Electronic Systems Technologies – Ett år senare

Nu har det gått ett år sedan Electronic Systems Technologies (ELST) fick en plats  i min portfölj. ELST handlas idag till exakt samma kurs som när jag tog in den i portfölen ($0,40). Kursen har dock inte varit stillastående under året. Den har stundals varit uppe kring $0,60 och stundtals en bit under $0,40.

Bolagets utveckling har fortsatt varit skral. Omsättningen har minskat relativt kraftigt jämfört med föregående år. TTM är omsättningen $1,86M. Föregående år omsatte bolaget $2,28M. Bruttomarginalen har minskat från 55,6 % till 53,8 %. Resultatet efter skatt är marginellt negativt på TTM-basis.

Under året har EDCO Partners ökat och de kontrollerar nu 27 % av bolaget. Vern Kornelsen som kontrollerar EDCO är 81 år och verkar vara en långsiktig placerare. Som kan ses nedan har han varit aktiv i ELST sedan 1999 och är i dagsläget bolagets ordförande. Jag ser det som positivt att han ökat de senaste åren. Men det hela är inte att se som att det är någon aktivist som är på ingång för att realisera värden.

insider

Bolaget har under det senaste året endast släppt ett pressmeddelande om en ny produkt. Utöver det har de uppdaterat bolagets video, se nedan. Det är positivt att det inte händer alltför mycket på den här fronten. Det går inte fantastiskt för ELST, men de jobbar på i det tysta. Det finns inte en uns av börspromotande i det här bolaget.

Nu till den viktigaste frågan, förtjänar ELST att få vara kvar i portföljen ytterligare ett år? ELST handlas idag till 0,72x NCAV. Så det är fortfarande en net-net som handlas till en attraktiv multipel. ELSTs F-Score är dessvärre endast svaga 4. I normalfallet går min gräns för köp vid ett F-Score på 5. Av den anledningen borde inte ELST få ligga kvar i min portfölj i och med att jag inte hade köpt den om jag inte haft en position idag.

Trots det ovan finner jag det rimligt att behålla ELST ett år till. Anledningen till det är att jag har mer kassa än idéer för tillfället och jag har inget attraktivt alternativ att lägga pengarna i. Skulle jag sälja ELST ökar endast min kassa något, vilket absolut kan vara i sin ordning. Men jag är inte i behov av mer kassa till nya idéer för tillfället och jag tror att väntevärdesavkastningen är högre på att ligga kvar i ELST än att fylla på kassan något.

ELST har även mycket likvida omsättningstillgångar vilket gör det till en relativt attraktiv net-net. Bolaget har en nettokassa om ca $1,9M. Börsvärdet är strax över $2M och aktien handlas endast marginellt över nettokassan. Verksamheten i sig är risig men en investerare betalar å andra sidan ingenting för den. För tillfället visar den röda siffror men den är åtminstone historiskt sett lönsam.

Jag kommer fortsätta att bevaka ELST, om priset kvarstår och F-Score under de närmaste kvartalen förbättras kommer jag förmodligen att öka min position.

Disclosure: Jag har en mindre position i ELST.

Mer Läsning:

Analys av Electronic Systems Technologies

One thought on “Electronic Systems Technologies – Ett år senare

Kommentera