TSR – Ett år och fem månader senare

Nu har det gått ett år och fem månader sedan TSR fick en plats i min portfölj. Det har varit ett mycket bekvämt net-net-år. Jag tog in TSR i min portfölj till kursen $3,27 och idag står kursen i $4,60. Utöver det har jag fått en del positiva valutamedvindar i ryggen under innehavstiden.

logo_tsr

TSR har varit en liten speciell position och den har uppmärksammat mig på en del problem som kan uppstå med net-net-förvaltning i praktiken. Jag och Daniel har i mångt och mycket försökt efterapa de backtets vi genomfört i vår egen förvaltning. Vi håller exempelvis alltid våra positioner i minst ett år för att sedan göra en utvärdering på ettårsdagen (se Odysseus, net-nets och ettårsregeln). Om aktien inte längre uppfyller våra kriterier likviderar vi positionen, om den gör det behåller vi aktien ett år till.

Om den inte uppfyller våra kriterier lägger vi ut en order på årsdagen till den kurs Mr Market för tillfället erbjuder. Problemet är bara att man med det upplägget kan bli fast i en aktie som på årsdagen handlades till x men som under de kommande månaderna handlas under x. Det hände i TSR för mig. På ettårsdagen hade TSR risiga scores och handlades endast marginellt under NCAV. Jag försökte likvidera min position till årsdagskursen men fick aldrig iväg mitt innehav. Utan att få iväg aktien hann sedan bolaget släppa en ny rapport och den här gången hade NCAV ökat en del samtidigt som att F-Score nu var starkare.

TSR hade alltså gått från att vara en sell till en hold. För att få bukt om detta ska jag framöver ge mig utrymme att ändra säljkurs om jag inte fått iväg aktien inom den första månaden sen avstämningsdagen. Jag tror dock det är vanskligt att ge sig själv för kort tidsspann innan man kan ändra säljkursen då likviditeten ofta är otroligt begränsad i net-nets. Net-nets är ingenting man köper och säljer på förmiddagsbasis. Net-nets köper och säljer man på veckobasis.

Nåväl, åter till TSR, vad har hänt under min innehavstid? Under den här tidsperioden har bolaget visat en fin tillväxt och omsättningen (TTM) har gått från föregående års $49,5M till $57,4M. Bolaget har även redovisat ett positivt resultat på TTM-basis om $0,45M. Föregående års resultat var -$0,7M.

Den stora frågan vid ettårsuppföljningar är om aktien ska få vara kvar i min portfölj det nästkommande året. I TSRs fall är svaret ja. TSR handlades på den senaste avstämningsdagen till 0,83x NCAV och hade då ett F-Score om 7. Idag handlas TSR till ganska exakt 1x NCAV. Min nästa årsuppföljning för TSR är 2016-07-30.

Disclosure: Jag har en position i TSR. 

Mer läsning:

Analys av TSR

One thought on “TSR – Ett år och fem månader senare

Kommentera