Kabe – 3,5 år senare

Nu är det över tre år sedan Kabe fick en plats i min portfölj. Som jag skrev i mitt inlägg om ”Fenix Outdoor – Tre år senare” så har vår fokusändring från kvalitetsbolag på Buffetts vis mot ”deep value” på Grahams vis gjort att vi inte publicerat alltför många inlägg om kvalitetsbolag de senaste åren. Detta är ingenting som kommer att förändras framöver men jag håller för närvarande på att gå igenom de kvalitetsbolag jag tidigare analyserat och ägt. Ett av dem är Kabe som är ett av de första bolagen jag tittade på när jag själv började genomföra analyser.

Kabe

I det här inlägget kommer jag att behandla det som hänt i Kabe sedan jag tog en position för ca 3,5 år sedan. Det kommer inte gå igenom bolaget från grunden. För den typen av läsning rekommenderar jag mitt första inlägg om Kabe, som även om det är lite mer än tre år gammalt fortfarande – i mina ögon – ger en god bild av verksamheten.

I Kabe har det inte hänt i närheten av lika mycket som det gjort i Fenix under de senaste åren. Kabe är ett mycket sömnigt – men välskött – bolag. Efterfrågan på bolagets marknad förändras en del mellan åren, men bolaget tuffar på i god takt år in och år ut. Det har skett en del nyinvesteringar i produktionen men bolaget ger sig inte likt Fenix ut på några förvärvsturnéer. De arbetar inte heller offensivt med att ta sig in på nya marknader utan fokuserar på att bibehålla sin position som marknadsledare i Norden.

De tjänar dock pengar år in och år ut och upprätthåller mycket god lönsamhet. Som jag skrev i inlägget om Fenix var det ett tag sedan jag tittade närmare på något kvalitetsbolag, och även här blir jag mäkta imponerad över den fina och stabila lönsamheten.

Så vad har då hänt under de här åren? 2012 var ett ganska tufft år för Kabe. Bolagets omsättning minskade från 1 544 MSEK till 1 301 MSEK. De upprätthöll rörelse- och vinstmarginalen hyfsat, men eftersom försäljningen var mycket lägre sjönk även resultatet kraftigt. De sänkte även utdelningen vilket inte var något aktiemarknaden hurrade över.

Bolaget fortsatte sedan att tappa omsättning under 2013, om än inte lika kraftigt som året innan. Vinstmässigt såg det dock värre ut då rörelsemarginalen föll från strax över 9 % till 6,7 %. Även under 2013 sänkte de utdelningen, då från 4 sek till 3,5 sek per aktie.

Under 2014 fick dock bolaget fart på försäljningen igen, dock försämrades rörelsemarginalen ytterligare (6,2 %). Ytterligare ett tecken på att marknaden de senaste åren varit tuff var att Sveriges största återförsäljare gick i konkurs under våren 2015. Mobile living Group hade en omsättning om ca 600 MSEK och sålde de flesta av de större konkurrerande fabrikaten. De sålde framförallt Solifer Polar-vagnar som är tillverkade av en liten svensk aktör i Dorotea. Detta bör ha slagit relativt hårt på det bolaget och allt som allt bör detta vara positivt för Kabe.

En intressant förändring under de senaste tre åren är att Hymer förvärvat svenska Solifer Polar. Detta gör att det bolaget nu förmodligen har ett betydligt starkare hem och deras position är nog inte längre lika hotad. Hymer har flyttat tillverkningen av Solifer från Dorotea till Tyskland. Allt verkar dock inte ha varit frid och fröjd upp i Dorotea de senaste åren utan bolaget har visat röda siffror. Detta visar ännu tydligare vilket kvalitetsbolag Kabe är som fortsätter att hålla god lönsamhet trots en mycket svag marknad.

Kabes marknad har också fortsatt förändras de senaste åren. Husbilar blir alltmer populära samtidigt som försäljningen av husvagnar minskar. Detta har varit negativt för Kabe då deras husvagnsutbud varit betydligt starkare än deras husbilsutbud. Kabe har dock genom nysatsningar i produktionen stärkt sin position på den nordiska husbilsmarknaden de senaste åren.

