The Magic Formula – Backtest (2002-2012)

Detta är ett inlägg som varit halvfärdigt väldigt länge men som av någon anledning inte skrivits klart och publicerats på Värdebyrån förrän nu. Jag har i veckan haft kontakt med en läsare som var väldigt intresserad av Greenblatts Magic Formula vilket gjorde att jag kände att det var dags att publicera detta inlägg.

”The Magic Formula” (MF) är en investeringsstrategi som är framtagen av Joel Greenblatt. Han beskrev MF för första gången i boken ”The Little Book That Beats the Market”. Boken är en mycket trevlig och lätt läsning och förklarar på ett mycket pedagogiskt vis både värdeinvestering och MF.

gleenblatt_1

Joel Greenblatt är en amerikansk värdeinvesterare som kombinerat Grahams och Buffetts tankar om värdeinvestering. Graham fokuserade på pris, Buffett på kvalitet, Greenbletts MF vill köpa kvalitet till ett lågt pris. Förutom att Greenblatt driver Gotham Capital är han även professor vid Columbia University. Greenblatt förvaltar idag mekaniskt men har ett otroligt track record för sin gamla fond, den hade en årlig avkastning på ca 40 % mellan 1985-2006.

I boken beskriver Greenblatt ett backtest av MF och att strategin avkastade 30,8 % under åren 1988-2004. MF sorterar ut attraktiva aktier utifrån två faktorer; ”return on capital” och ”earnings yield”. Utifrån dessa faktorer rangordnas sedan alla aktier. På detta vis tar investeraren fram en lista med bolag som kvalitetsmässigt är över genomsnittet som dessutom handlas under genomsnittspriset för aktier. Enkelt uttryckt köper en investerare som följer strategin undervärderade kvalitetsbolag.

Greenblatt utesluter finansbolag och bolag som agerar inom reglerade marknader, exempelvis elbolag. Anledningen till detta är att de på grund av regleringar inte på samma sätt som andra bolag kan fokusera på att maximera avkastningen på satsat kapital, uppsidan är begränsad.

 • Return on capital = EBIT / (Net working capital + Net fixed Assets)
 • Earnings Yield = EBIT / Enterprise Value

Enligt ”The Magic Formula” utgår investeraren från en lista på de noterade bolagen som ska ingå i urvalet. Dessa rangordnas sedan och det bolag med högst ”return on capital” får rankingen #1 och det med lägst hamnar sist på listan. Sedan görs samma procedur fast med nyckeltalet ”earnings yield” och även där får det bolag som handlas till högst ”earnings yield” rankingen #1. och det med lägst hamnar även där sist på listan. Desto högre avkastningen till investeraren är, desto lägre värderas aktien för tillfället av marknaden. Slutligen kombineras dessa två listor och de bolagen som för högst kombinerad ranking blir de som ingår i aktieportföljen. Ett företag som har den 103:e högsta ”return on capital” och den 73:e högsta ”earnings yield” får en kombinerad ranking på 176 (103 + 73). På det här viset sorteras de lönsammaste och mest attraktivt prissatta bolagen fram.

Enligt Greenblatt ska investeraren sedan investera i de 5 – 7:e högst rangordnade aktierna enligt ”The Magic Formula”. Initialt anser Greenblatt att investeraren ska köpa för 20 – 33% av kapitalet. Sedan ska processen göras om varannan till var tredje månad tills portföljen är fullinvesterad och består av 20 – 30 aktier. Portföljen är jämnt viktad och varje aktie inhandlas för samma summa. Enligt strategin ska aktierna innehas i ett år och därefter säljas och ersättas med de aktier som för det tillfället kvalificeras högt i den kombinerade rankinglistan. Anledningen till att tidsperioden som används är just ett år beror på skatteregler i USA. Studier av Greenblatt har visat att strategin fungerar lika väl om aktierna innehas två eller tre år istället för ett. Eftersom börsen är mycket volatil menar Greenblatt att strategin bör följas i åtminstone 3 – 5 år oavsett resultat.

