Bokhyllan

Här listar vi de böcker som vi hittills hunnit läsa. Till en början läste vi främst böcker om värdeinvestering men de senaste åren har vi utvidgat läsandet. Inspirationskällor är bland annat Buffett och Munger.

“In my whole life, I have known no wise people who didn’t read all the time — none, zero. You’d be amazed at how much Warren(Buffett) reads — at how much I read. My children laugh at me. They think I’m a book with a couple of legs sticking out”
– Charlie Munger

Värdebyråns bokhylla