Alliance Media Holdings – En TV-spels-net

Alliance Media Holdings (ADTR) är en amerikansk “tv-spels-net-net”. Det är en av de mindre vi tittat på med ett börsvärde på endast $5,3M. Bolaget är också semi-dark och det saknas data för aktieägare och managements lönenivåer.  

Intro.png

Om Alliance Media Holdings

ADTR är en distributor av tv-spelskonsoler, spel och annan kringutrustning. De är aktiva på den amerikanska marknaden och erbjuder spel från alla de större speltillverkarna. ADTR är ännu en net-net som är marknadsledande i sin bransch. ADTR har – på gott och ont – ett av de större produktutbuden av alla aktörer på marknaden.

logo.png

Bolaget är starkt beroende av enskilda kunder. Den största kunden stod under 2014 för hela 51 % av bolagets försäljning. Den näst största kunden stod för 11 % av försäljningen. Detta är något som är mycket vanligt i net-nets, och något som i enskilda bolag ökar risken avsevärt. En stor anledning till att man inte vill ha stora positioner i den här typen av bolag.

Management och aktieägare

Bolagets vd och ordförande är Jay Gelman . Han har haft sin position sedan 2004. Han har en lång bakgrund i dataspelsindustrin och var med redan på 80-talet när Atari hade sina glansdagar.

Det finns tyvärr ytterst lite information om hur ägarstrukturen ser ut i ADTR. Enligt Gurufocus äger insiders 26 % av de utestående aktierna, men den information kan nog vara gammal. Samtidigt brukar saker och ting inte förändras alltför mycket i den här typen av obskyra bortglömda microbolag. Men det är ingen data jag vågar lita på.

Kapitalallokering

ADTR har haft ungefär samma antal utestående aktier de senaste tio åren. De senaste sju åren har de återköpt 17 % av aktierna vilket jag ser som mycket positivt. De har dock en del optioner utestående, men strike price är högt över dagens aktiekurs. För tillfället har bolaget 6,4 miljoner optioner utestående. I förhållande till antalet utestående aktier (44,6 miljoner) är det en hög siffra och utvecklas verksamheten – och aktiekursen – positivt de närmaste åren så kommer avkastningen dämpas av utspädningen.

NOSH_ADTR.png

Under de senaste åren har bolaget betalat ner skulderna en hel del. År 2013 hade de $10,5M i räntebärande skulder och idag är den siffran $7,9M. Detta ser jag som positivt då net-nets verksamheter i regel inte är särskilt värdeskapande över sikt. Så om de lägger fritt kassaflöde och befintliga likvider på att betala av skulder kan jag sova betydligt bättre än om de ger sig ut på expansionsäventyr.

ADTR har inte gett aktieägarna någon utdelning de senaste 18 åren och endast några smärre återköp har skett. Det står heller ingenting om några planer på att börja skifta ut kapital till aktieägarna. Bolaget leasar sina lokaler men de totala leasingåtagandena är mycket små, endast $578k.

Något som är positivt är att bolaget har mycket NOLS, totalt hela $5,4M. Dessa är dock hårt nedskrivna och endast $670k finns kvar på balansräkningen. De finns dock där fortfarande och om bolaget skulle visa fina siffror framöver kommer de inte behöva betala statlig skatt på väldigt länge. NOLsen kan också vara värt något för en potentiell förvärvare. Reglerna kring hur de får användas vid och efter förvärv tror jag dock är mycket snåriga och absolut ingenting jag är någon expert på.

Ett exempel där NOLs finns men inte har så mycket värde för en förvärvare är Solitron Devices. Där har styrelsen satt in ett ”poison pill” som gör att NOLsen blir värdelösa om någon aktieägare kontrollerar mer än ~30 % av aktierna.

Balansräkning

ADTR har en relativt svag balansräkning med en soliditet om 37 %. I kvalitetsbolag kan 37 % vara en ganska hög soliditet, men så är inte fallet i net-nets. De allra flesta net-nets har en soliditet över 60-70 %. Problemet med net-nets – rent generellt – är att de är överkapitaliserade samt att det finns få som är villiga att låna pengar till dem. Därför är det relativt ovanligt med hårt skuldsatta net-nets.

BR_ADTR.png

Bolagets omsättningstillgångar är inte riktigt så likvida som jag skulle vilja att de var. De har i princip ingenting i kassan utan det mesta av kapitalet är bundet i fordringar och varulager. Varulagrets värde här kan verkligen ifrågasättas eftersom det består av tv- och dataspel. Detta är varor där inkuransrisken är hög. De måste säljas relativt fort. Ett nytt tv-spel kan vara värt mycket för en kund, ett tv-spel med några år på nacken är kunderna inte beredda att betala någon större summa för.