För mer information om MF låter jag Greenblatt själv presentera strategin:

Utöver Greenblatts studie i boken har den akademiska världen studerat MF på olika marknader och under olika tidsperioder. I tabellen nedan visar jag tidigare studier av MF.

tidigare_studier

Jag har även testat MF i Sverige under åren 2002-2012. Nedan är en kortare sammanfattning över hur denna studie är uppbyggd.

Tidsperiod: 2002-2012
Marknad: Sverige

 • Jämnt viktad portfölj innehållande de 20 mest attraktiva aktierna enligt MF
 • Årligen ombalanserad portfölj
 • Utdelningar återinvesterade
 • Courtagejusterad avkastning, men avkastningen ej justerad för skatt
 • Även ”döda” bolag är med, undersökningen lider inte av survivorship bias

I tabellen nedan visar jag avkastningen för MF och SIXRX. Intressant är hur stabilt MF överavkastade index, nästan varje år. MF presterade även betydligt bättre än index under de åren då avkastningen var negativ.

MF_sverige

I diagrammet nedan visar jag utvecklingen av 200 tkr investerat i MF och SIXRX. Notera att detta ej är skattejusterat så även om det ser fantastiskt bra ut så skulle det i realiteten vara något sämre. Courtage är dock med till skillnad från många av mina tidigare studier. Av alla strategier jag testat så har MF utan tvekan presterat bäst.

MF_sverige2

I bilden nedan visar jag portföljsammansättningen för varje år. Klicka på bilden för att se den i full storlek. Den som är uppmärksam noterar att några investmentbolag slunkit med i portföljerna. Dessa ska enligt MF egentligen sorteras bort.

portfoljerna_MFAllt som allt är jag mycket imponerad av både Greenblatt och MF. Jag tror inte att någon som väljer att följa den här strategin kommer att ångra det om 5, 10 eller 20 år. Men som vanligt med mer mekaniska strategier är det nästan mer viktigt att man är kapabel att följa den än exakt hur den är upplagd. Det är investeraren själv som är den största risken med alla strategier av den här typen.

Utöver detta har Tobias Carlisle ställt sig tveksam till strategin och menar att kvalitetsdelen av MF inte ger någon högre avkastning utan tvärtom sänker avkastningen något. Han  menar att en strategi som endast baseras på EV/EBIT är att föredra framför MF. Han lägger fram detta mycket väl i boken ”Quantitative Value”. På den svenska marknaden under 2002-2012 presterade dock MF bättre än EV/EBIT.

Men jag tror ändå Carlisle är något på spåren där. MF sätter samma värde på pris och kvalitet. I mina ögon väger faktorn pris tyngre än kvalitet. Så det kan mycket väl vara så att EV/EBIT är bättre än MF, eller att MF borde vara viktat åt att lägga mer fokus på pris.

Som lite avslutande kuriosa så var faktiskt Greenblatt en av de första i den akademiska världen som testade net-nets. Han skrev studien ”How the small investor can beat the market” tillsammans med Richard Pzena och Bruce Newberg.

Vad är din syn på ”The Magic Formula”?

Mer läsning:

Does the Magic Formula Really Work? – Old School Value

How to beat The Little Book That Beats The Market: An analysis of the Magic Formula – Greenbackd

Some Thoughts on Joel Greenblatt’s Magic Formula – Base Hit Investing

Magic Formula – Börsdata

A book, Four Funds and a Flood of Cash – NYTimes

Magic Formula – My Road to Half a Million

52 thoughts on “The Magic Formula – Backtest (2002-2012)

 • ”Jag tror inte att någon som väljer att följa den här strategin kommer att ångra det om 5, 10 eller 20 år.”

  I strongly disagree with you. I don’t understand why quantitative value investing has lately become so popular with investing bloggist since it is not as great as people generally tend to believe.

  Here are a couple of good articles about quantitative value investing:
  http://seligson.fi/phoebus/blogi/show_item.asp?itemID=328
  http://myroadtohalfamillion.blogspot.fi/2014/10/magic-formula.html

  Below you can find a recently founded fund based on modified Piotroski quant strategy (so far performance has been dismal):
  http://www.helsinkicapitalpartners.fi/ratkaisumme/rahasto-hcp-quant/

  • Tror tyvärr att det är så enkelt som att det handlar om unga och oerfarna wannabes som så gärna vill sätta epitetet ”värdeinvesterare” som en krona på sig själva utan att förstå att den kan vara av törne.

