eRoomSystem Technologies – En liten cashbox

eRoomSystem Technologies (ERMS) är en amerikansk cashbox. ERMS är en av de mindre net-netsen vi tittat på och bolagets affärsmodell är mycket bräcklig. Balansräkningen är dock mycket fin och ERMS är väldigt lågt värderad. ERMS är typexemplet på varför man vill vara rejält diversifierad när man investerar i net-nets. Under de närmaste året kan lite vad som helst hända och det finns många scenarier där man som aktieägare förlorar pengar. Men det finns även många scenerier där man som aktieägare får mycket god avkastning. Jag tror att väntevärdet i en investering i en aktie som ERMS är starkt positiv, men att variansen i utfallen på något års sikt är enorm. Jag tycker därför att ERMS förtjänar en plats i en väldiversifierad portfölj med net-nets. 

intro_erms2

Notera: ERMS fick en plats i min portfölj i början av oktober. Sedan dess har kursen stuckit iväg rejält och aktien handlas idag till $0,085. Sedan jag genomförde min analys har bolaget släppt en ny kvartalsrapport så all data nedan är inte helt färsk. Det har dock så vitt jag sett inte varit några större förändringar. NCAV/aktie är idag $0,099 och ERMS handlas nu till 0,86x NCAV. 

Om eRoom System Technologies

ERMS grundades 1993 som InnSyst! Corp och har sedan dess bytt namn några gånger. Bolaget har 15 anställda och tillhandahåller olika typer av minibartjänster till hotell. Deras affärsmodell bygger på att modernisera hotellrum, att få klassiska hotellrum ”tänkande”. Därav namnet ”eRoom”. Deras tjänster är olika typer av minibarer samt mjukvarutjänster som samlar data på hotellgästernas beteenden. Deras system ska även kunna fjärrstyra hotellrummens ventilationssystem samt övrig elektronik.

Grundtanken är att deras tjänster ska minska hotellens kostnader och de säljer dem genom en intäktdelningsmodell. De tar i regel ingenting betalt för produkterna och tjänsterna utan tjänar sina pengar på hotellens besparingar.En stor risk i eRooms är att de är väldigt beroende av enskilda kunder. ERMS är ett väldigt litet bolag och omsatte under förra året endast $710k. Under föregående räkenskapsår stod bolagets största kund för 40% av omsättningen.

logo_erms

En av deras produkter är en ”SmartTray” för torrvaror. Jag har faktiskt testat en sån här själv en gång under en resa i USA och den var mycket fascinerande. Det var en ”minibar” med torrvaror och om man lyfte på en vara kände bordet av det. Om varan var borta från sin plats i mer än 30 sekunder räknades det som ett köp.

produkter_erms

År 2005 inledde bolaget en diversifieringsstrategi som gick ut på att minska ner fokuseringen på grundverksamheten och diversifiera sig genom att investera i ”emerging growth companies”. Ett tag verkade det som att de mer eller mindre planerade att lägga ner grundverksamheten för att helt fokusera på att förvärva andra bolag, men efter några år upptog de planerna på att driva vidare hotellverksamheten. Tur var nog det. Även om den inte har gått fantastiskt bra så har ERMS ingen vacker historik när det gäller finansiella placeringar. Mer om detta under kapitalallokering.

Management och aktieägare

ERMS vd är David Gestetner som är 41 år gammal. Han har arbetat i bolaget sedan 2003 och det är nog rimligt att anta att han behåller sin post ett tag. Han har en årslön på $185k inklusive bonus. En saftig årslön med tanke på att bolagets omsättning är $710k och bolaget inte visat vinst under de senaste fem åren.

Vd Gestetner är bolagets största ägare och kontrollerar själv ca 23 % av aktierna. James Savas och David Harkness kontrollerar dock Ash Capital tillsammans. Totalt sett kontrollerar de 47% av aktierna.

aktieagare_erms

Något som är mycket positivt är att insynspersoner varit nettoköpare under året. Totalt har de köpt strax över 500k aktier till ungefär dagens kurs på $0,055 per aktie.

insiders_erms

Kapitalallokering

ERMS leasar sina lokaler på månadsbasis, de har alltså inga långt framåtgående leasingåtaganden. För deras huvudkontor och två lager är den månatliga kostnaden ca $1 700. Nästan komiskt lite. ERMS arbetar med optioner och har för närvarande 2,6 miljoner utestående. Totalt antal aktier är 24,2 miljoner så om verksamheten går bra framöver kommer vi se en hyfsat stor utspädning. ERMS har haft i princip lika stort antal utestående aktier varje år de senaste tio åren. Något som jag föredrar att se i net-nets. Det finns många net-nets där utspädningen genom optioner och nyemissioner varit stor genom åren. Jag vill inte se någon sådan historik i de net-nets jag plockar in i min portfölj.

ERMS har för närvarande 360 aktieägare och skulle med lätthet kunna gå helt ”dark” om de så ville. Jag kan faktiskt tycka att det är lite konstigt att de inte har gått ”dark” då det skulle bespara bolaget stora summor årligen. Det är sannerligen inte gratis att uppfylla de krav SEC sätter upp på bolagen. Som kan förstås av tabellen under aktieägare är ERMS free float mycket begränsad och man kan fråga sig vad bolaget verkligen får ut på att vara ”halvnoterat”.

