Paradox Entertainment – En svensk net-net

Jag blev nyligen pingad på Twitter av en följare som tipsade om att Sverige hade fått en net-net – Paradox Entertainment. Det här hade jag missat. Det var ett bra tag sedan jag hittade en svensk net-net och någonstans har jag nog lite givit upp hoppet om dem. De har alltid varit sällsynta, men i dagens börsklimat är de nästintill utrotningshotade. Men en vacker – och förmodligen smärtsam – dag kommer det återigen att finnas en svensk net-net-flora.

Åter till Paradox. Paradox är något av ett specialfall. Det är ingen trött gammal verksamhet som tuffar på i samma hjulspår år efter år. Paradox är en cashbox. Paradox har nyligen sålt sitt dotterbolag Paradox Entertainment Inc till det amerikanska bolaget Cabinet Holdings. De betalade $6,8M för dotterbolaget och enligt det senaste pressmeddelandet har bolaget nu en nettokassa om 36 öre per aktie.

Det är här det blir lite intressant. Aktien handlas för tillfället till 30 öre per aktie. Det vill säga, till 0,83x nettokassan. Enligt det senaste pressmeddelandet utvärderar nu styrelsen alternativen för vad som ska ske med bolaget. De nämner två alternativ; dela ut hela köpeskillingen till existerande aktieägare och sedan likvidera Paradox eller att finna en fortsatt affärsverksamhet för bolaget. Styrelsen har gett sig tid till att utvärdera detta under sommaren 2015 och planen är att presentera ett eller flera förslag till aktieägarna senast september.

Även om bolaget likvideras framöver kommer det sannolikt att urholkas lite värden i form av löner och administrationskostnader framöver. Så aktien förtjänar i mina ögon inte att handlas till nettokassan utan bör handlas en bit under. Kanske hinner det rinna iväg några miljoner innan den eventuella likvidationen. Enligt den senaste rapporten hade bolaget 131,4 miljoner aktier utestående. Alltså är nettokassan i dagsläget 47,3 MSEK.

Det är en rejäl skillnad mellan om bolaget haft 4,7 MSEK, 47 MSEK eller 470 MSEK. I det förstnämnda scenariot hade nästintill all kassa kunnat gått till löner eller administrationskostnader. I det sistnämnda skulle kassan knappt påverkas nämnvärt. Nu befinner vi oss i mellanläget. En haircut om 10 % känns inte orimligt, kanske är det inte nog konservativt. Om så är fallet blir en rimlig värdering på aktien 32,4 öre.

Idag handlas alltså aktien till 30 öre och uppsidan mot relativt konservativt beräknat intrinsic value blir endast 8 %. På några månaders sikt vore dock 8 % en fantastiskt bra avkastning. Men det är långtifrån garanterat. Det är inte alls orimligt att bolaget väljer att inte likvideras.

Rent generellt ligger det inte i insynspersoners intresse att bolaget träder i likvidation. Bolaget har 8,4 miljoner optioner utestående. Om bolaget likvideras i höst bli de värdelösa. Det är ingenting insynspersonerna vill. Dock verkar inte optionerna vara tilldelade några av ägarna. Så de personer som sitter på optionerna har förmodligen inte mycket att säga till om gällande bolagets framtid.

Nedan är en lista med bolagets fem största aktieägare. Siffrorna är från den senaste årsredovisningen. Hur det hela slutar för Paradox avgörs i princip till fullo av Mikael Wirén. Så istället för att spekulera kring en eventuell likvidation eller annan användning av kapitalet kan det vara rimligt att försöka sätta sig i Mikael Wiréns sits. Vad ligger mest i hans intresse?

paradox

Först och främst, vem är Mikeal Wirén? Det finns inte särskilt mycket information på internet om Wirén. Han är styrelseordförande i Paradox och även aktiv i Beagle Investments och MW Beagle Investments som är registrerade i Luxemburg respektive Cypern. Beagle Investments har tidigare lånat ut kapital till Paradox. Paradox hade i den senaste årsredovisningen lånat ca 4,8 MSEK av Beagle Investments.

Enligt ett tidigare uttalande från Aktiemarknadsnämnden kontrollerar Wirén Beagle Investments till 100 %. Om Paradox likviderar kommer Beagle Investments få sitt lån återbetalat och sitta med det i kassan istället för utlånat till ett bolag som de känner sig trygga med. Det ligger förmodligen inte i Beagle Investments intressen att Paradox likvideras. Och Beagle Investments ägs av Wirén, så som aktieägare i Beagle Investments ligger det förmodligen inte i hans intresse att Paradox likvideras.

