Svenska (nordiska) net-nets – två år senare

Det är nu strax över två år sedan jag skrev mitt första inlägg om net-nets – Svenska Net-nets. För att vara exakt så är det två år och två månader sedan. Ett år efter det första inlägget gjorde jag en uppföljning för att stämma av hur net-netsen utvecklats under det första året. Nu kommer alltså uppföljningen efter ytterligare ett år.

Detta blir något av ett ”net-net-index” som kan vara intressant att jämföra både mot index samt våra egna portföljer över tid. Under det föregående året presterade den fiktiva portföljen med net-nets mycket väl och hade en avkastning om 35,8 % mot index 21 %.

För ett år sedan fanns endast tre svenska net-nets. Av den anledningen plockade jag även upp några nordiska net-nets för att få åtminstone ett uns av diversifiering i portföljen. Det kommer jag även göra i år. Framgent kommer detta inlägg därför förmodligen att kallas ”Nordiska net-nets – x år senare”.

Men hur gick det då under det senaste året för föregående års upplaga av nordiska net-nets? Inte bra. Det var endast en position som utvecklades positivt och den fiktiva portföljen hade flertalet stora besvikelser.

1

Portföljen hade en negativ avkastning om 13,5 %. SIXRX hade under samma period en avkastning om 22,4 % och har nu både sprungit ikapp och om den fina starten net-nets hade under det första året. Se tabellen nedan för utvecklingen de senaste två åren.

2

Börsen har gått mycket starkt de senaste åren och det är rimligt att anta att net-nets under den här typen av tidsperioder kommer halka efter. Så har det varit historiskt och så kommer det förmodligen vara även i framtiden. Värdestrategier överavkastar inte alltid och likt den gode Buffett har de i regel ett starkare försvar än anfall. Men det senaste årets utveckling är nog inte riktigt i linje med net-nets på global basis. Den här utvecklingen är nog mestadels ett resultat av en väldigt fokuserad portfölj i kombination med lite för många starkt negativa utfall under ett år.

För att följa upp detta även i framtiden visar jag dagens nordiska net-nets i tabellen nedan.

3

Jag vill vara tydlig med att detta endast är en fiktiv portfölj. Det är en portfölj jag aldrig själv skulle äga på riktigt. I mina ögon är den alldeles för fokuserad för en portfölj av ”deep value”-karaktär och många av dessa är bolag jag inte skulle vilja ha i min portfölj.

Jag håller på att skriva på ett liknande inlägg om utvecklingen av vår egen, riktiga, portfölj av ”deep value”-karaktär. Den är betydligt mer väldiversifierad än den fiktiva portföljen ovan och innehåller positioner av betydligt högre snittkvalitet. Mer om det i ett framtida inlägg.

Mer läsning:

Svenska Net-nets

Svenska net-nets – ett år senare

11 thoughts on “Svenska (nordiska) net-nets – två år senare

 • Ska bli intressant att läsa om din egen portföljs innehav och utveckling!

  Jag kan tycka att du är lite hård mot den här fiktiva portföljen. Ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle behålla Empire utan att delta i nyemissionen. En mer korrekt statistik tror jag därför vore att räkna på Empires kurs före nyemissionen på 0,55 kr, vilket också överensstämmer rätt väl med dagens kurs efter utspädningen.

  Det verkar dock inte göra någon större skillnad för utslaget, så slutsatsen blir ändå densamma.

 • multiclient geophysical ser intressant ut, är det något ni kikat på? P/B på 0,3 där tillgångarna primärt består av kassa (35%) och seismisk databas (57%).

  • Hej defensiven!

   Håller med, har varit nära köp för mig ett tag. Noterade att den dalat lite sedan jag tittade på den första gången (~3 månader sedan). Ganska fin net-net, kan mycket väl få en plats i min portfölj. Tack för att du gjorde mig lite mer uppmärksam på den!

   • Hej Jonas,
    baserat på Spectrums förvärv av Fugros data nyligen är nog MCGs databas värt betydligt mindre än bokfört värde. Nämnda förvärv gjordes till 10% av total investering 2008-2014, samma multipel på MCG databas ger P/B kring 0,6 (antar då att MCG inte kan använda några förlustavdrag).

    Om vi istället antar att MCGs databas är värd noll blir PB ca 0,8. Det verkar rätt intressant med tanke på att databasen ändå bidrar med betydande EBITDA (motsvarande 50% av börsvärdet, dock snabbt avtagande om nyinvesteringar stoppas).

    • Intressant. Helst betalar jag nog inte för den där databasen alls. Nu minns jag inte på rak arm, men jag är ganska säker på att den klassas som anläggningstillgång. Så jag är nog i största grad intresserad av Multiclient som en net-net då jag får databasen/biblioteket på köpet.

 • Först: tack för ett intressant inlägg!

  Det är ett litet urval och kort tidshorisont, jag vet, men det är ändå intressant att se kopplingen mellan kvalitet och avkastning:

  G&J: OK bolag! Skulle man kunna äga även som icke-net-net. +90 %
  Petrogrand: skräp. -36 %
  Empire: skräp. -65 %
  DLH: skräp, avvecklingscase. -73 %
  Neurosearch: cashbox. -9 %.
  SDSD: cashbox. -3 %
  TK Development. OK bolag? Åtminstone inte skräp som Empire, Petrogrand och DLH. -2 %

  Jag skulle vilja påstå att 7/7 har gett den förväntade avkastningen. Visst, det går inte att veta om man får -10 %, +20 % eller +100 % i G&J men att tärningen var en fusktärning kunde man nog inse. Likaså att Empire och DLH var omvända fusktärningar med tanke på att värderingen var så pass hög så att den förväntade avkastningen trots allt var negativ. Jag tror man ska ha mycket högre säkerhetsmarginal i praktiken än 0,75 x NCAV om man ska in i bolag som Empire och DLH där tillgångarna bränns i rask takt. 0,4 x NCAV som i DLH i nuläget, ja då börjar vi snacka. Sedan tar det ändå emot eftersom NCAV=EK i DLH som ju är ett avvecklingscase där tillgångarna minskar stadigt.

  Om det går att dra fler kvalitativa slutsatser av denna typ från backtests eller från ditt net-netindex kommande år (och från förra året) så vore det intressant, för urvalet är begränsat, men jag tror ändå att det ger en del att borra ned sig i varje enskilt case och jag själv har tidigare tagit en titt på de sju som fanns med förra året.

  • Håller med dig Kenny. Och jag delar känsla med dig både före och efter. Ja just avvecklingcase, eller tillgångscase där det inte finns någon uppsida i form av en rörelseverksamhet som tar fart är nog lite vanskliga när de är net-nets. De kan vara de där omvända tärningarna, ”liten uppsida och stor nedsida”. Det börjar bli mer tydligt för mig med.

   Har ett litet projekt på gång för att försöka få lite mer klarhet kring detta. Skrev lite på Skype. Kan nog vara värt att lägga lite tid på att gräva djupare i detta. Tack för kommentaren!

Kommentera