Peel Hotels – En lågt värderad brittisk hotellkedja

Peel Hotels är en lågt värderad brittisk hotellkedja. Bolaget drivs storägarna och grundarna bröderna Peel. Bolaget har under de senaste fem åren haft det något tufft men verkar ha fått fart på verksamheten igen och de finansiella rapporterna pekar åt rätt håll. Givet den hyfsat låga värderingen och det starka F-Scoret har Peel Hotel fått en plats i min portfölj.

Intro_PH

Om Peel Hotels

Peel Hotels är en brittisk hotellkedja med fokus på det fyrstjärninga hotellsegmentet. Bolaget driver nio hotell runt om i Storbritannien och är noga med att ha A-lägen i samtliga städer de har verksamhet i. Bolaget ägs och drivs av bröderna Robert och Charles Peel som åtminstone varit på plats sedan 1998 då det noterades på AIM. De har även sedan tidigare lång erfarenhet från hotellbranschen. Bolaget har historiskt mestadels vuxit genom att förvärva hotell efter hotell. Bolaget har historiskt sett återinvesterat mycket av det överflödiga kapitalet och det är rimligt att anta att det även kommer att se ut så framöver.

PH

Management och aktieägare

Bröderna Peel kontrollerar tillsammans 58 % av bolaget. Detta är mycket positivt då de har både en emotionell bindning genom att de varit med hela resan samt en finansiell bindning till bolaget. Utöver det finns det några institutioner på ägarlistan som verkar ha varit med ett tag. David Urquhart är en brittisk resebyrå. Det får ses som positivt att de har ett ägande i Peel Hotels då de har ett intresse av att slussa in resenärer till hotellen.

Robert Peel är 68 år gammal men givet hans plats som grundare är pension ingenting jag förväntar mig att se de närmaste åren. Dessa företagare tenderar inte att gå i pension som vanligt folk, vilket jag har full förståelse för.

aktieägare_PH

Trots att bolaget är familjeägt finns det viss risk för intressekonflikter mellan bröderna Peel och övriga minoritetsägare. Robert Peel är aktieägare i ett försäkringsbolag som Peel Hotel använder sig av samt äger den fastighet bolaget använder som huvudkontor. Utöver det har han lånat ut ca £1,2M till bolaget till en årlig ränta om ~7 %. Det är alltså inte bara genom sin lön och sitt aktieägande som Robert Peel tjänar pengar från Peel Hotels.

Bolagsdata

Peel Hotels har haft en mycket fin årlig tillväxt om 10,5 % sedan år 1999. Under samma period har de ökat årets resultat med 2 % årligen. Inte fullt lika starkt men ändock godkänt för att vara ett ”deep value”-case. Bolaget har redovisat positivt resultat under samtliga av de tio åren jag har data för. Det har även haft positivt fritt kassaflöde under sju av åren.

oms_PH

Bolagets marginaler har haft en oroväckande utveckling de senaste 16 åren. Jag har inte rapporter från de tidigare åren men gissar att affärsmodellen förändrats något mellan 1999 och 2015. Det är förmodligen en rimlig anledning till förändringen i marginaler. Jag har lite svårt att se hur hotellbranschen varierar så mycket att marginalerna kan halveras och sedan stanna kvar på nuvarande nivåer.

marginaler_PH

Bolaget har skiftat ut kapital till aktieägarna vid två tillfällen under de åren jag har data för, 2008 och 2015. År 2007 sålde man ett hotellkomplex för £15M och jag antog att bedömningen var att allt det kapitalet inte behövdes i bolaget. TB/aktie har ökat nästan årligen sedan 1999. Detta trots nämnda utdelningar ovan.

TB_PH

Peel Hotels lönsamhet har under de tio åren jag har data för varit relativt medioker. MedianROIC
är 4,9 %.

Balansräkning

Peel Hotels har en stark balansräkning med en soliditet om 62 %. De har dock en mycket mager balanslikviditet om 0,48x. Detta verkar dock vara ett resultat av bolagets affärsmodell samt hur det är finansierat. Under samtliga  av bolagets senaste tio år har de haft en balanslikviditet under 0,5x. Givet att de under hela tidsperioden visat positivt resultat och inte haft några problem med att få tillgång till krediter är den låga balanslikviditeten nog ett mindre problem än vad det kan se ut som vid första anblick.

BR_PH

I princip hela tillgångssidan består av PPE som är bolagets hotellfastigheter. Anskaffningsvärdet för land och fastigheter är £32,7M och de har inte blivit alltför hårt avskrivna. Jag har svårt att bedöma huruvida det finns några dolda värden under posten PPE.

