Retail Holdings – Ett år senare

Nu har det gått ganska exakt ett år sedan Retail Holdings (RH) fick en position i min portfölj. Jag har även under året ökat min position något, det är dock fortfarande en liten position i en diversifierad portfölj. Nu är det alltså dags för ettårsavstämning för att se om bolaget förtjänar att vara kvar i portföljen eller om det är dags att avveckla innehavet.

Vad har då hänt det senaste året och hur ser värderingen ut idag? Som bekant så genomgår bolaget en långsam likvidation och det kanske största som hänt det senaste året på den fronten är försäljningen av det thailändska dotterbolaget Singer Thailand. Försäljningen inbringade $43,4M.

En negativ nyhet det senaste året har varit nedskrivningen av de ”seller notes” som tidigare fanns på balansräkningen. Nedskrivningen var om totalt $10,9M och bolaget har fortfarande ”seller notes” bokfört till $13M på balansräkningen. Det är förmodligen inte helt orimligt att en ytterligare nedskrivning kan komma att ske i framtiden.

Hur ser då värderingen ut idag? För den färskaste värderingsavstämningen hänvisar jag till OTCAdventures och Alpha Vulture. Jag tycker att läget är fortsatt intressant.

Avslutningsvis kvarhöll de utdelningen om $1/aktie. I dagsläget handlas alltså RH till en direkavkastning om 6 % givet att utdelningsnivån blir i samma nivå nästkommande år. Likvidationsplanerna kvarstår och försäljningen av det thailändska dotterbolaget tycker jag talar om att man är på väg åt rätt håll.

Jag sitter kvar i båten till nästa ettårsavstämning och det känns bra att ha en liten del av min portfölj parkerad i RH.

Disclosure: Jag har en position i Retail Holdings.

Mer läsning:

Retail Holdings – En potentiell likvidation till rabatt

Retail Holdings sells Singer Thailand Stake – Alpha Vulture

What’s New With Retail Holdings NV – OTC Adventures

One thought on “Retail Holdings – Ett år senare

Kommentera