju uppenbarligen fortfarande ganska kraftigt undervärderat, men samtidigt finns det inget på horisonten som säger att det inte kommer att fortsätta att vara det. Ägarstrukturen och den mediokra kapitalallokeringen gör att rabatten antagligen kommer att förbli. Jag hoppas dock att det sker något oväntat, så att ni får realisera det underliggande värdet 🙂

Kommentera