   Kan man blanda den entusiasmen med några citat från Buffet, Munger osv och på det har ett hyffsat skrivläder så startar man en blogg där man kan kramas med likasinnade.

   Tänk om någon vågade prata om bolagens verksamheter istället?

   SNM

  • Hi Jaako,

   Thanks for the links and the comment, I will definitely take a look at them. I would say that the interest is due (among many other things) to a long history of outperformance in combination of behavioral finance becoming more and more popular.

   That Gurus like Greenblatt quits his own active investing and goes into a more mechanical way probably helps as well. Lastly Graham advocated it in the late parts of his life. Although Graham has probably not affected that many of todays investors by that. That’s not what he is remembered for.

 • En fråga kan man ställa sig är ifall kvalitetsdelen ska vara med som Tobbe är inne på. Fama och French säger att aktier med låga P/E och P/B kommer att överprestera. Genom att i kvalitetsdelen plocka ut aktier med hög räntabilitet blir P/B talet automatiskt högt. En omvänd magic formula med låg värdering och låg lönsamhet skulle vara intressant för att se om reversion to the mean gör det till en bättre strategi. Intressant att notera beteendet av sammansättningen över tid. Exempelvis krisåren 08 och 09 är det nästan uteslutande konsulter och bemanningsföretag. Var det stor skillnad i avkastning mellan olika aktier? Gick det att se något mönster som att det var ett fåtal vinnare som vann stort, var det jämnt spritt?

  • Intressant det där med omvänd MF. Vad jag läst i ROIC backtester går skräpbolagen från runt 0 till 5% ROIC i snitt över en 15 års period. Ingen vidare lönsamhet vid slutet heller men en mycket kraftig procentuell ökning. Medium bolagen håller sig kvar runt 10 -15% ROIC och toppbolagen går från 30 till 15% under perioden. Varför toppbolagen överpresterar MF är väl för att marknaden underskattar konkurrensfördelarna vid tillfälliga svackor och erbjuder dom undervärderade mot framtida intjäningsförmåga. Får man liknande priserbjudanden i skräpbolagen borde det funka, frågan är väl hur bra.

  • Hej Irving,

   Kanske blir ett inlägg om en omvänd MF en vacker dag, får se. Håller med dig att det vore intressant.

   Avkastningen är hyfsat jämnt spriden, men portföljerna har garanterat lyfts upp av några homerunes emellanåt. Portföljen har i regel någon aktie som gått över 100%+ under året. Under alla åren hade portföljen totalt sex aktier som gav en avkastning på 200%+, den högsta var 417%. Med tanke på att det är 5 % per position.

   Totalt 10 år, 200 aktier.

   Max: 417%
   Min: -82%
   Median: 14%

 • För mig strategin beskriven ur boken (i motsats till netnets) funkade bättre och bättre ju högre marknadsvärdet på listan var? Ser dock ut vara skralt med deltagare från large caps bolag under åren här. Vad kan man dra för slutsatser av det mån tro, inga alls, varians, svenska storbolag kroniskt övervärderade, svenska småbolag kroniskt undervärderade, för få bolag i antal i Sverige vs U.S etc?

 • Bra inlägg!

  H&M företags affärsidé är:sälja mode och kvalitet till bästa pris-lyckas att tjäna pengar.
  Joel Greenblatts Magic Formula är: köpa företag med kvalitet till ett lågt pris-lyckas att tjäna pengar.

  Kan jag få fråga dig, Jonas, var kan man hitta SIX30RX index dag för dag i Excel form? Länken vill jag gärna ha. Tack så mycket!