ERMS har aldrig delat ut pengar till aktieägarna och det är ingenting man kan förvänta sig de närmaste  åren heller. Det har talats en del om förvärv och att de utför due diligence på en del objekt men ännu inte hittat något attraktivt. De talar om att de är ute efter ”emerging growth companies” vilket låter lite oroväckande. ERMS har tidigare både köpt aktier i och lånat ut pengar till bolag inom vars verksamhet varit inom ”biometric technology”. De har senare fått skriva ner stora delar av dessa investeringar.

ERMS har även under tidigare år byggt upp rejäla skatteavdrag, så kallade ”net operating loss carryforwards (NOLS). Totalt har de $20M men endast $7M ses som potentiellt möjliga att hinna använda (de har ett bäst före-datum och går ut). Så om ERMS vänder på skutan kommer det dröja väldigt länge innan de behöver betala skatt igen.

Balansräkning

ERMS har en mycket stark balansräkning med en soliditet på 98%. ERMS omsättningstillgångar är mycket likvida med i princip allt i likvida medel och ”notes” som är någon typ av fordringar. ERMS är inte mycket mer än en cashbox, ytterst lite andra typer av tillgångar.

br_erms

Bolagets ”notes” behöver en närmare förklaring. Utöver de $630k under omsättningstillgångarna har det ytterligare $400k som i dagsläget är klassade som ”non performing” och som inte syns på balansräkningen. De har lånat ut pengar till ~10% ränta till några spekulativa bolag som hamnat i trångmål och det ser inte särskilt ljust ut.

ERMS har även en del tillgångar som inte syns på balansräkningen. De har samlat ihop en mängd data på hotellgästers beteenden och det är inte orimligt att denna databas är värt något för aktörer i hotellbranschen. Dock ingenting jag skulle betala för utan ser det som bäst som någon form av bonus man får med på köpet.

Bolagsdata

ERMS omsättnings- och resultatutveckling har inte varit vacker de senaste tio åren. Sedan 2009 har bolaget redovisat negativt resultat.

oms_erms

Kassaflödesmässigt har det dock sett bättre ut än vad resultatet visar. Totalt redovisat resultat mellan 2004 och 2013 är $0,85M. Totalt fritt kassaflöde under samma tidsperiod är $2,64M. En rejäl skillnad vilket är mycket positivt.

res_erms

Marginalmässigt har det gått rejält utför de senaste tio åren. Det är sannerligen ingen vacker utveckling.

marginaler_Erms

En nackdel med net-nets som redovisar negativt resultat är att NCAV och EK-t årligen krymper. Om ingenting förändras så riskerar säkerhetsmarginalen inom några år vara uppäten av en blödande verksamhet.

ncav_erms

Kriterier för net-nets

I min checklista för net-nets ingår F-Score, Z-Score, insider/storägare och positivt balanserade vinster. Utöver detta ser jag gärna att bolaget har varit med ett tag samt att de flesta årens resultat och fria kassaflöde varit positivt.

ERMS F-Score och Z-Score är fina men det balanserade resultatet är kraftigt negativt. Jag har inte lyckats ta reda på när dessa förluster skapades men det var åtminstone inte under de senaste tio åren. Min misstanke är att ERMS är en fallen IT-stjärna som sedan ändrat verksamhet, bolaget hette tidigare InnSyst! Corp och min misstanke är att de hade en helt annan verksamhet då.

scores_erms1

Resultat- och kassaflödeshistoriken är okej men verkligen inte fantastisk. Det är även lite sämre än vad det ser ut eftersom alla år med negativt resultat/FCF har radats upp de senaste fem åren.

historik_erms

Värdering

Inte helt aktuella siffror, se inledning av detta inlägg.

ERMS handlas för tillfället till P/NCAV 0,56x och P/Net Cash 0,60x om man räknar med bolagets ”notes”.

vardering_erms4

I tabellen nedan visar jag hur ERMS har handlats de senaste tio åren. Jag har dock bara en mätpunkt per år så datan är långt ifrån perfekt men ger ändå en fingervisning över bolagets historiska värderingsintervall. Något som är positivt är att ERMS endast varit en net-net under två tidsperioder under de senaste tio åren, idag och under finanskrisen. Detta är ingen kronisk net-net.

vardering_erms5

ERMS är som tidigare nämnts en cashbox och handlas idag endast till 0,6x nettokassan. Den lilla rörelseverksamhet som finns får en investerare med på köpet. Dock kan man fråga sig om man verkligen vill ha med den på köpet, det hade nog utan tvekan varit bättre att bara få kassan.

vardering_erms6

Slutdiskussion

Allt som allt tycker jag att ERMS är ett fint tillägg till en diversifierad portfölj med net-nets. Allting är sannerligen inte perfekt men man betalar samtidigt endast 0,6x nettokassan för bolaget. Något som gör mig betydligt mer bekväm med caset är insiderägandet och insiderköpen. Samtidigt är jag väldigt ödmjuk inför det faktum att det finns väldigt många scenarior där jag som aktieägare får negativ avkastning från ERMS. Det är extremt viktigt att man som investerare håller rak kurs och ser hela net-net-operationen för vad det är, en gruppoperation. Ungefär som att man hela tiden singlade flertalet slantar där man hade en marginell fördel. Att istället för att utfallet för en enstaka slantsingling är 50/50 så är den 55/45. I ett sådant scenario vill man singla så många slantar det bara är möjligt, det är bara viktigt att inte ”betta” för stor del av sin portfölj i varje enstaka singling.

Vad är din syn på ERMS?

Disclosure: Jag har en position i ERMS

 

Mer läsning:

Jag har inte hittat någon mer läsning om ERMS.

4 thoughts on “eRoomSystem Technologies – En liten cashbox

Kommentera