Advent Wireless – En kanadensisk near-net i skymundan

Advent Wireless är ett kanadensiskt bolag som handlas under eget kapital. Bolaget har en mycket fin finansiell historik men det finns inte speciellt mycket övrig information tillgänglig kring bolaget. Net-net köper vi dock baserat på kvantitativa kriterier och detta case blir mer än någonsin ett test om vi vågar förlita oss på de grundvalen. Idag uppfylls dock inte priskriterier vare sig gällande net-nets eller PB-bolag. Den dagen Advent Wireless handlas inom vår ”sweet spot” förtjänar bolaget en plats i en diversifierad net-net portfölj.

Pic 1

Om Advent Wireless

Advent Wireless är ett kanadensiskt bolag som grundades 1984 i British Columbia. Bolaget har sålt trådlösa produkter, tjänster och accessoarer genom sina helägda dotterbolag Am-Cell Wireless och Advent Marketing Inc genom ett nätverk av 24 butiker i Kanada (19 i Toronto och 5 i Vancover). Bolagets fem butiker i Vancouver såldes under året som en del av försäljningen av verksamheten British Columbia och kvar är nu Torontodelen av verksamheten.

Bolaget går väldigt under radarn och har mig veterligen ingen hemsida. Deras årsredovisning finns tillgänglig genom SEDAR.com. Denna årsredovisning uppfyller dock endast minimikraven för information om verksamheten.

Kapitalallokering

Antalet aktier har varit på en jämn nivå under de senaste tio åren och vad jag förstår har bolaget inget utestående optionsprogram. I grafen nedan framgår bolagets investeringar under analyserad period. Överlag har investeringarna varit av mindre karaktär med undantag för 2013 då bolaget gjorde en större investering i PPE.  Bolaget beslutade 4 september 2015 om special dividend 0,05 CAD per aktie.

pic 2

Sammanlagda framtida åtaganden enligt icke uppsägningsbar operationell leasning är enligt tabellen nedan. Advent Wireless har 1,3 MCAD i leasing vilket innebär att de värderas till P/NCAV 1,4 justerat för leasing. En aktieägare skulle inte få ut NCAV-värdet om bolaget skulle likvideras imorgon då de har leasingåtaganden att reglera först. Bolaget är dock lönsamt och kommer sannolikt inte att likvideras inom närtiden. Därför är denna justering mer åt det symboliska hållet.

pic 3

Balansräkningen

Bolaget har en mycket likvid balansräkning med närmare 13 MCAD i kassan. Näst största omsättningstillgången är kundfordringar vilka bedöms erhållas enligt plan. Bolaget har alltid haft en likvid balansräkning vilket kommenteras ytterligare i samband med bolagsdata. Kassans status idag har givetvis påverkats i viss mån av att bolaget sålt verksamheten British Columbia för 1 MCAD fördelat som 200 KCAD i kontanter och 800 KCAD i fordringar. Dessa fordringar ska betalas över 60 månader. Bolagets fem butiker i Vancouver såldes under året som en del av försäljningen av verksamheten British Columbia.

Nyligen skickade bolaget ut ett pressmeddelande där de presenterade att de skapat ett dotterbolag som skall syssla med finansiella tjänster. Dotterbolaget – Subco – ska hjälpa personer som har stabila inkomster med finansiella lösningar när de har tillfälliga problem. Första året investerar Advent $375K till $1M i verksamheten. Jag är skeptisk då detta tycks ligga utanför bolagets verksamhet men som tur är handlar det inte om gigantiska belopp.

pic 4

Under posten investment properties ligger byggnader och mark till ett värde på dryga 1,8 MCAD. Enligt noten är det uppskattade marknadsvärdet på dessa tillgångar cirka 2,5 MCAD baserat på försäljning av liknande fastigheter i liknande områden. Efter en snabb koll på de underliggande tillgångarna för PPE bedömer jag möjligheten till dolda värden som liten. Bolaget har visserligen en del byggnader enligt tabellen nedan men då dessa skrivs av med 3 % bedöms inget större gap mellan bokfört värde och verkligt värde existera.