 • Har själv nyligen börjat använda Magic Formula. Dock endast Mid/Large cap bolag.
  Tror som du säger att investeraren själv är det största hotet mot ett bra resultat.
  (vilket också är anledningen till att det kan fungera)

 • Jag ser att det finns många investmentbolag med i dina portföljer under åren. Borde inte dessa uteslutas pga redovisningsmässiga skäl? Det hade varit intressant och se om resultatet blev annorlunda utan dem i ditt sample.

  • Du har helt rätt M, de borde ha uteslutits. Ett misstag av mig.

   Jag gjorde en snabbjustering bara, tog bort alla investmentbolagen och lät portföljerna bli lite mer koncentrerade. Dvs från början innehåll portföljen 20 aktier, om ett var investmentbolag så tog jag bort det och portföljen blev jämnt fördelad på 19.

   Det förändrade inte avkastningen så mkt, CAGR 24,4 % då, snäppet högre. Men kunde nog lika gärna varit mindre, mkt varians där.

 • Hi,

  Thank you for an interesting blog. If you don’t mind sharing I would like to know which screener are you using for the Swedish market?

 • Jag är lite nyfiken på urvalet, körde du bara en screening och plockade bolagen som presenterades, eller gick du igenom varje bolag för att utesluta att det var någon engångshändelse (t.ex. försäljning av verksamhetsdel)?

  • Hej Patrik,
   Nej helt mekaniskt, har inte gått igenom och uteslutit engångshändelser. Finns förmodligen en del sådana med i mixen.

 • Fräckt hur mekaniska strategier kan fungera så bra.
  Lite sugen på att påbörja en prenumeration på screenern. Finns F-score med?

 • Under de tidigare åren verkar det ha varit mer verkstadsindustri och liknande, ser att b.la. AQ Group är en återkommande del. Senare som Irving noterade så har det varit en mycket stor andel konsulter/bemanning, från 2008 och framåt. Intressant.

  En sak som inte tilltalar mig med MF och liknande strategier är transaktionskostnaderna. Jag menar, det är ju helt irrelevant när metoden uppvisar en sådan överavkastning, men det är en sådan sak som kan bidra till att hålla mig borta från en sådan metod.

  Ärligt talat tror jag inte att det finns en investerare i hela världen (undantaget kanske Greenblatt själv?) som klarar att följa MF strikt i 10 år eller mer. De som verkligen borde och kunde gjort det, index/fond-investerare och andra som inte vill lägga för mycket tid på sina investeringar, får sällan höra om sådana strategier och väljer oftast fonder istället. De som får höra strategierna är redan så intresserade av aktier att de inte kan hålla sig undan en mer aktiv förvaltning – även om de flesta av oss antagligen skulle ha kommit bättre ut av det rent avkastningsmässigt. Kan ju tilläggas att det är tveksamt om den första kategorin människor hade klarat av att hålla strategin konsekvent över lång tid om de nu först får höra om den och ”förstår” den.

  • Nej klart svårt att följa den, och transaktionskostnaderna drar iväg men blir inte extrema. Men som sagt var i princip en 100% portföljomsättningshastighet så inte lite heller. Nej det är nog lite som du säger, att det är väldigt få som är gjorda för detta, och de som kanske skulle klarat det kanske inte är intresserade. Kanske en anledning till att den kommer fortsätta prestera väl .

 • En sak som är mycket intressant med MF är att de allra flesta som har lite kunskap kring investeringar är positiva till formulans förmåga till överavkastning.

  Till och med Mohnish Pabrai nämner MF i sin bok, som en utmärkt strategi om man vill vara passiv – ”index on steriods” kallar han den.

  Men precis som ‘Finansnovis’ säger så hamnar formulan nånstans däremellan, är nog för svår för en vanlig ”svensson” att följa, och de som t.ex. läser denna blogg är nog så pass intresserade att de vill vara själva inne och göra val.

  Jag tycker fortfarande att formulan är för bra för att vara sann, om man skulle börja idag (visserligen inte den bästa tidpunkten att starta då börsen är hyfsat högt värderad) och kör enligt formulan de kommande 10-20 åren så har man sannolikt slagit index med runt 10% / år, skulle då index prestera mellan 5-10% / år så har man en genomsnittlig avkastning på mellan 15-20%, på en strategi där man lägger ner max några timmar per år på.

