Stanley Furniture – Ett år senare

Det är ganska exakt ett år sedan Stanley Furniture (STLY) fick en plats i vår portfölj och det är läge att göra en uppföljning. Stanley är en amerikansk möbeltillverkare som handlades till P/NCAV 0,88 och hade F-score 3 när vi köpte aktien. Bolaget har under de senaste åren arbetat med en omstruktureringsprocess vilket gör bolaget hyfsat svåranalyserat kvantitativt sätt. Historiska siffror blir inte lika aktuella när bolaget är under omfattande förändring. Med detta faktum motiverade jag köp trots svagt F-score och P/NCAV 0,88. Jag tyckte att det fanns en intressant risk/reward i en placering då en framgångsrik turnaround finns som trigger.

STLY

Jag är dock inte säker om STLY hade fått en plats i min portfölj idag givet den information jag vet nu. Denna placering gjordes innan Jonas backtestat net-nets och F-score. Idag är jag mer noggrann med F-score och det ska till något speciellt innan jag tummar på det.

Hur har det då gått för bolaget under året? En viktig fråga för caset inför investering var huruvida bolaget skulle kunna öka omsättningen under året. Ledningen slog sig för bröstet och menade att de genomfört kostnadsbesparingsprogram som snart skulle bära frukt. Bolagets nettoomsättning har ökat från $97M till $111M (TTM) dock gör bolaget ett negativt rörelseresultat på $30M (TTM) att jämföra med $12,6M 2013.

Förklaringen till det svaga resultatet ligger i att bolaget under Q2 tog en stor nedskrivning i samband med bolaget i april meddelade att de skulle lägga varumärket Young America och stänga ned och sälja den sista inhemska produktionsanläggningen. Bolaget skriver i ett pressmeddelande i januari 2015 att de förväntar sig över 15 % försäljningstillväxt i kvarvarande verksamheter under Q4 och låg ensiffrig tillväxt under helåret 2014.

Bolaget skriver i pressmeddelandet att de går in i 2015 efter att avslutat ett flersårsarbete att bestämma hur de bäst kan serva kunderna. Dock är jag något skeptiskt till bolagets kommunikation utåt då de har en historia av att inte uppfylla de uttalade målen. Men jag tycker att situationen ser bättre ut jämfört med föregående år. Jag var tidigare skeptisk till Young America som tillverkade barnmöbler med inriktning på säkerhet med tillverkning i North Carolina. Det är helt klart intressantare med ett Stanley Furniture utan Young America även om nedläggningskostnaderna är stora.

Ska då STLY få vara kvar i portföljen ett år till? Enligt min mening är bolaget mer attraktivt kvalitativt sätt idag än för ett år sedan. Läser man de 5 senaste VD-orden känns det dock varje år som genombrottet står runt knuten. Frågan är när (eller snarare om) vändningen sker. Kvantiativt är bolaget i motsvarande nivå som föregående år med ett P/NCAV på 0,87. Som jag skriver ovan skulle jag nog inte köpa STLY förra året givet det jag vet nu. Under året har även Marty Whitmans Third Avenue Management sålt av allt innehav. Att ha TAM som största ägaren var en klar trygghet vid investeringstillfället.

Bolaget handlas idag till P/NCAV 0,87 vilket är en värdering jag inte skulle köpa STLY till idag. Därför väljer jag att sälja av positionen för att lägga kapitalet i något mer attraktivt.

Totalt sett har det blivit en bra affär vilket beror på valutakursförändringar. Utan att beakta valutakursen har avkastningen varit -1,3 % där GAV var $3,1 och försäljning till kursen  $3,06. Efter valutaeffekter blev dock avkastningen goda 27 %.

Idag (dagen efter försäljning) handlas aktien till $3,39.

3 thoughts on “Stanley Furniture – Ett år senare

  • Jag är lite rädd för timingen med denna försäljning. Den 9e jan förmedlade ledningen förbättrat resultat följt av en försening av presentation av q4 till den 25e feb.

    Aktien rörde sig upp tillfälligt då men min tanke är att vänta in denna rapport åtminstonde, för uppsidan finns ju där. Sen har jag inget vettigare lägga likvider på heller / Jesper

  • hopplöst sitter utomlands o försöker läsa i mobilen, ser nu att du tagit hänsyn till detta faktum. Tack för uppföljningen du hade läst på mer än mig 🙂 /Jesper

Kommentera