Altex Industries – En nanocap cashbox

Altex Industries är en lågt värderad amerikansk nanocap. Börsvärdet är endast $1,1M och bolaget har en nettokassa om $1,92M. Utöver kassan har bolaget i princip ingenting på balansräkningen. De har en mindre post ”proved oil and gas properties” som är bokfört till $160k, men det är ingenting jag är beredd att betala något för. Huruvida den posten är värdelös, värt bokfört värde eller över bokfört värde är väldigt svårt för mig att uttala mig om.

Altex_Industries

Altex är alltså en cashbox som handlas till 0,57x nettokassan. Är det så intressant som det låter? Jag vet inte, Altex Industries lämnar en del att önska. Bolaget grundades 1985 och har ett dotterbolag verksamhet i oljesektorn. Det verkar inte hända särskilt mycket i det dotterbolaget. Det har under de senaste tio åren omsatt $100-300k per år och har visat röda siffror på sista raden. Rörelseverksamheten är ingenting jag är beredd att sätta något värde på.

Bolaget kontrolleras av ordförande och vd Steven Cardin. Han har varit aktiv i bolaget sedan starten och kontrollerar 56  % av de utestående aktierna. Han är också bolagets enda anställda och har en årslön om $212k. Bolaget har alltså i dagsläget råd att ha kvar Cardin i strax under 10 år om rörelseverksamheten visar nollresultat.

Något som är positivt är att Altex är något av en minikannibal. Bolaget har återköpt egna aktier årligen de senaste tio åren. Återköpen har dock inte varit särskilt stora. Totalt sett har antalet utestående aktier minskat med 11,5 % sedan 2005. Altex har så vitt jag förstått aldrig gett sina aktieägare någon utdelning.

Altex har även samlat på sig en del NOLs under de senaste decennierna. Bolaget har i dagsläget $1,85M i NOLs. Huruvida de kommer få någon användning av dessa är dock mycket oklart. Existensen av NOLsen säger en hel del om bolagets risiga resultathistorik. Bolaget har visat röda siffror under åtta av de senaste tio åren och totalt balanserat resultat är -$11,9M. Ett ganska stort belopp givet att dagens börsvärde är $1,1M.

Eftersom Altex är en cashbox med ytterst liten rörelseverksamhet är F-Score ingenting jag sätter någon större vikt i det här caset. Men Altex har i dagsläget ett svagt F-Score om 3.

Altex är en lågt värderad aktie. 0,57x nettokassan är attraktivt. Men jag är ändå inte särskilt intresserad av att lägga ut trålen och försöka fånga upp några aktier. Jag har lite svårt att se uppsidan i det här caset. Jag har inga större förhoppningar på att den minimala rörelseverksamheten ska ta fart. Jag är även lite oroad över den burn rate bolaget har, mycket på grund av Cardins lön.

De aktieägare som varit med på Altexresan har ingen större anledning att vara nöjda. Aktiekursen står idag på samma nivå som den gjorde för 20 år sedan. Jag vet inte riktigt vad som ska hända för att aktieägare från dagens nivå ska få god avkastning. Bolaget måste förmodligen säljas eller likvideras för att dagens aktieägare ska få god avkastning. Som upplägget är just nu tror jag det bara är en aktieägare som har god chans till fin avkastning de närmaste åren – bolagets vd. Han cashar årligen in en fin årslön samt får genom återköpen en större och större andel av kapitalet.

Disclosure: Ingen position.

One thought on “Altex Industries – En nanocap cashbox

Kommentera