  Men som sagt, det svåra är nog att koppla ifrån, att köpa sina bolag och sedan glömma bort dem tills det gått ett år och är dags att se över portföljen igen. Men som sagt om man kan hantera det så kommer man sannolikt att bli mycket förmögen.

  • Det är sant, har jag inte tänkt på, men det är många framgångsrika som ställt sig bakom den. Jaså han skriver om den i Dhando? Minns jag inte, intressant.

   Farligt att vara så intresserad så att det skadar ens avkastning, som i mångt och mycket är anledningen till att man satt sig in i detta. Men blir lätt så.

   • Yes, det är mot slutet av boken under kapitlet som heter ”to index or not to index” (tror jag kapitlet heter).

    Hans resonemang kring ”heads I win – tails I don’t lose that much”, att leta investeringar med begränas nedsida.

    Är väldigt inspirerad av Mohnish förövrigt, tycker hans ”spel” som han leker är väldigt spännande, det med att ha som mål att klara 26% avkastning / år i 30 år. Skulle vara väldigt skoj att vara lika duktig som han är, men med heltidsjobb, hus, sambo och barn på väg så blir tiden väldigt knapp att kunna lägga tiden som behövs.

    Då kommer ju MF in som kan generera avkastning uppåt 20% med minimal tidsåtgång, så man kan känna sig som en proffsinvesterare :).

 • Blev så inspirerad av ditt inlägg så jag köpte hans bok och startade en Magic Formula-portfölj på svenska bolag. Men är lite sugen på en portfölj med amerikanska bolag. Tror du det finns ngn skillnad mellan svenska och amerikanska bolag i det här avseendet?

  • Vet inte om det är någon större skillnad, tror om det är någon så är det lite mer fördelaktigt att vara på den svenska marknaden.

 • Spännande inlägg. Mekanik tilltalar mig mycket och jag skulle vilja veta hur du plockade fram dessa data utan att ägna enorm tid åt att manuellt vaska fram det ur bolagens årsredovisningar? Är det via en ”screener” som det görs?

 • Angående Magic Formula – borde inte en enkel screener som nedan fungera?
  1. Large/Mid Cap
  2. P/E max 15
  3. Div Yield min 2%
  4. Return on investment: Min 4% (5 år snitt)

  För Small Cap lite högre P/E men lite koll på Income growth alt. lägre krav på utdelning?

  • Hej Kefer,

   Säkerligen, men också ganska säkerligen inte lika bra som MF. EV/EBIT har historiskt sett varit ett betydligt bättre nyckeltal – rent avkastningsmässigt – än P/E-talet. Jag tror även EBIT/Invested Capital är bättre än ROI över tid. Men tycker man MF är alltför krångligt och absolut vill köra någon liknande variant fungerar det säkerligen. Men jag tror att man ger upp en hel del avkastning genom det bytet.

  • Hej, tänkte ge en lite uppdatering på hur jag agerat efter läst din blogg och vår snabba konversation.

   Jag tänkte att jag behöver testa detta på riktigt så jag skapade en ny ISK på Avanza och satte in 100tsek – skall man göra det så skall man göra det på riktigt;)

   Bolag vaskades fram per min egen ovan formel – därifrån tog jag och poängsatte och fick en fram en topplista. De bolag jag såg komma i topp var (ej rankat):

   Axis
   Biogaia
   Byggmax
   Lagercrantz
   NCC
   Swedish Match

   Utfall per idag (10:e juli): +33% (jmf OMX30 +8.6%). Rätt nöjd men man skall komma ihåg att Axis köptes ut av Canon med ettriktigt bra bud. Rensar jag för Axis är dock ökningen +25% per idag vilket jag även tycker är bra. Enda bottennappet är Swedish Match som ligger på modesta +3% i ökning (ex utd) men man får nog räkna med att något av innehaven går långsammare än andra.

   Kommer att sitta på denna fram till årsskiftet med förbehållet att den inte får gå ner under 129tsek i värde (då säljer jag).

