Net-nets

Vad är en net-net?

En net-net är en aktie som handlas under uppskattat likvidationsvärde. Uppskattat likvidationsvärde beräknas som omsättningstillgångar reducerat med samtliga skulder. Detta kallas NCAV (net current asset value).  För mer allmän information om net-nets se dessa inlägg:

Våra kriterier för att investera i net-nets

Vår strategi gällande net-nets är en blandning mellan Graham och Schloss läror och kunskap från den akademiska världen. För att undvika net-nets som inte fanns på Grahams och Schloss tid kräver vi i regel att bolaget har ett positivt balanserat resultat. Vi använder oss dessutom av Piotroskis F-Score som är till för att sortera ut attraktiva PB-case samt Altmans Z-Score som används för att bedöma konkursrisk. Sist men inte minst lägger vi även vikt vid insiderägande.

Studier om net-nets

Vi har utfört ett antal studier av net-nets i såväl Sverige som Europa. Utöver detta finns det ett flertal studier inom området från den akademiska världen.

Framgångsrika investerare med fokus på net-nets och/eller ”deep value”

Böcker om net-nets