Japanska Net-nets – Backtest (2001-2014)

I detta inlägg kommer jag att behandla japanska net-nets, så kallade J-nets. Japan har länge varit huvudmarknaden för net-nets, mycket på grund av landets svaga börsutveckling under en mycket lång tid. Under 2000-talet har förmodligen minst hälften av världens net-nets funnits i Japan.

graham33

I detta backtest kombinerar jag P/NCAV och Piotroskis F-Score. Backtestet ser ut på följande vis:

 • Fiktiva jämnt viktade portföljer innehållande aktier som uppfyller kriterierna
 • Portföljerna är årligen ombalanserade
 • Utdelningar återinvesterade vid ombalanseringen
 • Portföljerna innehåller minst 10 aktier. Om en portfölj ett år endast innehåller åtta aktier placerades 80% av kapitalet i aktier och 20% låg som likvida medel och hade 0% avkastning.
 • Jag har ej justerat för courtage och skatt.
 • Även ”döda bolag” är med i studien.

Jag har testat sex olika fiktiva portföljer:

 1. Jämnviktat index (alla japanska aktier)
 2. Alla net-nets (P/NCAV < 1)
 3. Alla net-nets (P/NCAV < 0,75)
 4. P/NCAV < 1 + F-Score över 5
 5. P/NCAV < 1 + F-Score över 7
 6. P/DNCAV < 1 (Discounted NCAV, varulager nerjusterat till 50 %, fordringar nerjusterat till 75 %, kassa till 100% av bokfört värde).

I tabellen nedan visar jag avkastningen för de olika portföljerna. I linje med tidigare studier överavkastade net-nets även i Japan under dessa år. F-Score förstärkte även avkastningen för J-Nets. Något som är lite intressant är att P/DNCAV visade högst avkastning.

J-Nets1I tabellen nedan visar jag hur mycket 100 000 Yen investerat i vardera portfölj år 2001 hade resulterat i år 2014. Den som är lite uppmärksam reagerar på att 100k Yen endast är strax under 7k SEK och att detta är helt orimligt. Det är riktigt. Men 100 000 är en jämn och fin siffra, ska jag använda mer realistiska 1 eller 10 miljoner Yen blir det snabbt väldigt rörigt av att talen är så stora. Det är inte de exakta siffrorna som är intresserant utan utvecklingen och relationen mellan portföljerna.

J-Nets2

Nedan visar jag den årliga genomsnitts-och medianavkastningen för de olika portföljerna. Notera att det är genomsnittsavkastningen och ej den avkastningen en investerare som följt strategin skulle fått. Det är lite intressant att både P/NCAV < 0,75 och P/DNCAV < 1 visar högre medianavkastning än portföljerna baserade på F-Score. De har dock en betydligt högre standardavvikelse än Piotroskis portflöjer.

J-Nets3

Vad kan man då dra för slutsatser av detta? Den första slutsatsen som är rimlig att dra är att net-nets fungerar även i Japan. Något som dock är mer oklart är om F-Score fungerar lika väl i Japan som i övriga världen. Kanske har det att göra med den japanska företagskulturen. Företag drivs inte på samma vis i Japan som i västvärlden. Det är betydligt mindre fokus på lönsamhet och att bolagen ska ha en högre lönsamhet än kapitalkostnad. Kanske gör detta att Piotroskis F-Score blir mindre användbart i Japan då värderingarna inte till lika stor del styrs av bolagens lönsamhet och prestation? Jag vet inte, jag har för lite erfarenhet av Japan för att uttala mig i den frågan.

En annan anledning till att priset är ett viktigare urvalskriterium i Japan än i västvärlden kan vara relationen mellan bolagens tillgångar och intjäningsförmågor. Jag kan tänka mig att Europeiska bolag rent generellt har en jämnare fördelning mellan tillgångar och intjäningsförmåga. Som kan utläsas i tabellen nedan har Europeiska bolag under 2000-talet haft en högre lönsamhetsnivå. Detta bör göra att priset blir en viktigare faktor (tillgångarna) i Japan än F-Score (verksamhetens utveckling och således intjäningsförmågan).

J-Nets6

Avslutningsvis hjälper den här vetskapen oss svenska investerare inte särskilt mycket. Det är för oss mycket omständigt och dyrt att handla i Japan. Det går att handla via Interactive Brokers till ett lågt courtage, men de erbjuder inte ISK eller KF. Hos Avanza är courtaget för japanska aktier saftiga ~750 kronor. För att motivera ett sånt courtage krävs en väldigt stor position samtidigt som likviditeten i aktien är väldigt god. Det går inte att få några delavslut utan att stor del av den potentiella avkastningen äts upp av courtaget. Så i dagsläget är den japanska marknaden i praktiken stängd för oss – åtminstone ”deep value”-delen. Men oavsett om jag kan dra nytta av det här i praktiken eller ej tycker jag det är intressant att se hur net-nets avkastat på ytterligare en marknad.

Mer läsning: 

Svenska net-nets – Backtest (2002-2012)

Europeiska net-nets i kombination med Piotroskis F-Score

Pabrai Annual Meeting om J-nets – Gurufocus

13 thoughts on “Japanska Net-nets – Backtest (2001-2014)

Kommentera