   Nästa steg härifrån blir att under veckan som kommer göra en liknane övning och göra en ny portfölj om 100tsek – min snabba scanning igår visare på att det blir helt nya bolag.

   • Hej Kefer!

    Roligt att höra att det gått så bra! Kom ihåg att det är en väldigt kort tidsperiod bara, även om resultatet är fantastiskt bra är det farligt att helt ta det för givet framgent. Men det har du givetvis koll på. Sedan verkar portföljen varit rejält fokuserad. Det stärker även det utfallet åt båda hållen beroende på hur några enskilda case går, som du nämner Axis.

    Men med det sagt tror jag absolut att MF-typer av strategier är väldigt starka och bör prestera väl över tid, precis som de gjort historiskt.

    Tack för återkopplingen!

    • Hej igen. Gjorde slag i saken och gjorde en ny portfölj som blev komplett i morse. Inköp av:

     ICA
     Fast Partner
     OEM International
     Fagerhult
     Unibet

     Ca 20tkr per bolag…

     Nu tar vi semester… Låter denna sitta till nyår om inte kraschat för mycket….

     • Uppdatering av MF15…+44% netto. Klart över min förväntan.
      MF15 H2 är upp 13% så är även där nöjd med 2H slagighet.

      Nu skall det komponerad en MF16.

 • Hej!
  Jag har läst en massa om magic formula investing och hittade till er trevliga blogg när jag sökte runt på google.
  Jag har läst Jonas utförliga inlägg (back testet) och har några frågor.
  Vore mycket tacksam för svar.

  1. Med det fantastiska resultatet du fick, hur kommer det sig då att du inte satsar allt på denna strategi framöver?

  2. Jag känner mig lite överentusiastiskt till den här metoden och upplever att jag inte övervägt alla eventuella nackdelar vilket aldrig är bra.
  Vad finns det för risker som du ser det?
  Mitt mål är egentligen bara att klå index över en period på 10 år och jag tar hellre en något lägre överavkastning än riskerar att hamna under index på ett genomsnitt över de tio åren om du förstår mig.
  Vad bör jag tänka på?

  3. Har du några tips på hur man rent praktiskt går tillväga?
  Ser att börsdata tydligen ska ha en sådan tjänst men är börsdata en tillförlitlig sida?
  Är det några av träffarna jag bör sålla bort (förutom de greenblatt nämner såsom investmentbolag och fastighetsbolag)

  //Kalle

  • Jag tar mig friheten att svara, då jag har samma frågor som du har och har letat information kring dem.

   2. Detta är en fråga jag funderat mycket på, har kollat olika backtest osv. Jag har kommit fram till att den största risken är sitt eget beteende, man måste nog innan bestämma att t.ex. köra strategin i 5 år och därefter utvärdera, helt oavsett resultatet. Man gör sig nog en tjänst att inte kolla dagligen vilken utveckling man fått. Som tillägg till denna risk så ökar den om man kör mindre bolag (t.ex. på småbolagslistorna), dels så är risken för redovisningsfel eller olagligheter större där, och volatiliteten blir med största sannolikhet också större. Så sannolikheten för att man fortsätter med strategin kan anses minska om man inte psykiskt är väldigt stark.

   Skulle jag vilka slå index över 10 år så skulle jag satsa på bara bolagen på mid- och largecap, det är enklare att göra köpen i dessa bolag, och man undviker sannolikt de största jordfräsarna men även de största vinnarna, men får i gengäld sannolikt en lägre volatilitet. Dessutom kan det mentalt vara lättare att köpa bolag som man faktiskt vet vad det är än att köpa ”Challenger Mobile” eller något annat microbolag med affärsidé man inte riktigt förstår.

   3. Denna fråga har jag också undersökt, jag har jämfört Börsdata med Screener.co, inte helt eftersom jag inte lyckades få en MF-screener på Screener.co, men jämförde EV/EBIT och fick ungefär samma lista. Jag har även varit i kontakt med Investerarfysikern, och hen har jämfört Quantiive-investing.com (som är betydligt dyrare än börsdata) med Börsdata och kommit fram till att listorna är väldigt lika. Så jag skulle lita på Börsdata.