Just produktionen är något som varit i fokus de senaste åren. När jag analyserade bolaget sist talades det mycket om övergången till ”toyota-modellen” och ”lean production”. Idag, 3-4 år senare verkar produktionen vara betydligt mer anpassningsbar än tidigare. De kan lättare styra hur mycket som ska produceras och snabbare skifta produkter i tillverkning. Detta har lett till lägre rörliga kostnader än tidigare. Bolaget har dock valt att inte dra ner något på personal, även om de nu stundvis varit något överbemannade. Detta för att de anser att det är svårt att få tag på den kompetensen som krävs, och att det då istället är värt att betala lite extra för att säkerställa att den finns på plats när marknaden väl tar fart.

I den senaste årsredovisningen talar vd Alf Ekström om hur marknadsläget fortfarande är tufft men att han börjar se hur det ljusnar något. Återförsäljarnas lagernivåer har under många år varit höga men de verkar nu komma ner något, vilket leder till en högre efterfrågan för Kabe. Under 2014 ökade även bolagets produktion av husbilar samtidigt som produktionen av husvagnar höll samma nivå som föregående år. Något som var mycket positivt då produktionsnivåerna tidigare fallit under flera år i rad.

Något som är lite intressant är att Kabe nyligen förvärvade Öggestorp Caravan AB och Öggestorp Service AB. Två bolag med konsumentförsäljning av Adrias husvagnar och husbilar samt tillbehörsförsäljning av Kama Fritids produkter. Detta är lite nytt för Kabe då de så vitt jag vet endast sysslat med försäljning till återförsäljare tidigare, inte till slutkunden. Förvärvet verkar dock ha skett på grund av att den tidigare ägaren skulle gå i pension och jag tror inte det är någon ny storslagen strategisk plan för bolaget att ta börja sälja direkt till slutkonsumenten. Vid en snabb anblick på de finansiella siffrorna verkar Öggestorp vara ett relativt fint bolag. Förvärvet kommer dock inte ha någon påverkan att tala om på koncernens totalresultat.

Avslutningsvis verkar det som att 2015 varit det år då det återigen tagit lite fart för Kabe. TTM-försäljningen är enligt Börsdata 1 570 MSEK, strax över toppnivån 2011. Årets resultat är dock inte riktigt i närheten av tidigare toppnivåer, men att de återigen fått fart på försäljningen ser jag som mycket positivt. Detta är även något som uppmärksammats av Mr. Market som handlat upp aktien norr om 120 sek, en nivå den inte varit på alltför många gånger de senaste tre åren.

Jag har inte längre någon position i Kabe. Jag sålde kring 117 för någon månad sedan. Det var inte för att jag inte tror på Kabe som jag likviderade min position. Jag tror starkt på Kabe och tycker det är ett fint bolag som kan göra gott i en portfölj med kvalitetsbolag. Anledningen till att jag sålde är att min privata portfölj mer och mer renodlas åt ”deep value”. Men om jag skulle vara tvungen att sätta ihop en portfölj med svenska/nordiska kvalitetsbolag som jag skulle kunna tänka mig att äga de nästkommande tio åren skulle Kabe ha en god chans att kvala in i den portföljen.

Disclosure: Jag har ingen position i Kabe.

Vad är din syn på Kabe?

2 thoughts on “Kabe – 3,5 år senare

  • Bra byte – tror att du kommer få minst dubbelt så hög avkastning i tillgångsbolag än i Kabe.

    Ökad andel husbilar är lite oroande framåt m.t.p. den lägre lönsamheten där. I dagsläget känns inte uppsidan så mycket större än nedsidan i Kabe..

    • Klokt resonerat. Fenix är ju ett lite annat bolag, som du skriver. Möjligen är det mer berört av het small cap-börs än Kabe.

      I övrigt spännande läsning om Kabe som jag själv bara kastatat ett hastigt öga på.

Kommentera