Men detta är givetvis endast bara spekulationer. Men för mig är det viktigt att fundera kring dessa. Om kassan kommer att delas ut till aktieägarna eller används till ett förvärv är viktigt för mig som potentiell aktieägare. Om den ska delas ut är jag inte i behov av en alls lika stor säkerhetsmarginal till nettokassan för att få upp intresset. Om det ska ske ett förvärv för kapitalet vill jag ha en rejäl säkerhetsmarginal för att bli intresserad.

Sedan har bolaget även ett negativt balanserat resultat om 19,6 MSEK. Så vitt jag förstår ligger förlusterna i moderbolaget och de bör således kunna utnyttja dessa förlustavdrag i framtiden. Det finns nog dock en del specialregler kring detta och jag är inte helt insatt i exakt hur det fungerar. Men i bästa fall slipper alltså  bolaget att betala skatt på de nästkommande 19,6 miljonerna i vinst. Något som till dagens skattesats är värt 4,3 MSEK. Detta är dock givet att bolaget betalar all skatt i Sverige,  att de hittar en vinstdrivande verksamhet i framtiden samt att de genom det nyförvärvade bolaget har rätt till att använda sig av de tidigare förlusterna.

Det ovan är många ”om” för att de till fullo ska kunna dra nytta av de tidigare förlusterna. Om det är någon läsare som är expert på området så kommentera gärna nedan och upplys mig om vad som gäller. Men givet att bolaget kan dra nytta av de tidigare förlusterna så är det ytterligare en anledning till att det inte ligger i majoritetsägarnas intressen att likvidera bolaget.

I dagsläget är dock säkerhetsmarginalen inte stor nog för att locka mig oavsett vilket öde bolaget går till mötes i höst. Till dagens pris skulle jag vilja vara nästintill säker på att en likvidation kommer att ske. Något som jag som bäst kan spekulera lite kring.

Om jag var tvungen att gissa skulle jag gissa på att bolaget inte kommer att likvideras utan att kassan kommer sättas i arbete på något vis. Kanske inte direkt, men någon gång i framtiden. Risken blir då att det blir ett svenskt Switchcore ett tag, där kassan sakta men säkert urholkas.

Jag tycker dock att Paradox är intressant och kommer att fortsätta bevaka det. Till rätt pris är det inte omöjligt att Paradox får en plats i min portfölj. Men för att det ska ske vill jag ha en betydligt större säkerhetsmarginal än vad Mr. Market erbjuder idag och/eller vara säkrare på bolagets framtid.

Vad är din syn på Paradox Entertainment?

Disclosure: Ingen position

3 thoughts on “Paradox Entertainment – En svensk net-net

 • uppskattar er net-nets bevakning! Extra intressant med nordiska bolag pga det lägre courtaget.

  Jag har planer om att investera i en korg av net-nets om/när min kassa blir tillräckligt stor för att ge utrymme till diversifiering. Hur många positioner anser ni är minimum i en net-net portfölj? Är väl extra viktigt med diversifiering inom denna kategori pga stor bredd på utfall.

  • Hej defensiven! Som Magnus Härenstam skulle sagt: Välkommen in i spelet!

   Jag tror minimum beror på hur stor del den korgen är av ditt totala sparande. Jag tror att historiskt har en portfölj med ~20 net-nets definitivt varit mer än nog för att lyckas väl över tid. Jag tror även 10 har varit mer säkert än vad det kan kännas. Dock skadar det nog inte att ta lite höjd. Schloss och Graham hade 60-100. Det siktar jag på. Är bekant med en duktig institutionell net-netinvesterare som kör 30-40.

   Hade jag startat och det inte var en gigantisk del av portföljen skulle jag nog sätta igång när jag kände att jag kunde ha 10 positioner. Men planera inte att köpa alla på en gång, det tror jag inte är en sund idé. Utan att plocka på sig dem allt eftersom de dyker upp.

   Tror diversifieringsproblematiken skiljer sig rejält mellan om man köper en random eller de net-nets med höga F-Scores. De med höga F-Scores har historiskt sett haft en jämnare spridning i avkastningen. Betydligt färre totalkrascher än en snitt-net.

   Detsamma gäller förmodligen om man endast skulle investera i de net-nets med absolut starkast balansräkning.

Kommentera