   Förövrigt så kommer jag sätta igång en MF-portfölj så snart värderingarna i Sverige gått ner en aning. Tycker allting är på tok för dyrt och även de billigaste MF-aktierna (framförallt på mid- och largecap) är relativt högt värderade, det finns väldigt få billiga aktier.

   • Hej Kalle och Patrik!

    1) Bra fråga. Det har varit lockande att köra MF, det måste jag absolut säga. Hade jag inte fastnat så mycket för net-nets hade jag definitivt gjort det. Det är inte uteslutet att jag heller i framtiden kommer att ha en bit av min portfölj i en MF-portfölj. Men net-nets tilltalar mig mer. Net-nets har historiskt sett presterat otroligt väl (precis som MF) men har ett längre track-record. Net-nets är också en absolut strategi, MF är en relativ strategi. Av den anledningen känner jag mig något bekvämare med net-nets.

    Rent personlighetsmässigt är det också något med deep value och net-nets som passar mig otroligt väl. När jag hittade strategin och blev lite mer påläst visste jag att det var något som passade mig. Kanske skulle det på sikt gå lika bra, eller bättre med MF. Men MF tilltalar mig inte lika mycket och jag är inte säker på att MF nödvändigtvis kommer outperforma net-nets i framtiden. Kanske. Kanske inte.

    Gannon har ett bra inlägg om ”style” som jag kom att tänka på nu: http://www.gurufocus.com/news/144029/invest-with-style

    Allt som allt så är net-nets någonting som gör mig mer upphetsad än MF.

    2) Precis som Patrik tror jag den största risken ligger hos investeraren. Att denne inte kan fullfölja strategin fullt ut, utan går in och mixtrar lite här och var. Att inte lyckas vara helt mekanisk. Den största risken är nog att man ger upp efter 2-3 år med underprestation vs index.

    3) Jag tror börsdatas data är att lita på. Men skulle jag lägga hela min portfölj i MF hade jag definitivt säkerställt informationen på något vis. Om jag bara ska göra några köp vid ett datum per år (eller om man likt boken delar upp det) kan man gott unna sig att lägga ett gäng timmar på att se till att datan är korrekt. Så jag skulle använda flera källor för att ta fram listan, samt göra många stickprov mot originalkällorna (årsredovisningarna) för att säkerställa att min strategi är baserad på korrekt data. Jag vill inte åka på den klassiska ”skit-in-skit-ut” när hela eller stora delar av min portfölj står på spel.

    Som Patrik diskuterar ser jag även värderingen i dagsläget som lite av ett problem. Men kanske är detta endast en av alla de tankefällor man går i som investerare och människa. Men just det att MF är relativ. Om allt är extremt övervärderat är även det billigaste övervärderat – bara lite mindre dyrt. Där är deep value och net-nets lite ”säkrare”. Är börsen totalt övervärderad så finns det helt enkelt inga net-nets och man blir automatiskt mer viktad mot cash. MF kommer på gott och ont alltid hitta ”attraktiva” aktier. Men med det sagt så har den ändå historiskt presterat otroligt väl.

    Hoppas det gav lite svar till dina frågor.

    • Hej där Jonas!

     Tack för ett utförligt och mycket intressant svar.

     1. Du får ursäkta min okunnighet men vad menas med att mf är en relativ strategi?
     Jag har läst en del vad ni har skrivit om netnets men jag har lite svårt att förstå hur man använder det i praktiken? Det verkar som att du manuellt analyserar olika bolag och man inte använder datorn för att snabbt ta fram en lista? Går det att tillämpa enkelt för på ett liknande mekaniskt sätt som mf? isåfall kanske det hade varit intressant också för mig som är okunnig kring detta.