Positivt är dock att bolaget tidigare sålt hotell som legat på deras balansräkning och vid de tillfällena redovisat reavinster. Rimligtvis har bolagets PPE-post ett högre marknadsvärde än vad det är bokfört till.

Kapitalallokering

Som kan ses i diagrammet nedan saknas viss data för åren 2005-2011. Det är oklart vad som skedde för att antalet utestående aktier skulle öka från 12,45 miljoner till 14,01 miljoner aktier mellan 2004-2012. Positivt är åtminstone att antalet utestående aktier varit konstanta sedan 2012.

NOSH_PH

Bolaget har under de senaste tio åren inte behövt lägga alltför mycket på underhållsinvesteringar. De åren capex varit väldigt högt 1999/2000 kan det nog rimligtvis förklaras av att bolaget genomförde förvärv för uppstart av nya hotell.

Capex_PH

Peel Hotels har en hyfsad utdelningshistorik. Förutom i år har de inte delat ut några utdelningar sedan 2009. Men totalt sett har de skiftat ut £4,7M till aktieägarna de senaste tio åren. Detta är en rejält slant givet bolagets börsvärde om £14,4M. Jag förväntar mig även att de när de bedömer sig ha möjlighet även i framtiden kommer att fortsätta ge aktieägarna utdelning.

Bolaget använder sig av optioner som ett incitamentprogram för management. Peel Hotels har för tillfället 177k utestående optioner, så en viss utspädning är att förvänta om aktiekursen drar iväg de närmsta åren. Något som är negativt – men att förvänta givet branschen – är att Peel Hotels har en hel del leasingåtaganden. Totala framtida åtaganden är strax över £26M. Justerat för detta handlas aktien inte längre under eget kapital. Detta tycker jag dock inte fäller just det här caset givet bolagets hyfsade lönsamhet och relativt stabila marknad. Hotell på A-lägen i brittiska större städer tror jag alltid att det kommer finnas en plats för, även om marknaden givetvis kan utvecklas negativt periodvis.

Kriterier för ”deep value”-case

I min checklista för net-nets ingår F-Score, Z-Score, insider/storägare och positivt balanserade vinster. Utöver detta ser jag gärna att bolaget har varit med ett tag samt att de flesta årens resultat och fria kassaflöde varit positivt.

Scores_PH

Förutom ett svagt Z-Score uppfyller Peel Hotels samtliga kriterier vi har uppsatta för ”deep value”-case. Bolaget har dessutom en stark ägare i grundarbröderna vilket är mycket positivt.

Fin_PH

Värdering

Peel Hotels handlas i dagsläget till 0,61x TB. Det är en bra bit under medianmultipeln på 0,94x. Det finns till den en uppsida om 54 %. Givet bolagets mediokra lönsamhet anser jag dock inte riktigt att aktien förtjänar att handlas kring TB. Snabbt uppskattat är nog dagens värdering hyfsat rimlig.

val_PH

Peel Hotels har tidigare själva förvärvat hotell till P/S-tal om 2,97 och P/T-tal om 14,8. Det var dock på nedtryckt försäljning och resultat då det specifika hotellet renoverats just det året och därav fått hålla stängt under längre perioder.

Det som starkast tyder på att aktien i dagsläget dock kan vara undervärderad är de hotellförsäljningar bolaget genomfört på 2000-talet. Vid samtliga försäljningar jag läst om har reavinster uppstått, vilket tyder på att marknadsvärdet på bolagets hotell är högre än vad de är bokförda till.

val2_PH

Slutdiskussion

Jag skrev ovan att jag anser att dagens värdering är hyfsat rimlig. Trots detta har jag tagit en position i Peel Hotels. Detta kan tyckas lite märkligt men jag anser att nedsidan är hyfsat begränsad samtidigt som jag tror att det kan finnas flera sätt aktien kan värderas upp de närmsta åren. Dels har Peel Hotels ett mycket starkt F-Score om 9. Verksamheten utvecklats för tillfället mycket väl och aktier med så starka F-Scores har historiskt sett gett mycket god avkastning det kommande året. Utöver det är bröderna Peel villiga att ge aktieägarna utdelning när bolaget tillåter det. De senaste åren har utdelningarna uteblivit och det var först nu under 2015 man återigen gav ut en liten utdelning. Om utdelningsnivåerna återgår till tidigare nivåer kommer det kunna agera katalysator för aktiekursen.

En liten intressant bonus som aktieägare är att man kan få 50 % rabatt på hotellnätter. Jag har i dagsläget inga närtida planer på att ta mig till England men om jag hittar dit inom de närmaste åren kommer jag definitivt att försöka bo på ett av ”mina” hotell.

Disclosure: Jag har en position i PH.

9 thoughts on “Peel Hotels – En lågt värderad brittisk hotellkedja

Kommentera