Cadus – Ett gammalt läkemedelsbolag som kontrolleras av Carl Icahn

Cadus Corp grundades 1992 och bolagets affärsinriktning var då att utveckla läkemedel. 1999 sålde bolaget dock av den verksamheten och behöll endast patenten och licensieringsverksamheten. Sedan 2010 har bolaget dock inte haft några intäkter från den här verksamhetsgrenen. Cadus har under många år varit en cashbox kontrollerad av Carl Icahn.

Icahn

Likt aktieägare i Switchcore har Cadus aktieägare fått prova tålamodet då kassan inte använts och bolaget årligen visat marginellt röda siffror under 2000-talet. Det är först under 2014 det har börjat hända något. Cadus är idag inte längre någon cashbox. Bolagets affärsidé är nu att investera i fastigheter. Bolaget är för tillfället vara aktivt i Florida där de ”flippar” fastigheter. Köper in dem, renoverar och säljer vidare. De verkar även ha en del nybyggen på gång.

Bolaget har för tillfället tolv fastigheter i Miami samt en i East Hampton norr om New York. Samtliga är ”beach fronts” och de i Miami har ett snittinköpspris om $2M. De arbetar klart i det högre segmentet på fastighetsmarknaden.

Varför är då Cadus intressant att titta på? Utöver att det handlas under det egna kapitalet så är Carl Icahn storägare i bolaget och kontrollerar 68 % av de utestående aktierna. Utöver att Icahn är på plats så har bolaget även NOLs om $20M och en ”development credit carryforward” om $1,5M. NOLsen går ut mellan 2018 och 2034 och får bolaget lite fart på fastighetsverksamheten kommer de inte behöva betala skatt på länge.

För att få kapital till renoveringar och ombyggningar genomförde man under 2014 en nyemission där bolaget tog in ca $20M. Detta är relativt ovanligt i cashboxes som i regel redan har betydligt mer kapital än de vet vad de vet vad de ska göra av med. Icahn tecknade den absoluta lejonparten av aktierna i nyemissionen. Något som jag tycker är mycket positivt, då det tydligt visar att han tror på bolaget.

Normalt sett ser jag nyemissioner i ”deep value”-case som något mycket negativt. Men i det här fallet tycker jag att det var positivt. Det är i regel inte bra för resterande aktieägare om en nyemission sker när aktien är lågt värderad. Cadus var vid tillfället lågt värderad, men inte extremt lågt värderad. Så på den punkten var nyemissionen marginellt negativ. Men den medförde något mycket positivt. Bolaget kommer med en större kassa snabbare kunna göra affärer nog för att realisera NOLsen. En stor andel av NOLsen går ut 2018 och desto mer de har i kistorna desto större är chansen att de hinner göra affärer nog för att maximera utnyttjandet.

Under föregående år hade bolaget inga intäkter men kostnader om ca $800k. Det är nog rimligt att anta att bolaget kommer ha kostnader i nivå med detta även framgent och att det kanske kan dröja något år innan bolagets intäkter överstiger kostnaderna.

Bolaget har endast en anställd vilken är Hunter C Gary. Han har tidigare bakgrund i Icahn Enterprises och har arbetat med Icahn sedan 2003. Han är även något av ett styrelseproffs och sitter i en mängd styrelser för större bolag. Gary är gift med Icahns frus dotter.  Han har en årslön om $200k. Bolaget använder sig inte av optioner eller någon annan typ av incitamentsprogram.

Cadus har för tillfället $12M i kassan och strax över $30M investerat i fastigheter. Bolaget är skuldfritt och är till fullo finansierat av eget kapital. Bolagets börsvärde är $37,8M och Cadus handlas således till P/TB 0,9. Detta är en värdering som normalt sett inte är låg nog för att jag ska tycka att ett case ska vara väldigt intressant. Men om man lägger till NOLs om $20M och att bolaget styrs och kontrolleras av Icahn kan det ändå finnas något intressant här.

Det är nog inte helt omöjligt att värdet på bolagets fastigheter är något högre än bokfört värde. Fastighetspriserna i Miami har ökat med ca 10 % det senaste året. Se Miami Market Trends och Miami Home Prices & Values. Något som också gör att dagens värdering kan vara intressant är att Icahn investerat i bolaget till den här värderingen. Sedan är det dock rimligt att fråga sig om Icahn själv verkligen varit aktiv i den här affären. Hans andel av bolaget värderas idag till ca $26M, vilket endast är ”kaffepengar” för honom.

Det är nog inte orimligt att anta att planen är att flippa ett antal fastigheter för att använda upp NOLsen och därefter likvidera bolaget. Efter att NOLsen är använda finns det förmodligen ingen större anledning för Icahn att fortsätta driva bolaget då det är väldigt litet och han använt upp de ”gratispuffar” som den här cigarrfimpen hade att erbjuda. Han har tidigare blivit frågad om bolaget inte bara kunde dela ut den stora kassan. Svaret blev då ”I don’t want to waste $25 million”. Det var så mycket bolaget hade i NOLs vid tillfället.

Disclosure: Jag har en mindre position i Cadus.

Mer läsning:

Carl Icahn Returns to Real Estate as Florida Homebuilder – Costar

Cadus Corporation: Flip this House with Icahn – Clark Street Value

Cadus Corporation – VIC Deep Value Nano Cap – Shadowstock

Carl Icahn Buys A Drug-Turned-Real Estate Company – Gurufocus

4 thoughts on “Cadus – Ett gammalt läkemedelsbolag som kontrolleras av Carl Icahn

Kommentera