     2. Men låt säga då att investeraren följer mf slaviskt i såväl med som uppgång.. hur stor är risken att man hamnar under index över 10 år skulle du säga? Jag skulle vara helt ok nöjd med 12 % per år i snitt, och väldigt nöjd med allt över 15…

     3. Vet du vilka som ligger bakom börsdata?
     Det finns någon screener-sida på engelska såg jag men jag vet inte om den är mer tillförlitlig än börsdata, deras huvudfokus är ju inte på svenska aktier.
     Låter vettigt att man bör kontrollera om listan stämmer.
     Hur räknar man ut om värdena stämmer på ett enkelt sätt?
     (vilka värden är det så att säga man ska leta fram och jämföra)

     Du får ursäkta min ivrighet men du har skrivit bäst av alla bloggare på svenska angående mf anser jag. 🙂

     Mvh Kalle

     • 1. Ingen fara. Jag menar att MF alltid köper de billigaste aktierna, relativt till börsens värdering. För att dra ett väldigt förenklat exempel. Säg att snitt P/E på börsen är 40 och de billigaste handlas till P/E 30. Då kommer MF köpa de aktierna, fast att de är långtifrån billiga i absoluta tal sett.

      Nej net-nets är ingenting jag skulle rekommendera. Det är tidskrävande och det finns otroligt mycket minor. I teorin skulle det gå att tillämpa på ett liknande sätt som mf, men inte i praktiken. Handeln är betydligt krångligare.

      2. Jag tror det är farligt att säga att ”jag är nöjd med x % per år.” Det beror så mycket på börsens nivå när man startar det hela. Det är många gurus samt värderingsmått som tyder på att börsen kommer ha ensiffrig årlig avkastning de nästkommande tio åren.

      Jag kan inte uppskatta den risken. Men jag skulle bli förvånad om MF inte överavkastar index de nästkommande tio åren.

      3. Det är George (4020.se). Du kan inte riktigt räkna ut om värdena stämmer på ett enkelt sätt. Eller ja, du kan ju göra stickprov på listan. Men för att vara helt säker bör man sammanställa en egen lista, eller åtminstone korsjämföramot en annan tjänst. Även om MF är en väldigt simpel strategi så är den inte helt enkel att utföra i praktiken om man inte använder den tjänst som Greenblatt tidigare erbjöd (endast USA tror jag). Så ska man göra detta så kommer det nog kräva lite arbete, speciellt det första året innan man får det i rullning.

      Roligt att du uppskattar det!

      Jonas

 • Hej Jonas!

  Grymt bra blogg med nyttig information, tack för detta!

  Tänkte göra en jämförelse mellan börsdata och screener.co, men som du skrev i ett tidigare inlägg så kräver screener.co lite trixande för att få fram rätt svar. Du som har erfarenhet av denna screener, skulle du kunna dela med dig av koderna du använder för att få fram rätt information i deras screener?

  //Adrian

  • Hej Adrian!

   Roligt att den uppskattas! Jag har dessvärre aldrig använt screener.co för att få fram MF-aktier. Jag använder den endast till net-nets och andra typer av PB-screens.

   Jag skulle dock försöka få fram så ”ren” data som möjligt. Dvs så att jag kan beräkna nyckeltalen själv. Ta fram allt som krävs för att beräkna de olika delarna av nyckeltalen, ex antal aktier, kurs, kassa, räntebärande skulder osv.

   Sedan skulle jag ta några stickprov och stämma av mot bolagens årsredovisningar för att se så att det är riktigt. Därefter skulle jag kopiera in all data i excel och beräkna de nödvändiga nyckeltalen för att sedan använda excel för att sortera ut dagens MF-aktier.

   Det var inte det svaret du hoppades på, men jag hoppas att det var till någon hjälp.

 • Hej Jonas!
  Tack för hjälpen.

  Jag kan berätta att jag nu startat min första mf-portfölj (slutet april/början maj startade den).

  Tack vare att avanza har så lågt minimicourtage planerar jag att starta upp fler portföljer under resten av året (lite för att sprida risken också tänker jag). Jag kommer självklart att sälja och köpa nya aktier när ett år har gått i respektive portfölj.

  Så nu känns det spännande att följa utvecklingen även om jag förstår att det kan gå sämre än index i perioder. Lite kul att portföljen ligger någon procent plus iaf redan. 🙂
  En aktie ligger på 25 procent plus och lyfter genomsnittet över 0 kan man säga.

  /Kalle

Kommentera