Bolagsdata

ADTRs omsättning har varierat kraftigt de senaste tio åren. Vinsten likaså men den har varit positiv varje år sedan 2007. Det fria kassaflödet har dock totalt sett varit negativt de senaste tio åren.

oms_res_ADTR.png

EK-t och NCAV har ökat nästan årligen de senaste tio åren. En stor anledning till det här är att de inte skiftar ut något kapital till aktieägarna. Detta är mestadels negativt men positivt är att en aktieägare kan vänta sig lite ”innehavsavkastning” även om det inte sker någon multipeluppvärdering (försäljningsavkastning)  de närmaste åren.

EK_NCAV_ADTR.png

Bolagets bruttomarginal och rörelsemarginal har faktiskt förbättrats de senaste tio åren, något som är relativt ovanligt i net-nets.

marginaler_ADTR.png

I diagrammet nedan visar jag utvecklingen av bolagets tillgångar. Som kan ses så har kassan under hela perioden varit försvinnande liten. Sedan 2012 har bolagets varulager vuxit kraftigt, något som är lite oroande. Det är också en anledning till att det fria kassaflödet totalt sett varit negativt under de senaste tio åren, mycket kapital har gått till att bygga upp varulagret.

För att vara en net-net har ADTR hållt en hyfsad lönsamhet de senaste tio åren. MedianROE och MedianROA är 9 respektive 4 %. Inte fantastiskt, men heller inte bedrövligt.

assets_ADTR.png

Kriterier för net-nets

I min checklista för net-nets ingår F-Score, Z-Score, insider/storägare och positivt balanserade vinster. Utöver detta ser jag gärna att bolaget har varit med ett tag samt att de flesta årens resultat och fria kassaflöde varit positivt

scores_ADTR.png

Bolaget har ett svagt F-Score om 2 och ett godkänt Z-Score. Rent kvantitativt är det mestadels F-Score samt utdelningshistoriken som är något av en besvikelse. Detta är annars en relativt  fin net-net.

hist_ADTR.png

Värdering

ADTR är något av en kronisk net-net. Aktien har handlats under NCAV under fem av de senaste tio åren. Dock har jag endast använt mig av en mätpunkt per år, så dataunderlaget är inte perfekt. ADTR är även billig sett till försäljning och EBIT. Dock är detta inget bolag jag någonsin skulle köpa utifrån dess ”intjäningsförmåga”. Bolagets historik och affärsmodell är alldeles för volatil för att jag skulle vara bekväm med det.

valuation_ADTR.png

För tillfället handlas ADTR en bit under medianvärderingen de senaste tio åren sett till NCAV. Detta ser jag som extra viktigt när en net-net är eller närainpå är kronisk. Detta för att jag ska kunna få okej avkastning även om den efter ett år fortfarande handlas under NCAV.

valuation_ADTR2.png

Slutdiskussion

ADTR kan till rätt värdering och F-Score vara ett hyfsat tillägg till en diversifierad portfölj av ”deep value”-karaktär. Bolaget har en hyfsat fin finansiell historik och marginalmässigt har utvecklingen varit positiv de senaste åren. Bolaget har dock tappat en del försäljning vilket är lite oroväckande.

För tillfället har ADTR dock ett mycket svagt F-Score om 2. Därav är jag inte särskilt intresserad av aktien. Den befinner sig dock i min portfölj då den inhandlades innan den senaste rapporten då F-Score var 5.

Som lite kuriosa kan nämnas att ADTR är en gammal fallen IT-stjärna. År 2001 stod kursen som högst i $266(!). Det har sannerligen inte varit någon trevlig resa för de som klev på tåget mitt under den största IT-haussen.

Disclosure: Jag har en position i ADTR.

Mer läsning:

Alliance Media Holdings

3 thoughts on “Alliance Media Holdings – En TV-spels-net

    • Hi Thinley, hmm. I’m not sure. It doesnt show up in screens. I analyzed it this spring but it ran away from me before i had the chance to get my order filled. I think i read about it somewhere. I try to read everything about net-nets that are being, or have been, put out on the internet. Probably stumbled across it that way. But as you can see i have no additional links, so there definitely isn’t a lot written about ADTR out there.

Kommentera