Portföljen

Värdebyråns portfölj består av en diversifierad grupp av ”deep value”-aktier. Målbilden är att ha 30-60 relativt likviktade positioner vid varje givet tillfälle. På individuell basis ska alla våra innehav ha positivt väntevärde mot marknaden. På förhand är det dock svårt att veta vilka innehav som kommer att utvecklas starkast.

Det kan inte nog understrykas att vi ser portföljen som en gruppoperation. Varje enskilt innehav kan ha stor varians, men som grupp har portföljen goda förutsättningar att slå marknaden över tid.

Värdebyråns portfölj är inte längre publik. Nedan är en länk till våra historiska innehav.

Värdebyråns portfölj

Comments are closed.