JLT Mobile Computers – ett år senare

Det är nu precis över ett år sedan jag köpte min första net-net – JLT Mobile Computers. Min plan med mina net-nets är att hålla dem i minst ett år för att sedan på årsdagen av inköpet göra en utvärdering av situationen. Är bolaget fortfarande en net-net och läget rent kvantitativt ser attraktivt behåller jag aktien i ett år till. Är den inte längre en net-net eller läget har försämrats kraftigt säljer jag den. Daniel har skrivit en del om vår strategi i sitt inlägg ”Ett slag för värdeinvestering” och min plan är även att framöver lägga upp ett inlägg om hur jag resonerar kring net-nets.

Nu är det som nämnts dags att utvärdera JLT. Det har sannerligen varit en fantastisk resa och jag hade mycket tur när jag prickade in min första net-net. Jag köpte JLT för 0,72 SEK per aktie och sålde för 1,98 SEK. 175 % avkastning på ett år. Jag lyckades helt klart pricka in en outlier i net-netpopulationen. I detta inlägg kommer jag endast kort behandla vad som har hänt i JLT under året. Är du intresserad av att läsa mer om vad JLT gör och hur bolaget ser ut se mitt inlägg om ”Svenska Net-nets”.

Så vad har hänt på bolagsnivå under året? Under 2013 minskade intäkterna med 12 % men orderingången ökade med 12 %. Resultatet vändes från -3,1 MSEK till +0,9 MSEK. Vinden har sannerligen vänt för JLT och de föreslår en utdelning om 0,05 SEK per aktie.

Under 2013 påbörjades en plan för en långsiktig turnaround. För mer information om denna se Per Holmbergs presentation på årsstämman 2013. Planen gick kortfattat ut på att fokusera mer på det övre segmentet inom stryktåliga datorer och mer och mer avveckla de produkter inom det lägre segmentet. Att bli en mer nischaktör än vad man redan var.

Under året genomfördes ett besparingspaket som frigjorde 5,3 MSEK som tidigare var bundet i varulager. De har tidigare använt sig av enbart legoproduktion men under 2013 inledes arbetet med egen produktion. De har dock inte gått över till detta till fullo, Flextronics tillverkar fortfarande delar av JLTs produktutbud.

Något som är lite intressant är att bolagets storägare och grundare Jan Olofsson sålt 474 000 aktier sedan årsskiftet. Senast Jan Olofsson köpte eller sålde aktier i JLT var 2009. Han har dock kvar 8 819 483 aktier så försäljningen behöver kanske inte betyda mer än att han behöver få loss lite pengar eller säljer i diversifieringssyfte. Dock är det kanske inte orimligt att han passar på att sälja lite nu när aktien handlats upp rejält. Totalt antal utestående aktier är detsamma som för ett år sedan, ~27 miljoner. Insynspersoner äger 51,5 % av aktierna.

Intressant är även att Per Ädelroth föreslås att väljas in som styrelseledamot. Ädelroth är operativ chef på Axis Communications och ingår i Axis koncernledning sedan 10 år tillbaka. Ädelroth sitter även i Gullberg & Janssons styrelse. Han äger ett mindre antal aktier i G&J men det är oklart om han äger aktier i JLT.

Något som är lite förvånande är att JLT i år kommer att ge aktieägarna utdelning, något de inte gjort sedan 2007. Utdelningens storlek är inte särskilt märkvärd men faktumet att de delar ut pengar tyder på att bolaget är på väg åt rätt håll. För ett år sedan såg det mycket skakigt ut och jag misstänker att utdelning inte var något man var i närheten av att tänka på då.

JLTs balansräkning är mycket fin med en soliditet på 72 % och med en total avsaknad av räntebärande skulder. Bolaget har även en nettokassa på 5,6 MSEK.

JLT_balansräkning

Värderingsmässigt är dock inte läget lika attraktivt som det var för ett år sedan. JLT är inte längre någon net-net och handlas nu till 2,2x NCAV. Aktien handlas även till ett rejält premium mot det egna kapitalet.

vardering_JLT

Om JLT framöver inte fortsätter att prestera väl finns det en tydlig nedsida från dagens nivåer. Skulle aktien falla tillbaka till NCAV är det en nedsida om 55 %. Det är absolut inget orimligt scenario även om saker och ting för tillfället verkar gå bolagets väg.

vardering2_JLT

Om man inte kan köpa JLT för dess tillgångar, kan man köpa det för dess intjäningsförmåga? Med tanke på bolagets brokiga resultathistorik är detta ingenting jag skulle våga göra. JLT har visat negativt resultat under tre av de senaste fem åren. Och ser man endast till föregående års resultat handlas JLT till P/E 52 justerat för nettokassan.

För att räkna hem en god avkastning i JLT från dagens nivåer krävs en tydlig förbättring de närmaste åren. Det är fullt möjligt att detta sker men det är ingenting jag vågar satsa mina pengar på och har därför sålt av min position i JLT. Något som också talar för att det kan vara läge att sälja JLT är aktiviteten i Placera.nus företagsforum. Mellan maj 2012 och september 2013 skrevs inte ett inlägg om JLT. Under den perioden handlades den tidvis under NCAV. Bara sedan årsskiftet har aktiviteten i forumet varit mycket hög i förhållande till bolagets storlek. Även Stockpicker ska enligt en kommentar på företagsforumet ha tagit upp bolaget nyligen. Jag vet egentligen ingenting om Stockpicker och det är möjligt att de har en mycket god anledning till att JLT är undervärderat till dagens nivå. Men det jag vill påvisa är att JLT inte längre är ett bortglömt och impopulärt litet bolag som det var för ett år sedan.

Vad är din syn på JLT Mobile Computers?

Mer läsning:

Årsredovisning 2013 – JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers forum – Placera.nu

Intervju med VD Per Holmberg (Q4 2013) – Youtube