pic 5

Bolagsdata

Bolaget har inte haft någon tillväxt sett över de senaste tio åren medan lönsamheten under samma period ökat med 10 % årligen. Utvecklingen är mycket fin för att vara ett bolag som värderas till dessa multiplar.

pic 6

Bolagets resultat och kassaflöden har varit mycket fina under analyserad tidsperiod vilket tyder på att bolaget har en fungerande affärsmodell. Den årliga genomsnittliga avkastningen på eget kapital har varit 14,8 % under analyserad tidsperiod. Som nämnts under balansräkningen har bolaget haft en stor kassa under perioden. Årlig genomsnittlig kassajusterad avkastning på eget kapital under samma period är mycket starka 31,8 %

pic 7

Bolaget har haft en stabil bruttomarginal under den senaste tioårsperioden. Positivt är att den ökat senaste åren. Detta tyder på att bolaget kan ta ett högre pris på sina varor alternativt att kostnaden för intäkterna minskar samtidigt som priset består.

pic 8

I diagrammet nedan visar jag EK-t och NCAVs utveckling de senaste tio åren. EK har ökat med 16,7  % årligen senaste tio åren och NCAV har ökat med 23 % årligen under samma period. Om historien upprepar sig finns det indikationer om att en aktieägare kan få en god innehavsavkastning. I och med vår ettårsregel är denna förhoppning dock av hyfsat slumpmässig karaktär.

pic 9

Kriterier för net-nets

I vår checklista för net-nets ingår F-score, Z-score och positivt balanserade vinster. Utöver detta ser vi gärna att bolaget har varit med ett tag samt att de flesta årens resultat och fria kassaflöde varit positivt.

pic 10

Bolaget uppfyller samtliga kriterier för net-nets förutom värderingen. Bolaget har godkänt F-score, bra Z-score, fina balanserade vinster samt en fin resultathistorik.

pic 11

Värdering

Advent Wireless värdering är i dagsläget strax under medianvärderingen senaste tio åren. I dagsläget uppfyller priset inte våra krav på lägre än två tredjedelar av NCAV. I tabellen nedan synliggörs hur bolaget har handlats sedan 2005, dock har endast en mätpunkt per år har använts vilket innebär att datan endast ger en fingervisning över det historiska investeringsintervallet.

pic 12

Bolaget uppfyller ej värderingskriteriet enligt Grahams definition.

pic 13

pic 14

Slutdiskussion

Bolaget är faktiskt riktigt attraktivt för att handlas till dessa multiplar. I dagsläget räcker dock inte värderingen till varken för en plats i portföljen för net-nets eller P/B. Hittills har jag inte ramlat över en net-net kandidat med så lite tillgänglig information. Även om det känns obehagligt kan det vara bra att påminna sig att strategin fungerar utan mjukare information varför detta faktum inte ska vara ett hinder om Advent Wireless en dag skulle uppfylla de kvantitativa kriterierna.

Disclosure: Ingen position

Mer läsning: 

Canadianvalueinvesting

5 thoughts on “Advent Wireless – En kanadensisk near-net i skymundan

 • Verkar ju faktiskt som att de har någon form av konkurransfördel med de siffrorna, kan nog vara värt att analysera som ett mer kvalitativt case. Men med tanke på namnet borde du publicerat analysen på första advent 😉

  • Ja det verkar göra någonting rätt. Det är bara att kika vidare och det finns anledning att se bolaget bortom kriterier för net-nets. Tror dock ett sådant case kommer bli tvunget att förlita sig mycket på siffrorna om man inte känner till branschen väl. Tillgänglig information är mycket begränsad.

   Haha det borde jag givetvis gjort. Får göra en uppföljning nästa år 😉

 • Hej,
  Börjar det inte bli dags för en bokrecension eller någonting övrigt litteraturrelaterat? Uppskattade verkligen nedanstående inlägg och skulle verkligen uppskatta om något liknande dök upp framöver.
  Klonar Guy Spiers bibliotek
  Odysseus, net-nets och ettårsregeln
  David och Goliat
  The Education of a Value Investor

Kommentera